İçeriğe geç

BAĞIMSIZ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilebilir. İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Bağımsız çalışacak yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağımsız yabancı çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

 

Yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Bağımsız yabancı çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, bağımsız yabancı çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bilgi verilir.

Bağımsız yabancı çalışma izni değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

Bağımsız yabancı çalışma izini verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi verilir. Bağımsız çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerlidir.

İşyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ibraz etmesi halinde yabancıya bağımsız yabancı çalışma izni verilebilir.

 

Bağımsız Çalışma İzni Düzenleme Şekli

Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

 

Bağımsız Çalışan Yabancı Uyrukluların Bildirim Yükümlülüğü

Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Bağımsız Yabancı Çalışma İzni Almak İçin