İçeriğe geç

EVDE ÇALIŞAN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların yabancı çalışma izni için asgari ücretin 1,5 katı olarak uygulanan maaş kriterinin, bir asgari ücret olarak değiştirildiğini bildirdi.

EVDE ÇALIŞAN ÇOCUK BAKICISI EV HİZMETLİSİ YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN

Evde çalışan yabancılar için yabancı çalışma izni almak istiyorsanız Ankara Danışmanlık’tan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Yeni düzenlemeyle yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahat süreleri yeniden düzenlendi. 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek yeni düzenleme, Türkiye’ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerden alınmış vizeyle, veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsayacak, ancak vize rejiminde değişiklik getirmeyecek. Türkiye’ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerimizden alınmış vizeyle, bandrol yada kaşe vizesiyle veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsayacak ancak vize rejiminde değişiklik getirmeyecektir. Türkiye’de toplam kalış süresi, son 180 gün içerisinde 90 gün olup, bu süreden fazla kalmak isteyen yabancıların amacına uygun vize ve ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. Türkiye’de kalış süresi hesaplamalarında, yabancının Türkiye’den çıktığı gün itibarıyla geriye yönelik olarak Türkiye’de ikamet ettiği toplam günlerin sayısı hesaplanmakta, yurt dışında kaldığı günler ile ikamet tezkeresi alarak Türkiye’de kaldığı günler ise bu hesaplamaya dahil edilmemektedir.

Öte yandan Türkiye’deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi, 90 günden az ise yabancının talebi halinde toplam 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilecek.

Evde çalışan çocuk bakıcısı, ev hizmetlisi yabancılara yabancı çalışma izni almak için

Konutlarda ev hizmeti yapmak üzere çalıştırılacak yabancı personel için çalışma izin belgesi düzenlenmektedir. Ev hizmetleri sektöründe çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

YAŞLI BAKICISI YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

EV HİZMETLİSİ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

YABANCI EV HİZMETLİSİNDEN (dadı, çocuk bakıcısı, hizmetçi, hasta bakıcı) İSTENEN BELGELER

1. 2 Adet fotoğraf

2. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,

3. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuru yapıp aldığı referans numarasını bildirecektir.)

YABANCI HİZMETÇİ ÇALIŞMA İZNİ

YABANCIYI ÇALIŞTIRACAK KİŞİDEN İSTENEN BELGELER

1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi, 2. İş Sözleşmesi 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel istihdamı Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Bakanlığımıza yapılan çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirilmesi kararlaştırılmıştır. – Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur. – Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni verilmeyecektir. – Ciddi bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmeyecektir. – Bakanlığımızca daha önce çalışma izni verilip uzatma başvurusunda bulunulan yabancının sosyal güvenlik primleri yatırılmadığının tespiti halinde, uzatma işlemi yapılmayacak olup ayrıca SGK tarafından işverene sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik cezai işlem uygulanacaktır.

YABANCI DADI ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı Çalışma İzni Olmadan Ev Hizmetlerinde Çalışan Yabancılar Sosyal Güvenceden Mahrum

Ev hizmetlilerinin yüzde 45’inin çalışma izni yok

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü raporunda ev hizmetlilerinin genel çalışma yasalarınca korunmadıklarına ve istismara açık olduklarına dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2010 yılı sonunda yaptığı tahmine göre dünyada ev hizmetlilerinin sayısı 52,6 milyon. ILO’nun son raporunda ev hizmetlilerinin yalnızca yüzde 10’u, yani 5,3 milyonu diğer çalışanlarla aynı sosyal güvencelere sahip bulunduğu belirtiliyor. Hatta yüzde 30’u hiçbir sosyal güvenceye sahip değil. Aynı zamanda ev hizmetlilerinin yüzde 45’inin çalışma izni yok.

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ

Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca Türkiye’de çalışma isteyen yabancı bakıcıların çalışma izni alması gerekir. Çalışma izni yabancı bakıcıyı çalıştıracak işveren tarafından alınır.

Bakıcının Çalışma İzni

Yabancı bakıcı çalıştırmak istiyorsanız, öncelikle yabancı bakıcı bulan şirketlere başvurmanız gerekmektedir. Her ne kadar bununla ilgili çok şikayet olsa da, bu işi düzgün yapan firmaların mevcut olduğuna inanmak istiyoruz. Diyelim ki bir yabancı bakıcınız buldunuz ve ona çalışma izni almak istiyorsunuz. Bunun için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yabancı bakıcı çalışma izni almanız gerekiyor.
Yabancı bakıcının ve yabancıyı çalıştıracak kişinin evrakları ile başvuru dosyasını hazırlayıp sizin için yabancı bakıcı çalışma izni başvurusu yapıp izni alırız.

Bunun için;

– Web sitemizin iletişim bölümünden veya mail adresinizden bize yazabilirsiniz,
– Bizi telefonla arayabilirsiniz.

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ TÜRLERİ

1 – Çocuk bakıcısı yabancı çalışma izni,

Çocuk bakıcısı yabancı çalışma izni

2 – Hasta bakıcısı yabancı çalışma izni.

Yaşlı bakıcı yabancı çalışma izni
Yaşlı bakıcı yabancı çalışma izni
YABANCI BAKICININ ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

YABANCI BAKICIDAN İSTENİLEN EVARKLAR

– Çalışacak yabancı adına düzenlenmiş en az (altıay) süreli ikamet tezkeresi. Bu seçenekle yabancının Türkiye dışına çıkması gerekmiyor.

– Şayet en az (altıay) ikamet izni yoksa Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alınmış onaltı haneli ID (referans) numarası.
Not: Tüm belgeler hazırlandıktan sonra yabancı bakıcı referans numarasını bildirir ve yabancı bakıcı çalışma izni işlemini tamamlamış oluruz.

– Yabancı bakıcının pasaport sureti.

– Yabancı bakıcının pasaportu latin harfleri ile yazılı değilse yeminli mütercim tercüman veya resmi makamlar tarafından yapılmış Türkçe çevirisi

– Yabancı bakıcıya ait son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.

– Yabancı bakıcı Türkiye’deyse ve altı aylık ikamet tezkeresi varsa yabancı TC kimlik numarası. Yabancı kimlik numarası en az aytı aylık ikamet tezkeresi almış tüm yabancılara verilmektedir.

– T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na hitaben yazılmış dilekçe.

Yabancı Çocuk Bakıcısı Çalışma İzni

YABANCI BAKICIYI ÇALIŞTIRACAK İŞVERENDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

– Yabancı bakıcıyı çalıştıracak işverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi.

– Yabancı bakıcıyı çalıştıracak işverene ait PTT şubelerinden alınmış E-devlet şifresi.

– Yabancı bakıcıyı çalıştıracak işverene adına ait E-mail adresi.

– Yabancı çalışma izni başvurusunu Ankara Danışmanlık yapacaksa başvuru işlemleri için başvuru vekaleti.

– …

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU AŞAMALARI

– Birinci aşama yabancı bakıcıyı çalıştıracak işverenin kaydı,
– Yabancı bakıcı çalışma izni başvurusu,

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZİNLERİNİN UZATILMASI BAŞVURUSU

Yabancı adına düzenlenmiş çalışa izninin bitimine |en az iki ay kala çalışma izni süresinin bitimine kadar | başvurunun yapılması gerekir. Bu başvuruda hemen hemen aynı evraklar istenmektedir.

ÇOCUK BAKICISI YABANCI ÇALIŞMA İZNİ
ÇOCUK BAKICISI YABANCI ÇALIŞMA İZNİ
TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN YABANCI BAKICILARIN ÜLKELERİ

– Filipinler
– Gürcistan
– Moldova
– Rusya
– Türkmenistan
– Kazakistan
– Azerbaycan
– Kırgızistan
– Nepal

Filipinli bakıcılar genelde bu işi en düzgün yapan ve bunu meslek edinmiş kişilerden oluşuyor. Ücretleri biraz pahalı olduğu için diğer ülkeleri tercih etmek tercih meselesi. Türkiye’de en çok Gürcistan’lı bakıcılar bulunmaktadır.