COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ)

 

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Hizmetinin Kapsamı Nelerdir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve analiz edilmesidir. Analiz araçları sayesinde, coğrafi veriler karar verme süreçlerinde kullanılır, örneğin konum tabanlı karar vermeyi, risk analizi yapmayı veya yol optimizasyonu sağlamayı mümkün kılar. CBS ayrıca coğrafi verilerin haritalar ve grafikler aracılığıyla görselleştirilmesini sağlar ve bu da bilgiyi daha anlaşılır hale getirir.
Vaziyet planları, Coğrafi Haritalar, Topografik Haritalar, Sıçrama Haritaları, İdari Haritalar, Hava Fotoğrafı, Yol Haritaları, Habitat tipleri haritaları, arazi kullanımı haritaları, bitki örtüsü haritaları vd. haritalar CBS hizmetleri kapsamında hazırlanır.