İçeriğe geç

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SAĞLIK

SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

A) YABANCI SAĞLIK PERSONELİNDEN İSTENEN BELGELER

1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi, (2527 Sayılı Kanun kapsamında çalışma izin talep eden yabancılar bu hususu dilekçelerinde belirtecekler)
2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),
3. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,
4. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti
5. Özgeçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)
6. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)

NOT: Süresiz, İstisnai ve Bağımsız çalışma izin türlerine göre yönetmelikte öngörülen diğer belgeler de ayrıca ibraz edilecektir

Sağlık sektöründe görüşe gidecek başvuruların (doktor, hemşire, eczacı) 1 adet asıl, 3 adet fotokopi dosya hazırlamaları gerekmektedir.

SAĞLIK PERSONELİ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

B) YABANCI SAĞLIK PERSONELİNİ ÇALIŞTIRACAK KURUMDAN İSTENEN BELGELER

1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hitaplı yabancı çalışma izni talep dilekçesi,
2. Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,
3. Kurumun son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu,
4. Kuruluş yabancı sermayeli ise; Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
5. İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış kurumun Uygunluk Belgesi, Faaliyet İzin Yazısı veya Ruhsatnamesi