TURİZM İŞLETME BELGESİ

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ

 

turizm-isletme-belgesi
TURİZM İŞLETME BELGESİ

TURİZM İŞLETME BELGESİ NEDİR:

Turizm işletme belgesi Türkiye’de faaliyet gösteren turizm tesislerinin niteliklerine göre turizm tesisinin işletme aşamasın da müracaat edildikten sonra, uygun bulunduğu taktirde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen geçerlilik süresi kontrolörler tarafından yapılan denetlemelere bağlı belgedir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

Aşağıda detaylarını yazdığımız 21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve nitelikleri yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. Söz konusu nitelikleri taşıyan turizm tesisleri bakanlık tarafından istenilen belgelerle turizm işletme belgesi alma başvurusu yapabilir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ NASIL ALINIR:

Turizm işletme belgesi aşağıda sıralamış olduğumuz belgelerle Turizm Bakanlığı’na müracaat edilerek alınır. Turizm Bakanlığı’na belge müracaatı yapmadan önce istenilen kriterleri sağlamış ve faaliyette olmak gerekir. Henüz işletmeye geçmemiş tesislerin başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Tesisin açık olduğu tarihi bildirmek, tesis tanıtım raporunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR:

1 – Tapu 
2 – Kiralıksa Kira Kontratı 
3 – Rapor 
4 – İmza Sirküleri
5 – Ticaret Sicili Gazetesi 
6 – Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
7 – Dilekçe

 

TURİZM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
TURİZM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
TURİZM BELGESİ TESİS TANITIM RAPORU
TURİZM BELGESİ TESİS TANITIM RAPORU

TURİZM İŞLETME BELGESİ TESİS TANITIM RAPORU NASIL DOLDURULUR:

Tesis adresi yazılırken, eğer iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip bir tesis için başvuruluyorsa mutlaka çalışma ruhsatındaki adres esas alınmalıdır. Eğer henüz çalışma ruhsatı alınmamış numarataj çalışması yapılmamış bir tesis için başvuruda bulunulacaksa, İl, İlçe, Mahalle, Belde, Mevki-i gibi bilgilere yer verilmelidir.

Bu alan yalnızca Turizm Yatırımı ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde doldurulacaktır. Eğer tesis farklı parseller üzerinde yapılacak ise parsellerin bitişik olduğunun ve parseller arası fonksiyonel bağlantı sağlanacağının tesis tanıtım raporunda belirtilmesi gerekir.

Tür ve sınıf bilgisi doldurulurken mutlaka ilgili Yönetmelikteki müstakilen belgelendirilebilen tür ve sınıflardan biri yazılmalıdır. Birden fazla tür ve sınıf için başvuru yapılırken talep edilen iki ayrı tür ve sınıf da buraya ayrı ayrı yazılmalıdır.

turizm_ruhsati_belgesi

Örnek: 5 yıldızlı otel + 5 yıldızlı tatil köyü

Başvuru yapılan tesis Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli bir tesis ise mutlaka belge tarihi ve sayısı bu alana yazılmalıdır. Buraya İşyeri açma ve çalışma ruhsatının ya da tesise ait başka belgelerin tarih sayısı yazılmamalıdır. Tesis Bakanlığımızdan belgesiz ise bu alan boş bırakılmalıdır.

Bu alana belgenin kimin adına düzenlenmesini isteniyorsa (şirket ya da kişi), o yazılmalıdır. Zira bu alana yazılan gerçek yada tüzel kişi adına düzenlenmiş evrakın da başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Bu alana gerçek kişi adı yazılıp, zorunlu evrakı şirket adına düzenlenmiş olarak gönderilmesi halinde ilave yazışmalar oluşacağından süreç uzayacaktır. Ya da bu alanda şirket ismi yazılıp, gerçek kişi adına düzenlenmiş zorunlu evrakın başvuru evrakına eklenmesi yine süreci uzatacaktır.

Bu alana talep sahibinin tebligat/yazışma adresinin ve irtibat numarasının yazılması gerekmektedir. Yanlış/eksik yazılan adres ve irtibat numaraları zaman kaybına neden olmaktadır.

Eğer talep sahibi gerçek kişi ise bu alan mutlaka doldurulmalıdır.

Tesis Tanıtım Raporu Örneği:
25852 sayı, 21.06.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre “Turizm İşletmesi Belgesi” Türk vatandaşı, yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm alanında faaliyet gösteren ticari işletme olan turizm tesislerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletme aşamasında verilen belgedir.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BELGESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BELGESİ

TURİZM İŞLETME BELGESİ TÜRLERİ:

Turizm İşletme Belgesi Alabilecek Tesisler;

– Yeme, İçme, Spor, Özel, Çiftlik, Yüzer Tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Temalı Parklar ve Eğlence   Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Eğlence yerleri Turizm İşletme Belgesi
– Sağlık ve Spor Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Termal tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Sağlıklı yaşam tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Yüzme havuzları Turizm Belgesi
– Spor tesisleri Turizm Belgesi
– Golf tesisleri Turizm Belgesi
– Kongre ve Sergi Merkezleri Turizm İşletme Belgesi
– Kongre ve sergi merkezleri Turizm Belgesi
– Rekreasyon Tesisleri Turizm Belgesi
– Eğlence merkezleri Turizm Belgesi
– Temalı parklar Turizm İşletme Belgesi
– Kış sporları ve kayak merkezleri mekanik tesisleri Turizm Belgesi
– Kırsal Turizm Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Çiftlik evi-köy evi Turizm Belgesi
– Yayla evi Turizm Belgesi
– Dağ evi Turizm Belgesi
– Özel Tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Bileşik Tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Turizm kentleri
– Turizm kompleksleri
– Tatil merkezleri
– Zincir tesisler
– Personel eğitimi tesisleri

Diğer Turizm İşletme Belgesi Alabilecek Tesisler;
-Mola noktaları
-Yüzer tesisler
-Tatil siteleri ve villaları

TURİZM BELGESİ NASIL ALINIR
TURİZM BELGESİ NASIL ALINIR

TURİZM BELGELİ TESİSLERİN GENEL NİTELİKLERİ:

– Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi;
– Turistik Tesisler; yapı ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde bu Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun, nitelikli malzeme ile tefriş, dekore edilerek donatılmış mekanlarda gerçekleştirilir. Yapının tamamı belge kapsamında değil ise; belge kapsamı dışındaki yerlerin müşteriyi rahatsız etmeyen bir kullanımda olması, görünüşü bozmaması ve belgeli kısımlardan ayrılması, turizm işletme belgesi kapsamındaki yerin ise ayrı bir girişinin olması gerekir.

– Bir tesis bünyesinde; bu Yönetmelikte asgari nitelikleri belirlenmiş olan diğer tesis türlerinin bulunması halinde, bu türlerin bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır. Genel mahallerde, kadın ve erkek müşteriler için ihtiyacı karşılayacak sayıda tuvalet ve lavabo bulundurulur. Tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma bulunur. Çiftlik evi ve köy evi hariç olmak üzere yıl boyu açık tesisler ile sadece kış aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle ısıtılır. Yeterli kapasitedeki klima sistemleri de bu amaç için kullanılabilir. Yazlık işletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikli veya benzeri uygun sistemlerle ısıtılabilir. Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su bulunur. Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arıtma tesisatı yapılır. Dış ve çevre aydınlatmaları, müşterileri rahatsız etmeyecek ve doğal yaşamın etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi yüz yatağın veya yüz kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur.

– Güzellik ve estetik amaçlı düzenlemeler;
Tesis bünyesinde, müşterilere güzellik veya estetik amaçlı hizmetler veren güzellik merkezi veya güzellik salonu bulunması durumunda işletme belgesi aşamasında ilgili idaresinden alınan uygunluk yazısı ile başvurulur.

– Personelin nitelikleri;
Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla eğitim için gerekli önlemler işveren tarafından alınır ve uygulanır. Turizm işletmeleri personeli, çalışmaları sırasında işlerine ve görev mahallerine uygun, özel ve temiz kıyafet giyerler. Doktor ve hemşire hizmeti bulunmayan işletmelerde, ilk yardım konusunda sertifikalı personel çalıştırılır.

– Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri;
Tesis tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek tanıtımlarda bulunulamaz.

Belgeli tesisler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca istenen her tür bilgiyi ve belgeyi zamanında ibraz etmekle yükümlü olup belge kapasitelerindeki değişiklikleri Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Onaylı fiyat tarifeleri, müşteri profiline göre belirlenecek dillerde gerektiğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur. Konaklama tesisleri, oda ve yatak fiyatlarını müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde teşhir eder. Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müşteriye sunulur. Bu hal, onaylı tarifelerin istendiği takdirde müşteriye verilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Fiyat listelerinde şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres, telefon numaraları ve elektronik posta adresleri belirtilir.

– Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler;
Turizm tesislerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, yiyecek-içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyulur. Açık büfelerde yiyeceklerin bozulmasını engelleyecek soğutucu ve ısıtıcı gibi düzenlemeler bulunur. Tesislerde turist sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınır. Kapasitesi beşyüz yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor hizmeti bulunur, sürekli hemşire bulundurulur, ayrıca revir düzenlemesi yapılır. Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılır. Meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alınır.  Tesislerde havuz, yatak odası banyoları gibi ünitelerde termo mineral su, mineralli su, deniz kaynaklı su, çamur, gaz gibi doğal unsurların tedavi amacı olmaksızın kullanılması durumunda, ilgili idaresinden alınan bu kullanımın sakıncalı olmadığına ilişkin yazı ile başvurulur.

– Turizm tesisleri; doğal varlıklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği gözetilerek işletilir. Tesisler, atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alır. Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak arıtılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize akıtılamaz. Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz. Katı atıklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler, çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların muhafazası için, belediye sınırları dışında yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle bertarafı için gerekli önlemleri alırlar. Yiyecek ve içecekler, bozulmalarını önleyecek biçimde, uygun ısıda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen soğuk saklama depolarında kapılar içeriden anahtarsız açılabilecek ve bir alarm düzeni olacak şekilde düzenlenir.

Ankara Danışmanlık