E-TUYS

TEŞVİK VE YABANCI SERMAYE BİLGİ SİSTEMİ (E-TUYS) YETKİLENDİRME BAŞVURULARI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…/…/20..

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2151.Cadde No:154/A 06510

Çankaya /ANKARA

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği / 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında Teşvik ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) işlem yapabilmek için yetkilendirme başvuru belgeleri tamamlanmış olup ekte sunulmuştur.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Yatırımcı Kaşe İmza

EKLER

1- Taahhütname

2- İmza sirküleri

3- Kullanıcı Yetkilendirme Formu

E-Tuys Yetkilendirme Dilekçe Örneği

E-Tuys Yetkilendirme Taahhütname Örneği

E-TUYS Azilname Örneği

Call Now Button