YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

2016 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

2016 ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA YÖNELİK TEŞVİKLER
Yeni Yatırım Teşvik Programı’nda belirli yatırım konuları “öncelikli” olarak tanımlanmış ve söz konusu yatırımlar için istisnai bir uygulama getirilmiştir. “Öncelikli Yatırımlar”, yatırım yerine bakılmaksızın “Bölgesel Teşvik Uygulamaları” kapsamında Beşinci Bölge’ye sağlanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. Öncelikli Yatırımlar, altıncı bölgede gerçekleştirilir ise bu bölgede geçerli olan desteklerden yararlandırılacaklardır.
Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın hangi ilde yapıldığına bakılmaksızın beşinci bölge için belirlenen bölgesel destek paketinden faydalanacaktır:
–  Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
–  Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
–  Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
–  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden  yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
–  Asgari   50.000 m2   kapalı   alana   sahip   uluslararası   fuar   yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
–  Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
–  Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213  sayılı  Maden  Kanununda  tanımlanan  I.  grup  madenler  ve  mıcır  yatırımları  ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
–  Özel sektör  tarafından  gerçekleştirilecek  olan kreş  ve  gündüz  bakım  evleri  ile  okul  öncesi  eğitim,  ilkokul,  ortaokul  ve  lise  eğitim yatırımları.
–  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
–  Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
–  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen  geçerli  bir  maden  işletme  ruhsatı  ve  izni  kapsamında  3213  sayılı  Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
–  Ek4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde  gerçekleştirilecek,  birim  ürün  başına  en  az  %20  oranında  enerji  tasarrufu sağlayan  ve  yatırım  geri  dönüş  süresi  azami  5  yıl  olan  enerji  verimliliğine  yönelik yatırımlar.
–  Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).
–  Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
–  Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
–  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).
–  Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

Öncelikli yatırımlar, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde teşvik araçlarından aynı süre ve oranlarda faydalanmaktadır. Beşinci bölgede organize sanayi bölgesinde yapılan öncelikli yatırımlar ile altıncı bölgede yapılan yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlanmaktadır. Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulaması kapsamında sağlanan destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Öncelikli yatırımlar, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Bölgelerde teşvik araçlarından aynı süre ve oranlarda faydalanmaktadır. Beşinci Bölge’de organize sanayi bölgesinde yapılan öncelikli yatırımlar ile Altıncı Bölgede organize sanayi bölgeleri dışında veya içinde yapılan yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlanmaktadır. Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulaması kapsamında sağlanan destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında Sağlanan Destekler
Destek Unsurları1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE5. BÖLGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE6. BÖLGEDE6. BÖLGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE
KDV İstisnasıVARVARVARVAR
Gümrük Vergisi MuafiyetiVARVARVARVAR
Vergi İndirimiVergi İndirim Oranı%80%90%90%90
Uygulanacak Vergi Oranı%4%2%2%2
Yatırıma Katkı Oranı%40%50%50%55
Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiUygulama Süresi7 yıl10 yıl10 yıl12 yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)%35 LimitsizLimitsizLimitsiz
Yatırım Yeri TahsisiVARYOKVARYOK
Faiz Desteğiİç Kredi5 Puan5 Puan7 Puan7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi2 Puan2 Puan2 Puan2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL)700700900900
Sigorta Primi DesteğiYOKYOK10 yıl10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOKYOK10 yıl10 yıl

 

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulaması çerçevesinde de vergi indirimi yoluyla sağlanan yatırıma katkı tutarının bir kısmından, yatırım tamamlanmadan önce faydalanılması mümkündür. Yatırımcı, yatırımın bulunduğu bölgeye göre aşağıdaki tabloda yer alan oranlardaki vergi indirimi desteğinin bir kısmını yatırım döneminde, mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için kullanabilir.

 

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı
BölgelerYatırım Dönemiİşletme Dönemi
1, 2, 3, 4, 5% 50% 50
5. Bölge Organize Sanayi Bölgesinde% 80% 20
6. Bölge (OSB ve OSB Dışı)% 80% 20

 

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında da yatırımlar, yatırım kararlarını hızlandırmak üzere 01.01.2016 tarihinden önce başlatılan yatırımlara uygulanan daha avantajlı desteklerden Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulaması kapsamındaki Beşinci Bölge’nin destek paketine bağlı olarak yararlanacaktır. Bu tarihten itibaren başlatılan yatırımlar için ise Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği aşağıdaki tabloda yer alan oran ve sürelerde uygulanacaktır.

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında 01.01.2016 Tarihinden Sonra Başlanılacak Yatırımlara Sağlanan Destekler
BölgeVergi İndirimiSigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırıma Katkı OranıVergi indirim OranıUygulanacak Vergi Oranı
1, 2, 3, 4 ve 5%30%70%66 yıl
6%35%90%27 yıl

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
Adana Karataş Yumurtalık
Ankara Kızılcahamam
Antalya (Kuzey)
Antalya Demre
Antalya Kemerağzı-Kundu
Antalya Kent Merkezi
Antalya Oymapınar
Aydın Didim K.T.K.G.B.
Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar
Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe
Denizli Termal
Edirne Çanakkale Saroz Körfezi
Elazığ Harput
Elazığ Tunceli Fırat Havzası
Erzincan Ergan Dağı
İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal
İzmir Dikili Termal
Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı
Kuzey Van Gölü Selçuklu
Mersin Tarsus Gülek Karboğazı
Mersin Tarsus
Muğla Milas Fesleğen
Nevşehir Kapadokya
Ordu Bolaman
Rize Anzer
Rize Çamlıhemşin Ayder
Samsun Ayvacık
Şanlıurfa Kent Merkezi

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Danışmanlık