ANKARA DANIŞMANLIK

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

 

- Yatırım Teşvik Belgesi Alma

- Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri

- Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

- Yatırım Fizibilite Etüdü

- Yatırım Yeri Tahsisi

- Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi

- Dış Ticaret Teşvikleri

- Yatırım Teşvik Belgesi Araçları

- Yeni Yatırım Teşvik

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

 

- Yabancı Çalışana Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı İşlemleri

- Süresiz Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Bağımsız Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- İstisnai Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Ev Hizmetlisi Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Sağlık Sektörü Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Turizm Sektörü Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Havacılık Sektörü Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Eğlence Sektörü Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Yabancı Çalışma İzni Alma

- Öğretim Görevlisi Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

 

Not: Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işverenlere her bir yabancı için (2016 yılı için) 8848 TL idari para cezası verilmektedir. Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3536 TL, bir işveren yanında izinsiz çalışan yabancıya ise 881 TL idari para cezası verilmektedir. Ceza miktarları her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

TURİZM İŞLETME BELGESİ

 

- Turizm Yatırım Belgesi Alma

- Turizm İşletme Belgesi Alma

- Doğrudan Turizm İşletme Belgesi Alma

- Kısmi Turizm İşletme Belgesi Alma

- Restoran Sınıflandırma İşlemleri

- Motel Sınıflandırma Çalışması

- Tatil Köyü Sınıflandırma Çalışması

- Otel Sınıflandırma Çalışması

- İsim Değişikliği ve Belge Devri İşlemleri

- Turizm Teşvik Belgesi Alma

- Yeşil Yıldız Alma

- Deneme Turizm İşletme Belgesi

- Turizm Teşvik Belgesi

- Deniz Turizmi İşletme Belgesi

- Yeşil Yıldız (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi)

- Turizm İşletme Belgesi İsim Değişikliği ve Belge Devri

- Doğrudan Turizm İşletme Belgesi

- Kısmi Turizm İşletme Belgesi

- Seyahat Acentesi Belgesi

- Deniz Turizmi Turizm Yatırım Belgesi

TURİZM BELGELERİ

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI  

- Yabancı Şirket Kuruluşu, Şube, Temsilcilik Açma İzinleri

- Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yatırım Teşvik Belgesi Alma

- Yatırım Fizibilitesi

- Yatırım Yeri Temini

- Mevzuat Desteği

- Ortak Yatırımcı Temini

- Destek Unsurlarını Uygulama Desteği

- İthalat ve İhracata Aracılık

- Pazar Araştırması

 

AKADEMİK HİZMET VE EĞİTİMLER

- Stratejik Planlama ve Performans Programı

- Çalışma Yaşamına İlişkin Sosyal Sigorta

- İş Hukuku Konuları

- İnsan Kaynakları Yönetimi

- Performans Değerleme

- AB İstihdam Politikaları

- AB – TÜRKİYE İlişkileri

- AB Mevzuatı

- AB Sanayi Politikaları

- Kalite Politikaları

- AB Vergi ve Uyuşmazlık Politikaları

- Şirketler Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Finansal Tablo Analizi

- Mali Hesap Denetimi

- Liderlik

- Yönetim Sosyolojisi

- Örgütsel Davranış

- Propaganda Teknikleri

- İş Değerlendirme ve İş Analizleri

Kopyalama Yasaktır..Ankara Danışmanlık.