İçeriğe geç

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ÖĞRETMEN, EĞİTMEN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ
Türkiye’de özel Eğitim kurumlarında öğretmenlik yapacak yabancı uyruklu kişilerin mezun olduğu okulun YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından denkliğinin tanınması gerekmektedir. Bunu için gerekli başvurular yapılıp denklik alındıktan sonra, yabancının çalışma izni alabilmesi için kurumdan ve kendisinden istenilen belgeler bulunmaktadır.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA İBRAZI ZORUNLU BELGELER

YABANCI EĞİTMENDEN İSTENEN BELGELER

1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,

2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),

3. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,

4. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti

5. Öz geçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)

6. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)

7. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden yabancı adına alınacak Ön İzin Belgesi (Yazıda yabancının görev alacağı eğitim kurumunun ismi ve yabancının ders branşı veya görevi yer alacaktır.)

EĞİTİM KURUMUNDAN İSTENİLEN BELGELER

1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

2. Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni,

3. Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Özel Öğretim Kurumu Ruhsatnamesi ya da 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kurumun bağlı bulunduğu belediyeden almış olduğu İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

4. Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi.

Yabancı Öğretim Görevlisi Çalışma İzni Almak İçin