İçeriğe geç

PROJE BAZLI YATIRIM TEŞVİK

Yatırım teşvik belgesi ile teşvik edilen yatırımların proje bazlı olanlarının

 

 

 

– Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek,

– Arz güvenliğini sağlayabilecek,

– Dışa bağımlılığı azaltabilecek,

– Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek,

– Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek,
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında asgari 50 milyon TL,

– diğer yatırımlar için asgari 500 milyon Türk Lirası üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesidir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Mevzuatı

– Yatırımlar Kanun ve Karar hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

– 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun (07.09.2016 tarihli Resmi Gazete)

– 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”
(26.11.2016 tarihli Resmi Gazete)