Anasayfa / 2014 / Mayıs

Aylık Arşiv: Mayıs 2014

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI Yatırım Teşvik Belgesi ile bu destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 2A-Ek-3-Ek-4 ve Ek-5 sayılı listelerde ki kıstas dışında kalan yatırımlar aşağıda belirtilen ...

Devamını Oku »

Genel Yatırım Teşvik Belgesi Uygulaması

GENEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULAMASI Yeni Teşvik Belgesi Programı kapsamında herhangi bir yatırım konusu Bölgesel, Büyük Ölçekli veya Stratejik uygulamalara göre desteklenmiyorsa, belirli koşulları sağlamak kaydıyla Genel Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamasının sağladığı desteklerden faydalanmaktadır. Yatırım projelerinin Genel uygulamadan faydalanabilmesi için ...

Devamını Oku »

Turizm Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

TURİZM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER Turizm Bakanlığı tarafından verilen ve denetimi de aynı Bakanlık tarafından yapılan Turizm Ruhsatı yani orjinal adıyla (turizm işletme belgesi) almak için aşağıda sıralamış olduğumuz belgelerle müracaat edilir. Turizm Bakanlığı’na müracaat ederken gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamak ...

Devamını Oku »

Özel Hastane Yönetmeliği

ÖZEL HASTANE YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, (Değişik ibare:RG-21/10/2006-26326) sınıflandırılmasına, sınıflarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, ...

Devamını Oku »

İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Yönetmeliği

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI YÖNETMELİĞİ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ...

Devamını Oku »

Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Yönetmeliği

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ...

Devamını Oku »

Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliği

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; organize sanayi bölgelerinin planlanmasını, yer seçimini, OSB’nin gerçekleşebilmesi için ...

Devamını Oku »

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Persellerin Gerçek Veya Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin ...

Devamını Oku »

2014 Yatırım Teşvik Belgesi Verileri

2014 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLERİ Mart 2014 Yatırım Teşvik Belgesi Verileri: EKONOMİ BAKANLIĞI VERİLERİ Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Bülteni Mart 2014 Verilerini paylaştı. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ 2014 yılı Mart ...

Devamını Oku »

Yatırım Teşvik Belgesi Yeni Öncelikli Yatırım Konuları

Yatırım Teşvik Belgesi Yeni Öncelikli Yatırım Konuları 14.05.20014 15:38 ANKARA DANIŞMANLIK – Yeni yatırım teşvik belgesi mevzuat değişikliği ile aşağıda sıraladığımız bazı yatırım konuları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. Söz konusu yatırımların yatırım yerine bakılmaksızın; Yatırımın yeri neresi olursa olsun 5. Bölgede ...

Devamını Oku »

Yatırım Teşvik Belgesi İle Yararlanılacak Destekler 01.01.2015 Tarihine Kadar Uzatıldı

Yatırım Teşvik Belgesi İle Yararlanılacak Destekler 01.01.2015 Tarihine Kadar Uzatıldı    14.05.2014 14:55 ANKARA DANIŞMANLIK – Yatırım Teşvik Belgesi İle Yararlanılacak Destekler 2015 Yılına Kadar Uzatıldı.  Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi alabilecek yatırımlar için 01.01.20014 tarihinden önce yapılan yatırımlar için geçerli ...

Devamını Oku »

2014 Mart Ayında Türkiye’de Toplam 57 Otel Yatırım Teşvik Belgesi Aldı

Mart ayında Türkiye’de toplam 57 otel  Yatırım Teşvik Belgesi aldı TUROB Başkanı Timur Bayındır, Anadolu’daki yatırımların yetersiz olduğuna değinerek, “Yatırımlar Antalya ve İstanbul yerine ülkemizdeki diğer bölgelere yayılmalı” dedi. Resmi Gazete’de 10.05.2014 tarihinde yayınlanan Ekonomi Bakanlığınca Mart 2014 ayına ait ...

Devamını Oku »

Ekonomi Bakanlığı 2 Yılda 476 Yatırım Teşvik Belgesi Verdi

Ekonomi Bakanlığı, 2 Yılda 476 Yatırım Teşvik Belgesi Verdi 2012 ve 2013 yıllarında uluslararası sermaye şirketlerinin projeleri için 476 teşvik yatırım belgesi verildi. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 20 milyar 300 milyon TL civarında.  Bu konuda bir açılma yapan ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi “Turizm İşletme Belgesi Bulunmayan Taşınmazları Kamulaştırmada Mülkiyet Hakkı Toplum Yararına Olmalı”

Anayasa Mahkemesi Turizmdeki Kamulaştırmada Mülkiyet Hakkının Kullanılmasının Toplum Yararına Aykırı Olamayacağının Hükme Bağlandığını Bildirdi Anayasa Mahkemesi “Turizm İşletme Belgesi Bulunmayan Taşınmazları Kamulaştırmada Mülkiyet Hakkı Toplum Yararına Olmalı” Anayasa Mahkemesi, Turizmdeki kamulaştırmada mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağının hükme bağlandığını ...

Devamını Oku »

2014 Yılı Martta 391 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

2014 Yılı Martta 391 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi 2014 yılında yapılan yatırımların gerçekleştirilmesiyle 13 bin 982 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Ekonomi Bakanlığı 2014 martta 391 yatırım teşvik belgesi verdi ve 163 yatırım teşvik belgesini iptal etti. 2014 mart ayına ait yatırım ...

Devamını Oku »

Turizm İşletme Belgesi Bulunmayan Taşınmazların Bakanlığa Tahsisi Uyuşmazlığı

Turizm İşletme Belgesi Bulunmayan Taşınmazların Bakanlığa Tahsisi Uyuşmazlığı AA’nın haberine göre; Anayasa Mahkemesinin, imar planı yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmazlardan, turizm işletme belgesi bulunmayanların, kamulaştırılarak Bakanlığa tahsis edilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve takiplerin kamulaştırma kararına değil bedeline ilişkin yürütülmesini düzenleyen kanun hükmünün ...

Devamını Oku »

5.4 Milyarlık Yatırım Teşvik Belgesi

5.4 milyarlık yatırım teşvik belgesi  Yatırımcılardan gelen talep üzerine yatırım teşviklerinin süresi uzatılırken Ekonomi Bakanlığı da bir ayda sabit yatırım tutarı 5 milyar 420 milyon lirayı bulan 391 yatırım teşvik belgesi verdi.

Devamını Oku »

Yeni Yatırım Teşviklerle Cari Fazla 20 milyar Dolara Çıkar

Yeni Yatırım Teşviklerle Cari Fazla 20 milyar Dolara Çıkar Hürriyet Ekonomi Türkiye’nin büyüme, istihdam ve ihracatında stratejik öneme sahip tekstil ve hazır giyim, ‘stratejik sektör’ olarak benimsenip, 6’ncı Bölge’ye verilen teşviklerle desteklense, geçen yıl verdiği 15.3 milyar dolarlık cari fazlanın ...

Devamını Oku »

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Çevre Etki Değerlendirme Kararı

Yatırım Teşvik Belgesi Belge Taleplerinde Çevre Kararı İstenecek Yatırımlarda Çevre Bakanlığından Yazı İstenecek Yatırım Teşvik Belgesi İçin Çevre Etki Değerlendirme Kararı 05/08/2014 Yatırım teşvik kapsamında yapılacak yatırımların yatırım teşvik belgesi talebi müracaatlarında Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir ...

Devamını Oku »

Kaçak Yabancı Affı 2014

KAÇAK YABANCI AFFI 2014 Vize süresi veya oturma izni süresi dolup Türkiye’de kaçak duruma düşen yabancılar için 2014 yılı itibari ile kısmi af çıkmıştır. Kaçak yabancılar kaçak kaldığı sürenin cezasını hesaplatıp ödediği taktirde çıkış yaptıklarında tekrar giriş yasağı koyulmayacak. Çıkış ...

Devamını Oku »
Kopyalama Yasaktır..Ankara Danışmanlık.