İçeriğe geç
Anasayfa » Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği 2024

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği 2024

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği 2024

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.
Yönetmelikte yapılan değişiklikler: Turizm yatırım belgesi olan tesislerinin tapu kaydı, turizm tesislerinde devre mülk verilmesi kuralları ve rekreasyon alanlarında kalan turizm tesislerine eklenebilecek yeni üniteleri düzenliyor.

 

Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren değişiklikler:

Turizm tesislerinin nitelikleri yönetmeliğinin 6’ncı maddesine “Bakanlıkça, turizm yatırım belgesi düzenlenen konaklama tesislerinin tapu kaydına; “turizm amaçlı kullanım dışında kullanılamayacağına veya konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulamayacağına, yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmaların tapu siciline şerh edilemeyeceğine” ilişkin belirtme yapılması ilgili Tapu Müdürlüğünden talep edilir.” şeklinde 8’inci fıkra eklendi.

Turizm tesislerinin nitelikleri yönetmeliğinde bir diğer değişiklik ise devre mülklere ilişkin olarak yapıldı. Mevcut yönetmelikte “Konaklama hizmeti verilen tesisler, tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilir ve bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde şahsi hak sağlayan devre tatil hakkı tesis edilebilir. Ancak bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez, bu tür tesislere turizm belgesi verilemez, bu sisteme kısmen veya tamamen geçen tesislerin turizm belgeleri iptal edilir.” şeklinde yer alan ifade aşağıdaki yazdığımız gibi genişletildi.

“Konaklama hizmeti verilen tesisler, tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilir ve bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde şahsi hak sağlayan devre tatil hakkı tesis edilebilir. Ancak bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez, yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmalar tapu siciline şerh edilemez. Bu tür tesislere turizm belgesi verilemez. İmar planında konaklama tesisi yapılması uygun görülen parsellerdeki turizm yatırımı belgesi başvurularında konaklama birimlerine ilişkin; yararlanma, kullanma ve yönetim anlaşmaları, devre mülk, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına ve yatırıma konu taşınmazın bu Yönetmelikte sayılan konaklama tesisleri dışında kullanılmasına yönelik hükümler içeren sözleşmeler, Bakanlıkça kabul edilmez. Bu fıkraya aykırı olduğu tespit edilen tesislerin belgeleri iptal edilir.”

Aynı yönetmeliğim 34’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 5’inci fıkra ile kamu taşınmazları üzerinde yer alan ve imar planında rekreaktif veya rekreasyon alan’ belirtilen turizm tesislerine oturma, yemek pişirme yerleri, açık havuz, büfeler, çeşmeler, oyun ve açık spor alanları yapma hakkı tanındı;

“Kamu taşınmazı üzerinde yer alan, imar planında rekreaktif veya rekreasyon alan kullanımında kalan ve bu Yönetmelikte tanımlanan turizm tesislerinin tamamlayıcısı olan alanlarda, eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen oturma, yemek pişirme ve yemek yerleri, taban alanı altı metre kareyi geçmeyen büfe, çeşmeler, açık havuzlar, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları, yeşil bitki örtüsü ve kıyı yapısının elverdiği yerlerde denize iniş rampaları yapılabilir. Bu amaçla tahsis edilen alanlar turizm belgesi kapasitesinde belirtilir.”

Yönetmelikteki değişikliği yazısı

turizm-tesislerinin-nitelikleri-yonetmeliginde-degisiklik-2024