İçeriğe geç

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ HAVACILIK

HAVACILIK SEKTÖRÜ İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Sivil Havacılık Sektöründe uçak ve helikopterlerde ya da hava alanlarında, apronda pilot, teknisyen hostes ve hava alanı görevlisi olarak çalışmak isteyen yabancı personel için çalışma izin belgesi düzenlenmektedir.
Başvuru yapacak olan pilotlar, başvuru sırasında ülkelerinden aldıkları pilotluk lisansını ibraz etmek zorundadır.
Çalışma izni uzatım başvurularında ise, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak olan yabancı uyruklu Pilot ve Teknisyenlerin Lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Validasyon Belgesini de ibraz etmek zorundadırlar.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

HAVACILIK PERSONELİNDEN İSTENEN BELGELER

1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,

2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),
3. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,
4. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti
5. Öz geçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)
6. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)
7. Pilot Lisansı

HAVACILIK KURUMUNDAN İSTENİLEN BELGELER

1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

2. Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,
3. Kurumun son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu,
4. Kuruluş yabancı sermayeli ise; Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
5. Faaliyet Belgesi

PİLOT YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Başvuru yapacak olan yabancı pilotlar, başvuru sırasında ülkelerinden aldıkları pilotluk lisansını ibraz etmek zorundadır. Çalışma izni uzatım başvurularında ise, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak olan yabancı uyruklu Pilot ve Teknisyenlerin Lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Validasyon Belgesini de ibraz etmek zorundadırlar. Pilot çalışma izni alınırken en önemli belgelerden biri kuşkusuz ki pilot lisansıdır. Bunun yanı sıra havacılık kurumundan istenen de T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi gibi bir takım belgeler bulunmaktadır.

Bu belgelerle yapılan müracaatla pilot olarak çalışmak için yabancı çalışma izni alınabilir.