İçeriğe geç
Anasayfa » BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ NELERDİR

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ NELERDİR

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ NELERDİR

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ

Bilindiği üzere, 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazetede, Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

I) Turizm işletmesi belgeli tesislerin basit konaklama turizm işletmesi belgesine ilişkin geçici turizm II inci madde düzenlemesinden muaf oldukları da belirtilmek suretiyle sektöründe herhangi bir mağduriyete neden olunmamasını teminen, 28.07.2021 tarihinden önce ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan bu açıdan basit konaklama tesisi belgesi alması gereken konaklama tesislerinin tespit edilerek gerekli duyuruların yapılması,

2) 28.07.2021 tarihinden sonra ilgili idaresinden ilk defa işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için Valiliğe (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) başvuruda bulunmaları halinde bu başvuruların işlem yapılmaksızın, 2634 sayılı Kanunun 5inci maddesi üçüncü fıkrasında yer alan ‘Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsat, verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.” hükmü uyarınca Bakanlığa E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları,

 

Basit konaklama ve plaj işletmeleri turizm belgesi başvurularının Valiliğimize (İl Kültür veTurizm Müdürlüğü) en geç 15 Mart 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.