Tag Archives: yatırım teşvikler

Otel Yatırım Teşvikleri

OTEL YATIRIM TEŞVİKLERİ

Otel yatırım teşvikleri

Türkiye’nin her hangi bir bölgesinde otel yatırımı yapıyorsanız yararlanacağınız teşviklerden ilki KDV muafiyetidir. İstanbul hariç başka bir ilde yaparsanız sosyal sigortalar kurumu işveren hissesi ve kurumlar vergisi desteğinden de yararlanabilirsiniz. Yatırım teşvik belgesi kapsamın da yatırım kredisi kullanırsanız faiz desteğiniz olur. Yatırıma katkı oranları il, il/ bölge, bölge değiştiğinden yatırım yeri ile ilgili oranlar da değişkenlik gösterir.

Kısaca otel yatırım teşvikleri yukarı da sıralamış olduğumuz gibidir. 2017 yılı itibarı ile yeni otel yatırım teşvikleri çıkarsa yazımıza ekleriz.

Yeni Teşvik Paketi İstihdamı Nitelik ve Nicelik Olarak Artıracak

Yeni Teşvik Paketi İstihdamı Nitelik ve Nicelik Olarak Artıracak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, katıldığı bir televizyon programında, ekonomi gündemini değerlendirdi.

Başbakan ve Bakanların Teşvikle İlgili Açıklamaları

Başbakan ve Bakanların Teşvikle İlgili Açıklamaları

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “6-7 Ekim olaylarında iş yerlerinin hedef alınması, sadece çözüm sürecine bir darbe vurmak amacıyla değil, aynı zamanda orada yatırımın artması üzerinden kalıcı bir ekonomik altyapı oluşmasına yönelik de bir darbe vurma teşebbüsüydü”
– “Her ne surette olursa olsun kamu düzeni ve huzurun sağlanmasıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırımların yönelmesi arasındaki olumlu bağlantıyı korumaya devam edeceğiz” dedi.

Davutoğlu, Ankara Palas’ta ”Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm” başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin eylem planlarını açıkladığı basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Çözüm sürecinin, bugün açıklanan eylem planlarından nasıl etkileneceğine yönelik soru üzerine Davutoğlu, ülke ekonomisindeki gelişmelerin tüm Türkiye sathına yayılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Çözüm süreci bağlamında da Doğu ve Güneydoğu’da güven ve istikrar ortamının güçlenmesi sebebiyle ciddi yatırım ortamının oluştuğuna dikkati çeken Davutoğlu, son 2-3 yıl içinde sürecin ivme kazanmasıyla birlikte, bölgenin ekonomik hayatında ciddi canlanma gözlendiğini ifade etti.

Son teşvik paketinde de söz konusu bölgelerin sınıflandırmada “6. bölge” kapsamında olduğuna işaret eden Davutoğlu, bu nedenle en fazla teşvike mazhar bölgelerin buralar olduğunu kaydetti. Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Huzur ve istikrar ile bu teşvikler bir araya geldiğinde önümüzdeki dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çok büyük bir ekonomik kalkınma hamlesinin ve günlük hayatta büyük iyileşmelerin olacağına inancımız tam. Aslında bu sebeple, son 6-7 Ekim olaylarında iş yerlerinin hedef alınması, sadece çözüm sürecine bir darbe vurmak amacıyla değil, aynı zamanda orada yatırımın artması üzerinden kalıcı bir ekonomik altyapı oluşmasına yönelik de bir darbe vurma teşebbüsüydü. Bizim de hükümet olarak 6-7 Ekim olayları sonrasında süratle bütün bu zararların tazmini cihetine gitmemizin temel sebebi de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza huzur ile ekonomik kalkınmanın birlikte gerçekleşeceği konusunda hükümetimizin kararlı bir mesajıdır. Her ne surette olursa olsun kamu düzeni ve huzurun sağlanmasıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırımların yönelmesi arasındaki olumlu bağlantıyı korumaya devam edeceğiz.”

Yeni teşvik unsurlarında vurgulamak istediği hususun teknoloji yoğun alanlara ek teşviklerin verilmesi olduğunu dile getiren Davutoğlu, teknoloji ve Ar-Ge yoğun alanlara yeterince yönelinmediğini ifade etti. Başbakan Davutoğlu, “Bunun için 6. bölge ile teknoloji yoğun alan kesiştiğinde, çok daha fazla teşvik alacak düzenlemeler getirilecek” dedi.

Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) projelerinde ödeneklerin, kendi dönemlerinde 7-13 misli arttığını anlatan Davutoğlu, bunun, önümüzdeki dönemde daha da artacağını bildirdi. Davutoğlu, teknoloji yoğun teşviklerin sadece bir bölgeye yönelik değil, Türkiye’nin genel yatırımları için geçerli olacağını ifade etti.

– “Yüksek teknolojiye ilişkin çok önemli bir teşvik paketi üzerinde çalışıyoruz”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Başbakan Davutoğlu’nun talimatıyla yüksek teknolojiye ilişkin çok önemli bir teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Şu anda 5. ve 6. bölgede, hemen hemen 1. bölgedeki toplam yatırım kadar kendilerinden alınan teşvik belgesi ve yatırım tutarının söz konusu olduğunu anlatan Zeybekci, yatırımların devam ettiğini söyledi.

Kısa vadede, tarım sektöründeki enflasyonu düşürmek için nasıl bir çözüm üretildiğinin sorulması üzerine de Davutoğlu, yapısal dönüşüm programları ve eylem planlarına bakıldığında, tarım sektörüne verdikleri özel ilginin görüleceğini ifade etti.

Toplulaştırma çalışmaları ve sulama faaliyetlerinde yapılacak modernizasyonun, kısa ve orta vadede de etki yapacak, sonuçları görülecek çalışmalar olduğunu dile getiren Davutoğlu, “Aynı zamanda DAP, KOP, GAP ve DOKAP gibi projelerle belli tarım havzalarına yönelik özel stratejiler geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Kuraklık, belirli dönemlerde yaşanan sıkıntıdır ama kuraklık olduğu dönemlerde dahi bunun fiyat etkisinin olmaması için ön alıcı tedbirler almak durumundayız” diye konuştu.

Gıda güvenliği ve tarımla ilgili alanlarda özel bir komite kurulduğunu belirten Davutoğlu, komite sayesinde bu konuların çok daha yakından izleneceğini, kuraklık riski oluşmaya başladığında hemen tedbir alınacağını ve bunun ekonomi üzerindeki negatif etkilerinin ortadan kaldırılacağını bildirdi.

Bu teknik komitenin, düzenli olarak çalışmalarını Ekonomi Koordinasyon Kuruluna (EKK) bildireceğini anlatan Davutoğlu, bu sayede ilgili bakanların tarımda olabilecek değişimleri kısa zamanda izleyerek, gerekli tedbirleri alabileceğini söyledi.

– Siyasi istikrar

Bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun, tedbirlerin süratle devreye sokulması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Yine temel ilkeye dönüyoruz. Siyasi istikrarın ve uyumlu hükümet yapılarının olduğu dönemlerde bu tür kuraklık benzeri veya başka alanlarda doğabilecek krizlere müdahale edebilme kapasitesi çok yüksek olur ama kısa vadede çıkacak krizlere tepki verebilecek, onu yönetebilecek siyasi istikrar ortamı olmazsa, orta ve uzun vadedeki iklim değişikliği dolayısıyla bizim kuşak, zaten uzun vadede çok ciddi risklerle karşı karşıya. Türkiye içinde de belli yerlerde çölleşme, kuraklık emareleri ortaya çıktığında bunu çok ciddi şekilde ele almak ihtiyacı hissediyoruz. Orta ve uzun vadede daha büyük risklerle karşılaşılıyor. Sulama teknolojisindeki her gelişme, damlama ve diğer yöntemlerle hem suyun etkin kullanımını sağlar, aynı alanlarda suya ihtiyaç hissetmeyen tarıma yönelmek, yeraltı sularının korunması bakımından da büyük önem taşır. Bütün bunlara bir perspektifle bakmak lazım. Kısa, orta ve uzun vadede alınacak tedbirleri bu anlamda birbirinden ayırmak mümkün değil. Tarımla ilgili bu izleme komitesi, sadece bu yılki kuraklıkla ilgilenmeyecek. Aynı zamanda daha ileri aşamalarda alınacak tedbirleri de koordineli şekilde tüm kurumlarımızla paylaşacak.”

– “Komite çalışmaları başladı”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de kuraklığın bu yıl sadece hububatta belirli bölgelerde yüzde 12-13 civarında bir azalışa neden olduğunu söyledi. Buna karşın, üretici ile tüketici fiyatları arasındaki farkın bundan daha yüksek gerçekleştiğini ve asıl enflasyonu oluşturan hususun bu olduğunu dile getiren Eker, “Bunun bir çok sebebi var. Aradaki pazarlama zincirinin uzun olmasının bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebeplerini ortadan kaldıracak komite çalışmaları başladı. Tabi kuraklıkla mücadele için de orta ve uzun vade için aldığımız tedbirler var” dedi.

AA

Hangi harcamalar yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez

Hangi harcamalar yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez

Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez.

Teşvik belgesi kapsamında;

Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,

Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,

Kara yolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç

Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter,

Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası, değerlendirmeye alınmaz,

Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde inşaat malzemelerine yer verilmez.

tesvik

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün müjdeyi verdi. Büyük yatırım teşvik geliyor..

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün müjdeyi verdi. Büyük yatırım teşvik geliyor

KURUMLAR VERGİSİ, SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Teşvik yasası 6 bölge için 6 yıl daha uzatılacak

Teşvik yasası 6 bölge için 6 yıl daha uzatılacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Teşvik Yasası’nın 6 ncı Bölge  için 6 yıl daha uzatılacağını söyledi.   Vergi Haftası etkinlikleri  kapsamında Batman’a gelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Vergi Dairesi  tarafından Yeni Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen vergi  rekortmenleri ödül törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Şimşek, Türkiye’de  vergilerin düşük olduğunu söyledi. Türkiye’de toplamda vergi yükünün yüksek  olduğuna dair bir algının olduğunu kaydeden Şimşek, bu algının tam gerçeği  yansıtmadığını belirtti. Türkiye’de birkaç ürün üzerinde vergilerin yüksek  olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Bu algı ona dayanıyor. 2002 yılında siz  arabanızla bir benzinlikçiye gitseniz. Bana 100 liralık benzin ver deseniz,  bunun 70 lirası maliyeye gidiyordu. Yani vergi yükü 2002’de yüzde 70 idi. Şimdi  herkes bizim sürekli şekilde vergileri artırdığımızı düşünüyor. Ama bakın  2013’te aslında bugün itibarıyla benzinlikçiye gitseniz, bana 100 liralık benzin  ver deseniz, 60 lirası maliyeye geliyor. Eskiden 70 lira geliyordu ama rakam  olarak bu da yüksek vergi yükü. İşte algının bir kaynağı bu. Diğer bir kaynağı  motorin. Aynı şekilde eskiden yüksekti, şimdi de yüksek ama bayağı düştü. Yüzde  59’dan yüzde 50’ye kadar düştü” dedi.   Alkollü içecekler üzerindeki  vergi oranlarını arttırdıklarını dile getiren Bakan Şimşek, sözlerini şöyle  sürdürdü

“Bu da bu algıyı besliyor. Türkiye bira üzerindeki vergilerde  yüzde 27’lik oranla ikinci sırada. Yine tütün ürünlerinin vergilerini artırdık.  Burada düştü demedim, artırdık diyorum. Orada da yüzde 81.7’ye kadar çıkarttık.  Özellikle tütün bağlamında söylüyorum, vatandaşımız hiç içmezse ve bize hiç  vergi vermezse ben memnun olurum. Kapalı yerde içimi yasakladın, vergileri de  yükselttik, amacımız, maksadımız halk sağlığı. Geçen yıl 370 binin üzerinde yeni  vergi mükellefi kazandık. Çünkü bizim amacımız gönüllü uyum. Zaten Vergi  Haftası’nın temel amaçlarından birisi vergi bilincini artırmak, vergiye  gönüllülük, uyumu artırmaktır. Kayıt dışılar yüksek olmazsa vergiler çok daha  düşük düzeyde tutulabilir. Veya devletin hizmetleri için hem yerelde, ulusal  düzeyde çok daha kaynak sağlanabilir. Kayıt dışıyla mücadele bu nedenle çok  önemli. Türkiye’de kayıt dışı oranı yüzde 27 oranında. Avrupa Birliği ortalaması  yüzde 19. Hedefimiz önce AB ortalamasını yakalamak, sonra daha aşağı çekmek. Son  yıllarda kayıt dışıyla epey bir başarı sağladık. Burada bir puan çok önemli, bir  puan neredeyse 15 milyar demek. AB ile aramızda 3 puan var. 3 puan demek 45  milyar, eski parayla 45 katrilyon demek. Yolsuzluk bir ülkenin geri kalmasında  hakikaten en önemli faktördür. Yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerde kaynaklar  etkin, verimli kullanılamıyor. Ülke gelişemiyor, kalkınamıyor. 2002 yılında  Türkiye’nin yolsuzluk algısı kötü durumdaydı. Şimdi 2012 yılında 176 ülke  arasında 54. sıraya ilerlemişiz.”   5084 sayılı Teşvik Yasası ile  ilgili çalıştıklarını bildiren Bakan Şimşek, yasanın 6. bölge için tam anlamı  ile olmasa bile 6 yıl daha uzatılacağını söyledi. Bakan Şimşek, “5084 sayılı  Teşvik Yasası’nın esas boyutu, yani istihdam teşvikiydi. Yani istihdam  maliyetlerini aşağı çeken düzenlemelerdi. Bu boyutu ile 6 yıl daha uzatmaya  gideceğiz. 5084 tam boyutu ile birebir uzatılıyor diyemem. Çünkü 5084 farklı bir  teşvik programıydı, farklı unsurları vardı ama temel unsurlardan biri istihdam  teşvikiydi. İstihdam teşvikini belli bir programda bir 6 yıl daha uzatacağız.  Bunu 6. bölge için 6 yıl uzatacağız, diğer bölgeler için 6 yıl olmayacak. 6.  bölge bizim yatırım teşviklerinde, istihdam teşviklerinde çok  önceliklendirdiğimiz bir bölgedir. En son teşvikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde  inanılmaz derecede destekleniyor. Bölgenin gerçekten yatırıma ihtiyacı var”  şeklinde konuştu.

tesvik