BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ NELERDİR

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ NELERDİR BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ Bilindiği üzere, 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazetede, Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devamı…

BASİT KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ ALMAK ZORUNDA OLANLAR

BASİT KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ ALMAK ZORUNDA OLANLAR   Turizm tesislerinin belgelendirilmesi ile ilgili yapılan değişikliklerle bu sene yani 28.07.2021 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan tesisler Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığınca Turizm İşletmesi Belgesi verilmemiş otel (1 yıldızlı, 2 yıldızlı, 3 yıldızlı, 4 Devamı…