Kategori Arşivi: TURİZM BELGELERİ

Turizm Belgeli Tesis Sayısının Artırılması

Turizm Belgeli Tesis Sayısının Artırılması

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas Hilton Garden Inn’in açılış töreninde, Sivas’ın turizm master planını hazırladığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesine yani turizm işletme belgesi ne sahip tesis sayılarının artırılması gerektiğini söyledi.

Turizmi ihmal eden dünyada hiçbir ülke yoktur. Hemen hemen her ülkenin turizmden sorumlu bir bölümü vardır ve her ülke bir başka ülkenin önüne geçebilmek için turizm yönüyle öne çıkar. Turizm barış ve refah getirir. En güzel, en kazançlı, en barışçıl eğitim metodudur. Turizmi ihmal eden dünyada hiçbir ülke yoktur. Hemen hemen her ülkenin turizmden sorumlu bir bölümü vardır ve her ülke bir başka ülkenin önüne geçebilmek için turizm yönüyle öne çıkar. Turizm barış ve refah getirir. En güzel, en kazançlı, en barışçıl eğitim metodudur. “Turizm Sivas’ın da önünü açacaktır, Sivas’ı da geliştirecektir. Turizmi ihmal eden dünyada hiçbir ülke yoktur. Hemen hemen her ülkenin turizmden sorumlu bir bölümü vardır ve her ülke bir başka ülkenin önüne geçebilmek için turizm yönüyle öne çıkar. Turizm barış ve refah getirir. En güzel, en kazançlı, en barışçıl eğitim metodudur. Bu bakımdan Sivas’ın turizmde de önü aydınlıktır. Hilton şimdi geldi, inşallah ümit ederiz ki önümüzdeki dönemde Türkiye’de uluslar arası zincir ağına sahip turizm yatırım firmaları Sivas’a gelir.” dedi.

Sivas’ın en büyük eksikliğinin konaklama tesisleri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, kentin uluslar arası bir otel zinciri markasına sahip olmasının önemine işaret etti. Yılmaz, oteli kente kazandıran iş adamlarına teşekkür ederek, dünyadaki her ülkenin turizme mutlaka önem verdiğini dile getirdi.

Türkiye’nin turizminin iyi bir noktaya gittiğini vurgulayan İsmet Yılmaz, Türkiye’nin turizm gelirinin 2002 yılında 12,4 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz, şimdi ise 22 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu, Fransa’nın dünyanın en fazla turist kabul eden ülkesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye’ye 2002 yılında 13 milyon turist geldiğini ifade ederek, “Geçen yıl 28 milyon, 2016 yılındaki darbe sürecinden dolayı. Ama biz 40 milyonun üzerinde turist kabul ettik, dünyanın altıncısıyız.” dedi.

A Grubu Seyahat Acentalarına Destek

A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK

Seyahat acentası belgesi olan A grubu seyahat acentalarına verilecek destekler hakkında tebliğ.

15.02.2017, Çarşamba Resmî Gazete Sayı : 29980

SEYAHAT ACENTASI AÇMA

TÜRKİYE’YE  TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)

1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile;
a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter),
b) İran’dan (a) bendinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,
uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yararlandırılır.
(2) İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz (charter) sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.
(3) Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, 4 üncü maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.
(4) Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.

3 – (1) Bu Tebliğ, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),
b) Grup: Bir uçakta, en az 11 kişiden oluşan aynı seyahat acentasına ait turist topluluğunu,
c) Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
ç) Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarını,
d) Havalimanı Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
e) Havayolu firması: Havalimanları arasında tarifeli ve tarifesiz uçak seferleri ile yolcu taşımacılığı yapan işletmeyi,
f) İniş saati: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre uçağın destekleme kapsamındaki havalimanına iniş yaptığı saati,
g) Seyahat Acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,
ğ) Sezon: Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü ile biten süreyi,
h) Tarifeli uçak seferi: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, herkesin kullanımına açık S110 uçuş koduyla belli bir düzende yapılan seferleri,
ı) Tarifesiz (charter) uçak seferi: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında N210 ve N211 uçuş koduyla yapılan seferleri,
i) Tarifesiz (charter) ortak uçuş: İçerisinde birden fazla seyahat acentası yolcusunun bulunduğu uçak seferi,
j) Tarifesiz (charter) tam uçuş: İçerisindeki tüm yolcuların yalnızca bir seyahat acentasına ait olduğu uçak seferi,
k) Tur operatörü: Ülkemize turist gönderen, yurt dışında yerleşik ticari işletmeyi,
l) Turistik uçak seferi: Bu Tebliğ kapsamındaki havalimanlarına, seyahat acentaları tarafından tek başına veya diğer seyahat acentaları ile birlikte içerisinde en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile gerçekleştirilen tarifeli ve tarifesiz (charter) seferi,
m) Yaz sezonu: Nisan ayının birinci günü başlayıp Ekim ayının son günü ile biten süreyi,
ifade eder.

Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı

5 – (1) 1/1/2017 saat 00.00 (dahil) – 31/12/2017 saat 23.59 (dahil) arasında iniş saatleri esas alınarak, 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına uçak seferi başına 6.000 ABD Doları destek sağlanır.
(2) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, birinci fıkrada yer alan destek tutarı %30 oranında artırılarak uygulanır.
(3) Bir uçakta, bir veya birden fazla seyahat acentası tarafından getirilen turistin bulunması halinde, her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentasının getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.
(4) Belirtilen dönemler içerisinde yolcuları tek bir seyahat acentası tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.

Başvuru süresi

6 – (1) Seyahat acentaları;
a) 1/1/2017-31/1/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/5/2017,
b) 1/2/2017-28/2/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/5/2017,
c) 1/3/2017-31/3/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/6/2017,
ç) 1/4/2017-30/4/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/7/2017,
d) 1/5/2017-31/5/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2017,
e) 1/6/2017-30/6/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/10/2017,
f) 1/7/2017-31/7/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2017,
g) 1/8/2017-31/8/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/11/2017,
ğ) 1/9/2017-30/9/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/1/2018,
h) 1/10/2017-31/10/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2018,
ı) 1/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2018,
i) 1/12/2017-31/12/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/4/2018,
tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.
(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruda istenilecek belgeler

7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).
b) Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi.
c) Tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi.
ç) Uçuş beyan formları (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6).
d) Tarifesiz uçuşlarda aylık hakediş çizelgeleri (Ek-7 ve Ek-8).
e) Taahhütname (Ek-9).
f) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-10).
g) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
ğ) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Seyahat acentası ile tur operatörü ve tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşmeler, sezon, yaz sezonu veya uçuş tarihlerini kapsayacak nitelikte olur.
(3) Seyahat acentası başvuru yapacağı ilk dönemde, birinci fıkrada belirtilen belgelerin tamamını dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu belgelerde değişiklik veya ilave olmaması halinde, sonraki dönemlerde yalnızca o aya ait uçuş beyan formu ve hakediş çizelgesinin başvuru dosyasında bulunması yeterli olur.
(4) Seyahat acentalarının, tarifesiz tam uçuşlar, tarifesiz ortak uçuşlar ve tarifeli uçuşlar ile ilgili başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılır. Aynı başvuru dosyası içerisinde birbirinden farklı kategoride veya döneme ait uçuş beyanının olması halinde dosya, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında iade edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim edilir.
(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.
(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksiklik, başvuru dosyasının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.
(4) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin beyanlarında tutarsızlık tespit edilmesi halinde, o uçağa ilişkin beyanda bulunan seyahat acentalarına bu durumun düzeltilmesi için yazılı bildirimde bulunulur. Söz konusu tutarsızlığa ilişkin düzeltmenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması veya tutarsızlığın devam etmesi halinde o uçağa ait talep değerlendirmeye alınmaz.
(5) Tarifeli ve tarifesiz ortak uçuşlara ilişkin ödemelerde herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi amacıyla destek başvuruları, o aya ait başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.
(6) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere havayolu firmalarından ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan uçuşlara ilişkin bilgileri isteyebilir.
Ödemelere ilişkin usul ve esaslar

9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.
(2) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.
(3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.
(4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
(5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı, uçuş ve yolcu sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.
Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

A Grubu Seyahat Acentası Açmak İçin Gerekli Belgeler

A GRUBU SEYAHAT ACENTASI AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Türkiye’de seyahat acentalığı yapabilmek için gerekli aşağıda ki yasal prosedürü tamamlamaları gerekmektedir.
A Grubu Seyahat Acentası Başvurusu:

1- ) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. (dilekçede şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı soyadı, imzası, telefon ve faks numarası, açık adresi, başvuru tarihi ve tercih sırasına göre birden fazla unvanın yer alması gerekmektedir.)

2- ) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başvuruda belirtilen A grubu seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.

A Grubu Seyahat Acentası Kuruluşu Başvuru Belgeleri:

A grubu seyahat acentası açmak için gerekli belgeler.

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığ’ınca bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur.

– Başvuru dilekçesi,
– Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı,
(Ek-4)

– Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
– Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),
– Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. kimlik numarası ve adli sicil beyanı aslı,

– Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.
– Seyahat acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge, Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C. Kimlik numarasının yer aldığı beyan aslı ile  SSK aylık prim ve hizmet belgesi.

A grubu seyahat acentası başvuru işlemleri için gerekli belgeleri sunduk.

 

Seyahat acentası kuruluş işlemleri için.

SEYAHAT ACENTASI AÇMA

Turizm Yatırım Belgesi Ne İşe Yarar

TURİZM YATIRIM BELGESİ NE İŞE YARAR

Turizm yatırım belgesi ne işe yarar.

Turizm yatırım belgesi, yatırım teşvik belgesi almak için istenilen belgelerden biridir. Turizm yatırım belgesi aldıktan sonra alacağınız teşvik belgesi ile makine ve teçhizat için KDV ödemezsiniz. En az 40 odalı olmak şartıyla otel yatırımınız bitince SGK pirimi işveren hissesi desteği ve kurumlar vergisi muafiyeti hakkı kazanırsınız. Turizm yatırım belgesi aynı zamanda turizm yatırımınızın resmi olarak bilinmesi anlamına da gelir. Turizm yatırım belgesinde yatırımınızla ilgili yatırımınızın ne zaman biteceği, yatırımın kapasitesi gibi detaylar yer alır.

Yatırım yeri ile ilgili belediye tarafından da istenilebilen belgedir. Belediye harçları alırken harcın neye göre alınacağını hesaplamak için gerek görüldüğünde yatırımı yaptığınız yerin belediyesi tarafından turizm yatırım belgesi istenir.

Turizm İşletme Belgesi, Turizm Yatırım Belgesi Alan Tesis Sayısı ve 2016 Turizm Verileri

Turizm İşletme Belgesi, Turizm Yatırım Belgesi Alan Tesis Sayısı ve 2016 Turizm Verileri

Turizm İşletme Belgesi, Turizm Yatırım Belgesi Alan Tesis Sayısı

 

2015 yılında Türkiye’ye 36 milyon 244 bin turist 31,4 milyar dolar döviz kazandırdı. 2016 Yılında turist sayısı ve gelirin de bariz azalış var. Turist sayısı ve gelirini artırmak için tanıtım/pazarlama/imaj çalışmaları yapılması düşünülüyor.

2013 yılında yüzde 9,8’in, 2014 yılında ise yüzde 5,5’in üzerindeki artış oranları ile 36 milyon 837 bin 900 kişiye ulaşan yabancı turist sayısı, özellikle Ortadoğu ülkelerinde gittikçe yoğunlaşan savaş ve terör ortamı, gerek Rusya’daki ekonomik kriz, gerekse de bu ülkeyle yaşanan siyasi krizin etkisiyle 2015 yılında yüzde 1,6’lık azalış kaydederek 36 milyon 244 bin 632 oldu. 2015 yılı turizm geliri ise 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2016 yılının ilk dört ayında turist sayısında yüzde 16,5 azalış meydana geldi, turizm gelirinde de yüzde 16 oranında azalma yaşandı. Bu kapsamda yıl sonu itibariyle 2015’e kıyasla turist sayısı ve turizm gelirlerinde düşüş beklentisi mevcut, ancak çeşitlendirilerek sürdürülen tanıtım-pazarlama ve imaj çalışmaları ile sektöre yönelik destek faaliyetlerinin de etkisiyle 2017 ve sonraki yıllarda artış yönlü gelişmeler olacağı öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Verilerine Göre:

– 2016 yılı mayıs ayı sonu itibariyle, 4 bin 339 turizm işletmesi belgeli tesis, bin 223 turizm yatırım belgesi bulunuyor. Turizm işletme belgesi almış konaklama tesis sayısı 3 bin 402, oda sayısı 409 bin 163, yatak sayısı 857 bin 896.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kış sporları turizminin geliştirilmesi amacıyla ilan edilen 28 Turizm Merkezleri ile Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinden 23’ünde planlar tamamlandı, bu planlar ile yaklaşık 80 bin yatak kapasitesi hedefleniyor.

– 1 Ocak 2016-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 498 seyahat acentası yeni kuruldu, 189’unun belgesi iptal edildi; halen 9 bin 33 seyahat acentası bulunuyor.

– 2016 yılı itibariyle 444 plaja, 21 marinaya ve 12 yata mavi bayrak verildi.

– Türkiye’de 327 adet de çevreye duyarlı konaklama (Yeşil Yıldız) tesisi var.

– Bakanlık bu yıl içerisinde, turizm belgeli ( turizm işletme belgesi, turizm yatırım belgesi vs) olan veya belge talep eden bin 98 turistik işletmeyi denetledi; 124 turizm tesisine 787 bin 663 TL idari ceza verildi.

– 2016 yılında, ülkede ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılara 78 çekim izni verildi.

– Bu yıl Antalya’da düzenlenen Sinema Destekleme Kurul toplantısı sonucunda, 40 projeye 23 milyon 495 bin TL destek verilmesi kararlaştırıldı. Sektöre aktarılan bu desteklerle birlikte 2005 yılından beri 421 uzun metrajlı filme 133 milyon 614 bin TL destek sağlandı.

– 2017-2019 yıllarında; birden fazla turizm türünü içeren tatil kentlerinin yaptırılması, kongre-fuar turizmi, kültür turizmi, eko turizm, spor turizmi, termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi, deniz turizmi, alış-veriş turizmi, şehir turizmi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi yönünde çaba harcanacak.

– Turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında, mağara turizminin geliştirilerek ülkeye gelen ziyaretçilerin daha uzun süre kalmalarını temin amacıyla, özelliği olan mağaraların turizme açılması için gerekli çalışma ve projelerin yaptırılması konusunda maddi katkı sağlanacak.

– 2017 yılında; Hatay ipeği ve ipek böcekçiliğinin turizm unsuru olarak tanıtılmasına yönelik olarak Hatay Sarısı Turizm Çalıştayı; turizm pazarlarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu tren hattına komşu ülkelerle Demir İpek Yolu Turizm Çalıştayı düzenlenecek.

– Buna göre, global imaj kampanyası çerçevesinde; sosyal medya, seyahat medyası ve dijital medya olmak üzere 3 tür reklam çalışması yürütülüyor.

– Kültür-turizm değerlerini ve zenginliklerini dünyaya daha hızlı aktarabilecek google , ınstagram, youtube, facebook, twitter, pinterest, linkedln, vine gibi başlıca sosyal medya hesaplarında; Kültür ve Turizm Bakanlığınca üretilen çok sayıda görsel, video ve turistik/kültürel değerleri anlatan içerikler paylaşılıyor. Böylece bireylerle doğrudan iletişime geçilerek, dünya çapında bir çok kişiye ulaşılması sağlanıyor.

– Global imaj kampanyası, 6 milyonu aşan sosyal medya takipçi sayısı ve etkileşimde, diğer turizm tanıtım örgütleri arasında dünya genelinde 2. sırada yer alıyor.

– Dünyanın en popüler arama motorlarından Google’a ait AdWords ve banner reklamlarıyla seyahat aramalarında ön plana çıkılması, Google Display Network ile Türkiye ile ilgili reklamların dünya genelinde 300 milyondan fazla web sitesi arasından tercih edilenlerde, internet kullanıcılarına kendi dillerinde ulaşılması, en çok ziyaret edilen 4. arama motoru Yahoo ve Arap-Körfez ülkelerinin popüler portalı olan Maktoob ile yerel dillerde kampanyalar yürütülerek, ciddi bir erişim ve görünürlük elde edilmesi amaçlanıyor.

– Turizm hareketleri ve turist tercihlerinin önemli oranda tanıtım, pazarlama, imaj çalışmalarından etkilense de bölgede ve komşu ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar ile terör olaylarının ülkeye gelen turist sayısını olumsuz etkileyebildiği vurgulandı.  AA

Turizm İşletme Belgeleri Var Ama Yıldızları Sahte

Turizm İşletme Belgeleri Var Ama Yıldızları Sahte

TURİZM İŞLETME BELGESİ

Günümüz de hemen, hemen her alanda duymaya alıştığımız sahtecilikte otel yıldızı kandırmacası da var. İsteyen benim tesisim 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı diyebiliyor ve tanıtımını yapabiliyor. Ülkemiz de turistik tesislere turizm işletme belgesi ile yıldız veren kuruluş Turizm Bakanlığı, kaç yıldızı hak ediyorlarsa onu veriyorlar ve bu konu da kesinlikle tavizleri yok. Fakat turizm işletme belgesini almış tesis 3 yıldızsa 4, 4 yıldızsa 5 yıldızız dediklerin de tüketiciyi aldatır beyanda bulundukları için şikayet veya inceleme doğrultusun da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ceza yazılıyor.