İçeriğe geç
Anasayfa » TURİZM BELGELERİ » GASTRONOMİ TURİZM BELGESİ

GASTRONOMİ TURİZM BELGESİ

GASTRONOMİ TURİZM BELGESİ

 

Gastronomi Tesisi Turizm İşletme Belgesi Almak İçin Gerekli Hususlar

Binlerce restoran sahibi veya çalışanı turizm işletme belgesi alabilmek için, gastronomi belgesi ne demek, gastronomi tesisi ne demek ve gastronominin anlamını sorguluyordu.

Gastronomi belgesi veya gastronomi tesisi ne demek merak edilen konular arasında. Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni yönetmeliğe gastronomi tesis belgesini de eklemiş oldu. Gastronomi tesisi ne demek, ne anlama geliyor.
İşte gastronomi tesisi ne demek ve anlamı.

 

GASTRONOMİ NEDİR

Gastronomi nedir diye açıklarsak kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. Gastronomi kelimesi ilk olarak Fransız yazar Joseph Berchoux tarafından kullanmıştır. Ortaya çıkışı 1801 yılına dayanan gastronomi, Yunanca mide ile ilgili “Gastro” ve kanun, kural anlamındaki “Nomos” kelimesinden türeyen “Nomy” kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan bir kelimedir. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik olan ama sağlığa uygun olmasına şart koşulmayacak şekilde azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreç gastronominin çalışma alanıdır.

Gastronomi turizm belgesi almak için.

GASTRONOMİ BELGESİ NEDİR

Gastronomi turizm belgesi örneği.

Turizm tesisleri için kullanılan kelimelerin anlamına ilişkin araştırma yapanlar, Gastronomi Belgesi kelimesinin anlamı, kullanım alanları hakkında araştırmalar yapıyorlar. Konuyla ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için Gastronomi Belgesi nedir ve ne anlama gelir sorularının yanıtına burada bulabilirsiniz. Peki Gastronomi Belgesi kelimesinin anlamı ne, ne işe yarar, gastronomi belgesinin avantajları nelerdir? İşte “Gastronomi Turizm Belgesi nedir?” sorusunun yanıtı.

Restoran veya benzeri tesislere gittiğimiz de karşılaşılan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tesistir ibaresinin karşılığını merak edenler için. Gastronomi Turizm İşletme Belgesi ne demek ve ne anlama gelir? Gastronomi kelimesinin anlamı ile birlikte doğru yazılışı ile örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte uzun yıllardır dilimizde olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan Gastronomi ne demek, Gastronomi Belgesi nedir, kaç anlamı var sorularının cevabı.

GASTRONOMİ TESİSİ NE DEMEK

Gastronomi tesisi nedir; yemek kültürünün bir turizm ürünü haline getirilerek müşteriye sunulduğu, yöresel, geleneksel, ulusal veya uluslararası özellik taşıyan mutfak ile yiyecek içecek servisinin yapıldığı, ülke turizmine katkı sağladığı değerlendirilen ve bu yönleriyle Bakanlık tarafından desteklenmeleri uygun görülen yeme-içme tesisleridir.

 

Gastronomi belgesi örneği.

 

Gastronomi Belgesi Almak İsteyen Tesisler Aşağıda Belirtilen Nitelikleri Taşımalıdır

– Aşağıda belirtilen niteliklerden en az bir tanesinin sağlanması gerekir.
– İşletmenin, seri üretim ve hazır yemek haricinde, yeme-içme alanında yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası yazılı ve görsel basında marka bilinirliği veya ün sahibi olması.
– İşletmenin (1) numaralı alt bentteki nitelikleri sağlayan bir işletmenin kullanım hakkını içeren franchise, işletmecilik anlaşması veya benzeri sözleşmeye dayanan bir hakka sahip olması.
– Başvuru sahibi gerçek kişinin veya başvuru sahibi tüzel kişi ise hâkim ortağının veya ortaklarının hisselerinin yüzde ellibirinden fazlasına sahip olduğu diğer şirketin; belge talebinde bulunulan işletme haricinde (1) veya (2) numaralı alt bentte sayılan niteliklere sahip ayrı bir işletmesinin olması.
– Başvuru sahibi gerçek kişinin veya tüzel kişinin hâkim ortağının veya hisselerin çoğunluğuna sahip ortaklarının gastronomi dalında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya uluslararası kabul gören sertifikasının bulunması.

 Tesisin, yoğun turizm faaliyetlerinin bulunduğu bir bölgede yer alması.
ilave olarak bu tesislerde;
1) Mutfak alanı en az yirmi beş metrekare olmak kaydıyla, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen niteliklere sahip alakart hizmeti verilen lokantanın bulunması,
2) Açık alandan girişi olan işletmelerde, girişte rüzgârlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri düzenlemenin bulunması,
3) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvalet ve lavabo düzenlemesinin bulunması,
4) Yemek salonunda klima sisteminin bulunması,
5) Tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemelerinin; üstün kaliteli veya özel seri üretim olması ya da sanatçı veya yerel üretici tarafından tesise özel tasarlanarak üretilmiş olması veya özel tasarım ürünler olması; başka uluslara ait mutfaklara yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda o ülkenin kültürünü yansıtacak şekilde kaliteli ve nitelikli olması veya bu kültüre ait unsurların bulundurulması,
6) Mutfak şefinin gastronomi alanında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya uluslararası kabul gören sertifikasının veya ödülünün bulunması ya da yerel, ulusal veya uluslararası tanınırlığının olması; başka bir ulusa ait mutfağa yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda, bu alanda eğitimli mutfak şefinin istihdam edilmesi,
7) Çalışan personelin en az yüzde yirmisinin konusunda eğitim almış olması,
8) Menüdeki ürünlerin içeriklerinin ve bu içeriklerin alerjen özelliklerinin, vejetaryen veya vegan tüketimine uygunluklarının, inanç hassasiyetine yönelik içerik taşıyıp taşımadığı hususlarının, biri Türkçe olmak üzere en az iki dilde belirtilmesi,
9) Ulusal, yöresel ve geleneksel mutfakla hizmet verilmesi durumunda; yiyecek malzemelerinin en az beş çeşidinin yöresel ürünlerden seçilmesi, geleneksel usul veya geleneksel usulün modern yöntemlerle yorumlanarak pişirilmesi ve sunumu, anlatımı ve menüde açıklanması,
10) Başka bir ulusa ait mutfağa yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda, yiyecek malzemelerinin sunumu yapılan mutfağa özgü ürünlerle geleneksel usul veya geleneksel usulün modern yöntemlerle yorumlanarak pişirilmesi ve sunumu, anlatımı ve menüde açıklanması,
11) Dünya mutfağına yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda; başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı çeşitlerinden en az üçer adet olacak şekilde kaliteli malzemelerle ürünlerin hazırlanması ve uygun servis malzemeleriyle müşteriye sunulması, anlatımı ve menüde açıklanması,
12) Sunulan yiyecek ürünlerinin işletme tarafından hazırlanması, nitelikleri aranır.
(3) İkinci fıkranın (b) bendinin (6) numaralı alt bendindeki niteliklerin korunduğuna ilişkin belgeler altı aylık dönemlerde Bakanlığa gönderilir.
(4) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yer alan işletmelerde, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen mahallerin metrik ölçüleri ve mutfak ile yemek salonu arasında servis bağlantısı hususlarında, yapının niteliğine göre değerlendirme yapılır.

“GASTRONOMİ TURİZM BELGESİ NASIL ALINIR”

Başvuru, başvuru formu ve tesis tanıtım formu doldurularak Yönetmelikte ve Tebliğde istenilen belgeler ile e-Devlet sistemi üzerinden Bakanlığa yapılır. Gastronomi tesisi turizm işletmesi belgesi başvurularında Tesisin tüm mahallerinin gece ve gündüz çekimleri ile menüsünü içeren 5 ila 7 dakika uzunluğundaki video dosyası sunulur. Turizm işletmesi belgesi taleplerinde başvuruları uygun bulunan tesisler için talep inceleme raporu düzenlenerek denetim programına alınır.

GASTRONOMİ TURİZM BELGESİ DEĞERLENDİRME KURULU KİMLERDEN OLUŞUR

Gastronomi Belgesi Değerlendirme Kurulu, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Kontrolörler Kurulu Başkanı ile Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısından oluşur. Gastronomi tesislerine ilişkin turizm belgesi düzenlenmesi, iptali, devri ve ana faaliyet konusunda işletmeci şerhi düşülmesi taleplerini karara bağlar.

Değerlendirme Sonucu, Değerlendirme kurulu kararı sonrasında, gastronomi belgesi talebi uygun görülen tesisler belgelendirilir. Gastronomi tesisi belgesi talepleri uygun görülmeyen tesislerin başvuru sahiplerine gerekçeleri belirtilerek yazılı bilgi verilir. Talebi uygun görülmeyen tesislerin başvuru sahiplerine gerekçeleri belirtilerek yazılı bilgi verilir. Talebe ilişkin eksiklik tespit edilen tesislere eksikliklerin giderilmesi için süre verilir, bu süre sonunda eksikliğin giderildiğinin tespiti halinde tesis belgelendirilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde talep reddedilerek başvuru sahibine bilgi verilir.

GASTRONOMİ BELGESİNİN AVANTAJLARI

Gastronomi belgesinin avantajları.

 

1 – Gastronomi belgesi ile TABDK’dan açık içki satış belgesi alınabilir.
2 – Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından marka hakları korunur.
3 – Gastronomi belgesi’ne sahip olan işletmeler yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.
4 – Gastronomi belgesi ile çalışma saatlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu saatlere göre tesisin yönetimi ayarlayabilir.
5 – Müşteri açısından tesisin güvenilirliğine katkı sağlar.

GASTRONOMİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

– İş yeri açma ve çalışma ruhsatı

– İmza sirküleri, imza beyannamesi,

– TC kimlik no, tüzel kişi ise ticaret sicil ve vergi sicil numaraları,

– Marka tescili belgesi,

– Tapu örneği, kiracı ise kira kontratı, taşınmazın talep edilen amaçla kullanılmasına ilişkin mal sahibi izni (Kira kontratında var ise ayrıca aranmaz) ve mal sahibinin imza beyannamesi veya imza sirküleri,

– Korunması gerekli kültür varlığında yer alıyor ise tescil kararı örneği veya resmi yazı.

– Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemler,

GASTRONOMİ BELGESİ ŞARTLARI

Gastronomi tesisleri müstakil faaliyet gösteren tesislerdir.

1. Konaklama tesisinin bünyesindeki bir lokanta Kültür ve Turizm Bakanlığına Gastronomi tesisi belgesi alması için başvuramaz.
2. Lokantada yemek kültürü bir turizm ürünü haline getirilerek müşteriye sunulmalıdır.

3. Lokantada sunulan yiyecek ürünlerinin tümü işletme tarafından hazırlanmalıdır.

4. Lokantada çalışan personelin en az %20’si konusunda eğitim almış olmalıdır.

5. Lokanta, geleneksel, yöresel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan bir mutfak ise yiyecek ve içeceklerin bu özelliklere uyarak servisi yapılmalıdır.

6. İşletme, seri üretim ve hazır yemek haricinde olmalıdır.

7. Lokantanın yeme-içme alanında yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası yazılı ve görsel basında marka bilinirliği veya ün sahibi olmalıdır. İşletmenin, görsel veya dijital yayın organlarında işletmenin mutfağı, menüsü, servis nitelikleri ve benzer özelliklerine ilişkin olumlu değerlendirme içeren en az bir adet yazı, yayın olmalıdır.

8. Nitelikleri sağlayan işletme eğer franchise ise sahip olduğu hakka ilişkin belgeleri olmalıdır.

9. Mutfak şefinin Uluslararası Örgün eğitim kurumlarınca gastronomi alanında alınmış diplomaları veya uluslararası kabul gören sertifikaları olmalıdır.

10. Açık alandan girişi olan işletmelerde, girişte rüzgârlık, hava perdesi, döner kapı olmalıdır.

11. Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvalet ve lavabo olmalıdır.

12. Yönetmelikteki niteliklere sahip alakart lokantanın Mutfak alanı en az 25 m2 olmalıdır.

13. Lokantanın en az 50 kişilik ve mutfak ile doğrudan bağlantılı yemek salonu olmalıdır.

14. 200 m²’ye kadar yemek salonu bulunan lokantalarda salonun %25’i, daha büyük yemek salonu olanlarda ise en az 50 m² olarak Mutfak düzenlenir. Bu alana hazırlama, pişirme, bulaşık bölümleri ve mutfak fonksiyonlarını yerine getiren diğer alanlar dâhildir.

15. Tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemelerinin üstün kaliteli veya tesise özel tasarlanarak üretilmiş olması, başka uluslara ait mutfaklara yönelik faaliyet gösterilmesi durumunda ise o ülkenin kültürünü yansıtacak şekilde kaliteli ve nitelikli olmalıdır.

16. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yer alan işletmelerin, metrik ölçüleri, mutfak ile yemek salonu arasında servis bağlantısı vs. yapının niteliğine göre ayrı değerlendirme yapılır.

17. Salon ve servis birimleri ayrı katlarda ise servis merdiveni veya monşarj bulunmalıdır.

18. Yemek salonunda klima sistemi olmalıdır.

19. Ürün içerikleri ve alerjen özellikleri, vejetaryen veya vegan tüketimine, inanç hassasiyetine yönelik içerik taşıyıp taşımadığı menüde biri Türkçe olmak üzere en az iki dilde belirtilmelidir.

20. Ulusal, yöresel ve geleneksel mutfağa yönelik faaliyet gösterilmesi durumunda, yiyecek malzemelerinin en az beş çeşidinin yöresel ürünlerden seçilmesi, geleneksel usul veya geleneksel usulün modern yöntemlerle yorumlanarak pişirilmesi ve sunumu ve anlatımı menüde olmalıdır.

21. Başka bir ulusa ait mutfağa yönelik faaliyet gösterilmesi durumunda yiyecek malzemelerinin sunumu yapılan mutfağa özgü ürünlerle pişirilmesi ve sunumu ve anlatımı menüde olmalıdır.

22. Dünya mutfağına yönelik faaliyet gösterilmesi durumunda, başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı çeşitlerinden en az üçer adet olacak şekilde kaliteli malzemelerle ürünlerin hazırlanması ve uygun servis malzemeleri ile müşteriye sunulması, anlatımı ve menüde açıklanmalıdır.

GASTRONOMİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Gastronomi turizm belgesi nereden alınır.

Gastronomi belgesi turizm işletme belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığından alınır.

GASTRONOMİ TESİSİ BELGESİ BAŞVURU YERİ

Gastronomi tesisi belgesi almak için başvuru yapılacak yer Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ne yapılır. İlgili makam başvuruyu değerlendirip gerekli denetim yaptıktan sonra istenen nitelikleri sağlayan tesislere gastronomi tesisi belgesi verir.

Turizm işletme belgesi kapsamına giren gastronomi tesisi belgesi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

Ankara Danışmanlık
1
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu lütfen yazın.
(Danışma hattı değildir. Sadece hizmet sağladığımız konular ile ilgili danışmanlık yapıyoruz.)
Please write the subject you would like to receive consultancy service.
ANKARA DANIŞMANLIK