PROJE BAZLI TEŞVİK

 • Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını
  karşılayabilecek,
 • Arz güvenliğini sağlayabilecek,
 • Dışa bağımlılığı azaltabilecek,
 • Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek,
 • Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek,
  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında asgari 50 milyon TL, diğer yatırımlar için
  asgari 500 milyon Türk Lirası üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek
  mekanizmaları ile desteklenmesidir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Mevzuatı

 • Yatırımlar Kanun ve Karar hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.
 • 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun (07.09.2016 tarihli Resmi Gazete)
 • 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”
  (26.11.2016 tarihli Resmi Gazete)

Call Now Button