JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ETÜT

 

Jeolojik ve hidrojeolojik etütler, bir bölgenin jeolojik özelliklerinin, yeraltı suyu hareketlerinin ve su kaynaklarını anlamak için yapılır.

 

Jeolojik etütler, yeraltı formasyonlarının türü, kayaç yapısı, tektonik aktiviteler ve jeolojik riskler gibi unsurları belirlerken, hidrojeolojik etütler ise yeraltı suyu seviyeleri, akış yönleri, rezervuar boyutları ve su kalitesi gibi konuları inceler. Bu çalışmalar, çevre planlaması, inşaat projeleri ve su kaynakları yönetimi gibi alanlarda önemli bir rol oynamaktadır. Planlanan faaliyetlerde alanın sürdürülebilir kullanımı ve projenin güvenliği için önem taşır.