TURİZM YATIRIM BELGESİ

TURİZM YATIRIM BELGESİ

TURİZM YATIRIM BELGESİ NEDİR

Turizm yatırım belgesi, turizm Tesisleri  için yatırım aşamasında verilen belgedir. Turizm yatırım belgesi talep  edilirken tesisin tür ve sınıfına göre asgari nitelikleri yazılır. Yazılan  rapordaki nitelikler istenilen sınıfın kriterlerini taşıyorsa belge o sınıftan  tanzim edilir. “Turizm yatırım belgesi” ne turizm tesisleri yönetmeliğindeki  asgari nitelikler hesaba katılarak müracaat edilmelidir.

Turizm yatırım belgesi Talebinde İstenilen  Belgeler Turizm yatırım belgesi Talebi Başvuru dilekçesi Rapor  Ticaret sicili gazetesi İmza sirküleri Fikir projesi Kültür ve  Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı Referans kişi veya kuruluş yazısı  Sağlık Bakanlığı yazısı İsim tescil belgesi ( Başvurular Doğrudan  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Yapılır. )  Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş başvurular sonucunda; Genel Müdürlük  onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını  takiben yatırım belgesi düzenlenir.

 

Turizm Yatırım Belgesi

TURİZM YATIRIM BELGESİ İÇİN GEREKLİ  EVRAKLAR

“Turizm yatırım belgesi” taleplerinde ve belgeli tesislerde  kapasite değişikliği taleplerini içeren başvurularda, düzenlenecek rapor  içeriğinde aşağıdaki bilgilere yer verilir.

1) Tesisin açık adresi,

2) Yatırım belgesi taleplerinde  pafta-ada-parsel numaraları,

3) Türü, varsa; sınıfı ve belge numarası,

4) Talep veya belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,

5) Yatırım belgesi  taleplerinde mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,

6) “Turizm yatırım  belgesi” taleplerinde yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve  yatırımın tahmini tamamlanma süresi,

7) Tesis bünyesinde yer alan ünitelerin  adları, ünitenin niteliğine göre yatak, kişi veya metrekarelerinin belirtildiği  ayrıntılı kapasitesi,

8) Yatırımın finansmanı ve pazarlanması.

9) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

“Turizm  yatırım belgesi” taleplerinde başvuru belgeleri içerisinde yer alan iş yeri açma  ve çalışma ruhsatı; geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle verilmiş  olmamalıdır.

turizm-yatirim-belgesi-belge-ornegi

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ LİSTESİ
Adana Karataş Yumurtalık
Ankara Kızılcahamam
Antalya (Kuzey)
Antalya Demre
Antalya Kemerağzı-Kundu
Antalya Kent Merkezi
Antalya Oymapınar
Aydın Didim K.T.K.G.B.
Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar
Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe
Denizli Termal
Edirne Çanakkale Saroz Körfezi
Elazığ Harput
Elazığ Tunceli Fırat Havzası
Erzincan Ergan Dağı
İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal
İzmir Dikili Termal
Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı
Kuzey Van Gölü Selçuklu
Mersin Tarsus Gülek Karboğazı
Mersin Tarsus
Muğla Milas Fesleğen
Nevşehir Kapadokya
Ordu Bolaman
Rize Anzer
Rize Çamlıhemşin Ayder
Samsun Ayvacık

“Turizm yatırım belgesi” olan tesislerde; verilen süre  içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi veya işyeri açma ve  çalışma ruhsatlarına dair yetkili idarelerden olumsuz görüş gelmesi halinde  tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34  üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Fikir projesi Eğlence merkezleri ve temalı  parklar için turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın  çevresiyle ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal  özellikleri gibi konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir  projesi istenilir.

TURİZM YATIRIM BELGESİ

TATİL SİTELERİ VE  MÜSTAKİL  APART OTELLERİN BAŞVURU BELGELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Başvuru sahipleri;

a)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında olup  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dışında olan  tesislere ve Müstakil Apart Otellere ilişkin Turizm Yatırımı Belgesi  başvurularında Yönetmelikte istenilen diğer belgelerle birlikte imar durum  belgesini,

b)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki turizm  işletmesi belgesi başvurularında turizm amaçlı kullanıma ilişkin tüm kat  maliklerinin muvvaffakatını, Turizm Bakanlığına vermek zorundadırlar.

İmar planlarında ikinci konutlar için ayrılan yerlerdeki  tesisler için; Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında Tatil Sitesi  ve Müstakil Apart Otel olarak yapılan turizm yatırımı belgesi başvuruları  değerlendirmeye alınmaz, talepler Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi  kapsamında değerlendirilir.

Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) ve (b) bendi kapsamındaki  tesislere ilişkin İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında belge kapsamındaki  ünitelerin kapı numaraları açıkça belirtilir.

Turizm Yatırım Belgesi

TURİZM YATIRIM BELGESİ İÇİN HAZIRLANMASI GEREKEN  EVRAKLAR

 1. Başvuru dilekçesi

 2. Rapor

3. Tapu ve/veya tapu tescil belgesi veya kiralama, izin, irtifak haklarını  gösterir belge

4. Taahhütname: Artık İstenmiyor

5. Ticaret  sicili gazetesi

6. İmza sirküleri

7. Fikir projesi

8. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı

9. Referans kişi  veya kuruluş yazısı

10. Sağlık Bakanlığı yazısı

11. İsim tescil  belgesi

12. Vekalet : Noterden Onaylı.

turizm yatırım belgesi

TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ

Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan  başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir.

Bu raporda;

1 – Tesisin adı,

2 – Tesisin pafta, ada, parsel  numarasının da belirtildiği açık adresi,

3 – Türü ve varsa  sınıfı,

4 – Ayrıntılı kapasitesi,

5 – Belge sahibinin adı  veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası,

6 – Mal sahibinin adı  veya ünvanı,

7 – İnşaata başlama tarihi,

8 – İşletmeye  açılma tarihi,

9 – Yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,

10  – İhtiyaç duyulması halinde diğer hususlar, belirtilir.

Yapılan inceleme sonucunda;

1 – Belgelendirilmeleri uygun  görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge  düzenlenir.

2 – Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin durumları  ise gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilerek başvuru evrakı iade  edilir.

TURİZM YATIRIM BELGESİ ÖRNEĞİ

Turizm yatırım belgesi örnekleri aşıda sunulmuştur;

Turizm Yatırım Belgesi Örneği
Turizm Yatırım Belgesi Örneği
Turizm Yatırım Belgesi Örneği
Turizm Yatırım Belgesi Örneği

TURİZM YATIRIM BELGESİNDE OLMASI GEREKEN  BİLGİLER

a) Tesisin adı,

b) Adresi veya pafta-ada-parsel  numarası,

c) Türü ve varsa sınıfı,

d) Kapasitesi,

e) İnşaata başlama  tarihi,

f) İşletmeye açılma tarihi,

g) Belge sahibinin adı veya  unvanı,

h) Yatırımın tahsisli arazide gerçekleştirilmesi durumunda mal  sahibi,

i) Belge tarih ve numarası,

j) Belge düzenlenme nedeni ile buna  ilişkin olur veya Değerlendirme Kurulu Kararı tarih ve sayısı, bilgilerine  yer verilir.

  İklim Koşullarına Göre Klima Sisteminin  İstenilmesine İlişkin Yöre ve Esaslar

İklim koşullarına göre klima sistemi istenilecek yöre ve  esaslar

a) İklim koşullarına göre klima sistemi bulundurulması zorunlu olan  iller aşağıda belirtilmiştir.

 Adana,  Gaziantep, Ordu,   Adıyaman,   Giresun,  Osmaniye, Amasya,  Hatay,  Rize, Ankara,  Iğdır, Sakarya,  Antalya,  İçel,  Samsun,  Aydın, İstanbul,  Siirt,   Balıkesir,  İzmir,  Sinop,  Batman,  Kahramanmaraş,  Şanlıurfa,  Bursa, Kilis, Şırnak,  Çanakkale,  Kocaeli, Tekirdağ,  Denizli,  Konya,  Trabzon, Diyarbakır, Malatya, Yalova, Düzce, Manisa,  Zonguldak, Edirne,  Mardin,  Elazığ,  Muğla.

TURİZM YATIRIMLARINDA BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN  DÜZENLEMELER

Bedensel Engelliler İçin Düzenlemeler Yönetmeliğin 18 inci  maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca bedensel özürlüler için yapılacak  düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

a) Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır.  Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmeli ve  temiz geçiş genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

b) Tesis giriş kapısı genişliği en az yüz santimetre  olmalıdır.

c) Genel tuvaletler: 1 – Kapı genişliği en az seksen beş  santimetre olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması  halinde en fazla bir buçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak  yapılmalıdır. 2 – Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel  özürlünün kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir. 3 – Aynalar göz hizasında  veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru on-on beş derece eğik olmalıdır. 4 –  Tekerlekli sandalyenin dönüşüne uygun büyüklükte düzenlenmeli ve zemini kaygan  olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.

d) Yatak odaları:

1 – Odalar, bedensel özürlünün rahatça  hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki  eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar  bulundurulmaz.

2 – Oda giriş kapısı genişliği en az seksen beş santimetre  olmalıdır.

3 – Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı  kullanılmamalıdır.

4 – Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla  yüz kırk santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.

5 – Elektrik düğme ve  prizleri zemin döşemesinden en fazla yüz, en az kırk santimetre yükseklikte  olacak şekilde düzenlenmelidir.

6 – Yatak baş ucunda merkezi aydınlatma  düğmesi bulunmalıdır.

7 – Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan  düzenlemelere ilave olarak bedensel özürlü kullanımına uygun şekilde küvet veya  duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma  bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde  düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en  fazla bir buçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılır.

8-Oda  düzenlemeleri için öngörülen %1 oranı değerlendirilmesinde küsuratlar dikkate  alınmaz

e) Bedensel özürlü kullanımına ayrılan oda veya yeme içme  ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki  ulaşım uygun donanımdaki asansör veya merdiven asansörüyle sağlanır. Bu durumda  asansörde aşağıdaki düzenlemeler sağlanır. 1 – Kapı fotoselli olmalıdır. 2  – Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden yüksekliği yaklaşık yüz santimetre  olmalıdır. 3 – Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık doksan santimetre  yüksekliğinde tutunma bantları sağlanır. 4 – Kabin içi, halı kaplı  olmamalıdır.

TURİZM YATIRIM BELGESİ OLAN TESİSLERDE BELGE  DEVRİ

“Turizm yatırım belgesi” olan tesisler için yapılacak belge  devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi veya Bakanlıkça  gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından  yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Talebin şirket adına yapılması halinde  şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza  sirküleri dilekçeye eklenir. Yapılan inceleme sonucunda;

a) Belge devri uygun görülen tesisler için olur alınır ve belge  düzenlenir.

b) Belge devri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise  gerekçeli yazı ile başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

TURİZM YATIRIM BELGESİYLE İŞLETMEYE AÇILAN  TESİSLER

Turizm yatırım belgeli olup işletmeye açılmış, ancak yatırım  belgesi süresi sona ermemiş olan tesislere gerekli evrakın gönderilmesi için  altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesisin belge almaya esas vasfını  yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü  uyarınca belgesi iptal edilir.

ÖZEL TESİSLERİN  İSİMLENDİRİLMESİ

Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamına giren  konaklama tesisleri özel konaklama tesisi, diğer tesisler ise özel tesis ismi  altında belgelendirilir.

TESİSİN ADI

Turizm belgesinde yer alacak  tesis adı; talep edilen isim veya isimler göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca  belirlenir.

Tesis adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde  aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a) Yetkili idareden isim tescili  yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.

b) İsim tescilinin  yaptırılmamış olması halinde, Bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne  alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm  belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte  olamaz.

c) Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını  kullanabilirler. Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan  işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından  kullanılabilir.

Lokantalarda salon düzenlemesi Birinci sınıf lokantaların  toplam kapasitesi tek bir salonda düzenlenebildiği gibi en az elli kişilik bir  ana salon düzenlenmek kaydı ile kapasitenin kalan kısmı ayrı salonlarda da  düzenlenebilir.

Tahsisli arazilerde yer alan tesislerle ilgili  işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığından veya diğer kamu kurumlarından  tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devri, kapasite,  sınıf ve tür değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri ilgili birim ve  kurumlarca uygun görüldükten sonra sonuçlandırılır.

Turizm Yatırım Belgesi

 

TURİZM YATIRIM BELGESİ ALIP YATIRIM YAPTIĞINIZDA DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

    Bir Yıldızlı Oteller 06:00-24:00 saatleri  arasında büfe hizmeti.

  İki Yıldızlı Oteller Odalarda saç  kurutma makinesi, Odalara içecek hizmeti, 06:00-24:00 saatleri arasında  büfe hizmeti.

  Üç Yıldızlı Oteller Rezervasyon  işlemlerinin bilgisayarla yapılması, Odalara içecek hizmeti, Odaların  yüzde ellisinde mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis  malzemesi bulundurulması, Yirmidört saat büfe hizmeti.

  Dört Yıldızlı Oteller Bagaj  odasında emanet hizmeti, Odalarda ve genel mahallerde klima, Odalara;  mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi, Odalarda yatak  örtüsü, Sürekli doktor hizmeti verilmesi, müşterilerin bu konuda  bilgilendirilmesi.

  Beş Yıldızlı Oteller Bagaj  odasında emanet hizmeti, Odalarda yatak baş ucunda merkezi aydınlatma  düğmesi, priz, Odalarda boy aynası, yatak örtüsü, banyoda büyüteçli  ayna, Odalarda en az on adet amblemli malzeme, Odalarda ve genel  mahallerde klima, Oda sayısının yüzde onu oranında internet imkanı  sağlanması, Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet  verilmesi, Altı odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beşi  oranında tütün ürünleri içilmeyen oda düzenlemesi, Kat koridorlarında  resepsiyonla bağlantılı telefon, Sürekli doktor hizmeti verilmesi,  müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi, Garaj veya üzeri kapalı otoparkta  yirmi dört saat görevli personel.

  Moteller Telefon, faks, internet  hizmeti, Yirmi dört saat büfe hizmeti.

Dört Yıldızlı Tatil Köyleri Bagaj emanet  hizmeti, Oda banyolarında saç kurutma makinesi, Odalarda  minibar, Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet  verilmesi, Müşterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaşımını  kolaylaştırıcı görsel doküman gibi hizmet sunumu, Müşterilerin oda ve diğer  ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve karanlıkta da görülebilecek nitelikte  yönlendirme işaretleri, Sürekli hizmet verilmesine yönelik doktor ve hemşire  anlaşması, müşterilerin hizmet konusunda bilgilendirilmesi.

Beş Yıldızlı Tatil Köyleri Odalarda en  az beş adet amblemli malzeme, Oda banyolarında saç kurutma makinesi,

 

TURİZM YATIRIMI YAPMAK

BİR TURİZM YATIRIMIMI YAPMAK İSTİYORSUNUZ

Birikimlerinizi yatırım yaparak değerlendirmeye karar verdiniz.

Ülke Ekonomisi ve dünya içerisindeki yerimizi de göz önüne  alarak, kaynaklarınızı en yararlı bir biçimde değerlendirecek yatırım konusu  seçeceksiniz.

TURİZM SEKTÖRÜ SİZİN İÇİN İYİ BİR YATIRIM KONUSU  OLABİLİR Mİ?

TURİZM: İnsanların sürekli çalıştıkları  ve/veya oturdukları yerler dışındaki seyahatleri ve konaklamalarından oluşan  ilişki ve olaylar bütünüdür. Uluslararası platformda, çağımızın en geniş  ekonomik ve sosyal faaliyeti olup, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal  kalkınma süreçlerinde çok yönlü yardımcı bir sektördür. Ekonomiyi geliştiren  itici bir faktördür. Tüketimin önemli bir elemanıdır. İstihdam yaratıcı  ve istihdamı devam ettirici bir niteliğe sahiptir. Doğal, kültürel ve sosyal  çevreyi korumanın ve geliştirmenin etkili bir aracıdır. Dış ödemeler  dengesini etkileyen bir sektördür. Hizmetin yerinden ihracıdır. Altyapı  eksikliklerinin giderilmesinde önemli bir faktördür.

Kalkınma Planlarına da  Yansıyan Temel Turizm İlkeleri ve Politikaları Bu İlkeler Doğrultusunda  Turizm Sektörünün Gelişmesi İçin Sağlanan Teşvikler

TURİZM YATIRIM BELGESİ NE İŞE YARAR

Turizm yatırım belgesi daha çok yatırım teşvik belgesi almak  için tercih edilir. Teşvik belgesi almak için turizm yatırım belgesi almak şart  olduğundan genellikle yatırımcılar bu yüzden bu zorunluluğa tabi oluyorlar.

Bunun dışında yatırım yerinin bağlı bulunduğu Belediye’de  yatırımı turizm yatırımı olarak sıfatlandırmaları için kullanılır. Turizm  yatırım belgesi alınan yatırımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı  tarafından da turizm yatırımı olarak tanınmış olur.

TURİZM YATIRIM BELGESİNİN AVANTAJLARI

Turizm yatırım belgesi, turizm işletme belgesi yerine  kullanılamaz. Yatırım yerinizin turizm alanı statüsünde değerlendirilmesi ve  daha çok imar emsali alabilmeniz için belediye tarafından istenebilir. Yani  daha çok imar emsali ve turizm yatırım belgesiyle yatırım teşvik belgesi alma  avantajları vardır.

Turizm Yatırım Belgesi Otel Başvurusu Turizm Yatırım Belgesi Tatil Köyü İçin

TURİZM YATIRIM BELGES NASIL ALINIR

Turizm yatırım belgesi Kültür ve Turizm bakanlığının istemiş  olduğu yukarıda sıralamış olduğumuz belge ve bilgilerle Yatırım ve İşletmeler  Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek alınır. Turizm yatırım belgesi almak için  bakanlığın istemiş olduğu belge ve bilgilerin eksiksiz olması şarttır. Bakanlık  tarafından titizlikle incelenen müracaatınız eksiksizse harç yazısı çıktığında  harç yatırılıp turizm yatırım belgesi alınır.

TURİZM YATIRIM BELGESİ DİLEKÇE

turizm_yatirim_belgesi_dilekce_ornegi

 

Turizm  yatırım belgesi Almak İçin

Turizm Yatırım Belgesi

Ankara Danışmanlık