PEYZAJ ONARIM PLANI ve BİYORESTORASYON

Peyzaj Onarım Planı Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Peyzaj Onarım Planı, zarar gören veya bozulan bir alanın restore edilmesi ve yeniden düzenlenmesi için hazırlanan bir belgedir. Bu plan ile, inşaat faaliyetleri veya diğer insan etkileri nedeniyle hasar gören alanların iyileştirilmesini amaçlanır. Peyzaj Onarım Planı genellikle, alanın yeşillendirilmesi, erozyon kontrolü, habitat restorasyonu ve estetik iyileştirmeler gibi çeşitli faaliyetleri içerir.

Bu planlar, genellikle peyzaj mimarları tarafından hazırlanır ve uygulanır. Amacı, zarar gören alanın doğal dengesini yeniden sağlamak, biyolojik çeşitliliği artırmak ve ekosistem işlevlerini yeniden kazandırmaktır. Peyzaj Onarım Planları, çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması için önemli bir rol oynar.