BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK TESPİT ÇALIŞMASI

Biyoçeşitlilik Tespit Çalışması Nedir ve Neden Yapılır?

Biyolojik çeşitlilik tespit çalışmaları, bir bölgedeki bitki, hayvan ve diğer organizmaların türlerini ve popülasyonlarını belirlemek ve kayıt altına almak amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar alanında uzman akademisyenler tarafından 4 mevsim arazi çalışmaları ve literatür taraması kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda yapılır. Bir ekosistemin içinde bulunan türlerin dağılımını, çeşitliliğini, popülasyon eğilimlerini, habitat kullanımını ve tehditlerini değerlendirirler. Biyolojik çeşitlilik tespit çalışmaları, koruma ve yönetim stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlar. Biyolojik çeşitlilik tespit çalışmaları, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir kullanımı için kritik bir öneme sahiptir. Bilimsel araştırmalara hizmetin yanı sıra korunan alan yönetim planları ve alanda planlanan faaliyetlerin etkisinin değerlendirilmesinde kullanılır.