Yatırım Teşvik Belgesi İptal Olursa

Yatırım Teşvik Belgesi İptal Olursa Yatırım teşvik belgeleri Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından resen iptal olmuş ise ve yatırım teşvik belgesini kullanarak yatırım yapmış iseniz; Öncelikle yatırım teşvik belgesinin kullanıp kullanmadığınız önemlidir. Eğer belge ile herhangi bir yatırım indiriminden yararlanmamış iseniz ve belgeyi hiç kullanmamış iseniz problem yok demektir. Sizin Devamı »

Türkiye Vizesi

YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE VİZESİ TÜRKİYE’YE GİRİŞ VİZESİ Türkiye’ye Girebilmek İçin Vize: Vize muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancıların vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan amaçlarına uygun vize alarak gelmeleri gerekmektedir. Türkiye Vize Ücretleri; Vize ücretleri ile ilgili bilgiye Vize Harç Miktarları adresinden ulaşılabilir. Türkiye’ye gelecek yabancı vize başvurusunu yapacağı yer: Devamı »

Teşvikle Alınan Makineler Satılabilirmi

Teşvikle Alınan Makineler Satılabilirmi Yatırım teşvik belgesi ile alınan makinelerin satışı: Yatırım teşvik belgesi talep edildiğinde onaylanması için makine teçhizat listesi sunulur. Global listeler (Yerli makine teçhizat, yurt dışından alınacak makine ve teçhizat listesi). Yatırım teşvik belgesi kapsamında Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış listelerde ki makine ve teçhizatların 5 yıl içerisinde Devamı »

Yatırım Teşvik Belgesi Almış Fakat Kapatmamış Olanları Bekleyen Cezalar

Yatırım Teşvik Belgesi Almış Fakat Kapatmamış Olanları Bekleyen Cezalar Yatırım teşvik belgesi desteklerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar belgeyi aldıktan sonra bilmediklerinden veya zamanını kaçırdıklarından yatırım tamamlandıktan sonra kapatma işlemini yapmamaktadırlar. Yatırım teşvik belgesi kapatma vizesini yaptırmayanların; Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi gerekir. Yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre veya Devamı »

1. Sınıf Lokantalar İçki Verebiliyor mu

1. Sınıf Lokantalar İçki Verebiliyor mu Bize sık sık sorulan sorulardan biri de 1. sınıf lokanta içki verebiliyor mu? Turizm Bakanlığı’ndan alınmış turizm belgelerinde içki satışı yapılabilir. Bakanlıktan alınmış 1. Sınıf lokanta turizm işletme belgesi sahibi lokantalar dilerlerse içki servisi, satışı yapabilirler. 1.sınıf lokanta belgesinin harçlarını yatırıp Turizm Bakanlığı tarafından belge tanzim edildikten sonra, TAPDK’dan Devamı »

Yatırım teşvik belgesi sahibi şirketin istisna kapsamında satın aldığı tekstil makinelerini teşvik belgesi sahibi bir başka şirkete satılması halinde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında.

Yatırım teşvik belgesi sahibi şirketin istisna kapsamında satın aldığı tekstil makinelerini teşvik belgesi sahibi bir başka şirkete satılması halinde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Bakanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı dilekçenizde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi uyarınca, yatırım teşvik belgesi sahibi şirketinizin istisna kapsamında satın aldığı tekstil makinelerinden, Devamı »

TÜSEB Kanununun Yabancı Çalışma İzni Bölümü

TÜSEB KANUNUNUN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BÖLÜMÜ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Hakkında Değerlendirme Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, değerlendirmelerde bulundu. Kanunun Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu hâlde dahi Devamı »

Süresiz Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır

Süresiz Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır – Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz oturma izni olması, – Toplam 6 yıllık yasal çalışan olması, – Türkiye’nin imzaladığı ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi görülmemesi, Türkiye’nin imzaladığı ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli yabancı çalışma izni; – İş piyasasındaki durum, – Devamı »

Yabancı Çalışma İzni Almak Zorunda Olmayan Yabancılar

Yabancı Çalışma İzni Almak Zorunda Olmayan Yabancılar Kimler yabancı çalışma izni almak zorunda değildirler: Aşağıda tek tek açıkladığımız yabancı çalışma izninden muaf yabancılar için talep ettikleri taktirde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancı çalışma izni muafiyet teyit belgesi tanzim edilir. Çalışma İzni Almak Zorunda Olmayan Yabancılar: 1 – Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da Devamı »

Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslar

 Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslar MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-17/5/2014-29003) Bu Yönetmeliğin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması için alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlerin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Devamı »

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin amacı, çeşitli spor disiplinlerinin turizm faaliyeti olarak uygulanması sırasında, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek, faaliyetin güvenli biçimde sürdürülebilmesi için önlemleri almak, denetlemek ve turizmin çeşitlendirilmesini geliştirmektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sportif turizm faaliyetinin yapılmasına ilişkin uyulması zorunlu Devamı »

Yeni ÇED Yönetmeliği

Yeni ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği 2014 ÇED Yönetmeliği değişti 25 Kasım 2014 tarih, 29186 sayılı resmi gazetede yayınlandı. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Devamı »

Yabancı Çalışma İzni Online Başvuru

Yabancı Çalışma İzni Online Başvuru Devamı »

Turizm Ruhsatında Mesafe Şartı

Turizm Ruhsatında Mesafe Şartı Ankara Danışmanlık olarak bize sık sık sorulan bir sorunun cevabı olarak: Yeni alkol yasası düzenlemesiyle alkolü içki satacak işyerlerinin örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Aynı yasa düzenlemesindeki bu fıkradaki mesafe şartı turizm işletme belgeli yani halk diliyle turizm Devamı »

Turizm İşletme Belgesi Ne İşe Yarar

Turizm İşletme Belgesi Ne İşe Yarar Bize bu konuda sık sık sorulan sorulardan yola çıkarak özetle belirtirsek. Turizm işletme belgesi almak isteyenler, öncelikle alkol ruhsatı alabilmek için belge talebinde bulunmaktadırlar. Yeni alkol yasasında belirtilidiği üzere; - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almak isteyenlerin, öncelikle belediye veya il özel idaresinden iş yeri açma Devamı »

Turistik Tesis Belgesi

Turistik Tesis Belgesi (Turizm İşletme Belgesi) Turistik tesis belgesi yani orijinal adıyla Turizm İşletme Belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmektedir. Turizm Bakanlığı’nın istemiş olduğu kriterleri sağlamış olmak belge hakkı kazanmış olmak demektir. Her turizm tesisi için bakanlığın istemiş olduğu bir takım kriterler vardır. Daha geniş bilgi edinebileceğiniz Turizm İşletme Belgesi sayfamıza göz gezdirip bilgi Devamı »

Turizm Ruhsatı Almak İçin

TURİZM RUHSATI ALMAK İÇİN          Turizm ruhsatı yani turizm işletme belgesi almak için Turizm Bakanlığı’na başvuru yapmak gerekmektedir. Turizm ruhsatının nev-i tesisin özelliklerine göre değişir. Bunlardan bazıları 1. sınıf lokanta, özel tesis, günübirlik tesis, otel, pansiyon, apart otel, butik otel, tatil köyü, tatil kompleksi vs. dir. Turizm ruhsatı almak için yukarıda saymış olduğumuz tesislerin Devamı »

Kırsal Kalkınma Ajansları

Kırsal Kalkınma Ajansları Yatırım desteklerinden faydalanmak için kalkınma ajanslarının adres ve telefon numaraları. Kalkınma Ajansı Adı İl Adres Tel Ahiler Kalkınma Ajansı Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Aksaray Kapucubaşı Mah. Atatürk Bulv. No:57 NEVŞEHİR 0384 214 36 66 Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 06460 Çankaya/ANKARA 0312 310 03 00 Batı Akdeniz Devamı »

Geçici Koruma Yönetmeliği Geliyor.

Geçici Koruma Yönetmeliği Geliyor Geçici koruma yönetmeliği, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak Türkiye’nin sınırlarına gelen veya sınırları geçen yabancılara ilişkin esasları düzenliyor Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak Türkiye’nin sınırlarına gelen veya sınırları geçen yabancılara ilişkin esasları düzenleyen Devamı »

Yabancı Çalışma İzni Yenileme

Yabancı Çalışma İzni Yenileme Yabancı çalışma izni yenileme yani uzatma işlemleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapılır. Daha önce alınmış yabancı çalışma iznini yenilemek için süre uzatımı işlemi yapılır. Yabancı çalışma izni yenileme şartları çalışma süresi bitmeden yerine getirilmelidir. Sıfırdan başvuru yapıyormuş gibi evrakların tamamlanıp Çalışma Bakanlığı’na sunulması gerekir. Yenileme işlemini yaptıktan sonra bakanlık Devamı »

Turizm Yatırım Belgesinin Avantajları

Turizm Yatırım Belgesinin Avantajları Turizm yatırım belgesi alınan yatırım için yatırım teşvik belgesi de alınırsa yatırım teşviklerden yararlanılabilir. En az 3 yıldız otel yapmak kaydıyla, sigorta primi işveren hissesi, vergi muafiyeti, yatırımda kullanılacak makine ve teçhizat için KDV muafiyeti, arsa tahsisi gibi teşviklerden faydalanılır. 3 yıldız otel yani en az 40 oda olarak düşünülen otel Devamı »

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Nasıl Yapılır: Öngörülen sürede bitmiş yatırımlarda “yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi” başvurusu yapılmak zorundadır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında teşvikten yararlanılmışsa yatırım bittikten sonra bakanlığın istemiş olduğu belgelerle vize başvurusu yapılır. Vize başvurusu incelendikten sonra bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar tarafından yatırım yerinde incelenir ve uzmanların yazmış olduğu Devamı »

Yabancılar İçin Genel Sağlık Sigortası Zorunlu mu, İsteğe Bağlımı

Yabancılar İçin Genel Sağlık Sigortası Zorunlu mu, İsteğe Bağlı mı Yabancıların Genel Sağlık Sigortası Zorunluluğu: Türkiye’de ikamet izniyle ikamet etmek isteyen yabancılar genel sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Doksan günlük vize ile gelenler ikamet tezkeresi almak istiyorlarsa genel sağlık sigortası kesinlikle şart. Türkiye’de yabancı çalışma izni ile çalışan yabancılar SGK’dan sigortalı oldukları için sağlık sigortası yaptırmaları Devamı »

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Belgeler

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER   Yatırım teşvik belgesi müracaatlarında yatırım teşvik belgesi için gerekli belgelerle Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yatırımcıdan aşağıdaki evrakları talep etmektedir. Bu evrakların eksiksiz şekilde hazırlanıp başvuru dosyası oluşturularak bakanlığa teslim edilmelidir. Yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler hazırlanılmadan önce ÇED raporunuzu almanız size zaman kazandıracaktır. Devamı »

Yabancıların Genel Sağlık Sigortası

Yabancıların Genel Sağlık Sigortası Genel Sağlık Sigortalısı Sayılma: Yabancı uyruklulardan, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşları sözleşme hükümlerine göre, diğer ülke vatandaşları ise hizmet akdi ile çalışmaya başladıklarında sigortalı sayılırlar. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerin uyruğunda olanlar hariç, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve sığınmacı kişiler ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke Devamı »

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası Yabancı ülke vatandaşlarına özel sağlık sigortası: Nisan ayında yürürlüğe giren yönetmelikle ikamet izni ve uzun dönem ikamet izni almak isteyen yabancılara özel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu getirildi. İkamet izni almak isteyen yabancılar için istenilen evraklar arasında sağlık sigortası poliçelerini ibraz etmek zorundalar. Yabancılar Türkiye’de bir işverenin yanında yada bağımsız çalışmadan önce çalışma ve Devamı »

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİ TERSANELER İÇİN ASGARİ KRİTERLER:   1) Tesis sınır güvenliği yapısı (tel örgü, duvar ve benzeri.). 2) Tesis giriş kapısı ve güvenlik binası. 3) Otopark. 4) Tesis içi yollar. 5) Yangın söndürme planı ve donanımı. 6) İdari, teknik birimler binası. 7) Sosyal Devamı »

Deniz Turizmi Yönetmeliği

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ ||-|| 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; denizcilik ve turizm hizmetleri açısından deniz turizmi tesisleri ve araçlarının yatırım ve işletmeciliğinin geliştirilmesi, teşviki, bunların güvenli bir biçimde kullanılması, bu işletmelerin ülke ekonomisine ve ülke turizmine yararlı olacak şekilde nitelik ve standartlarının belirlenmesi, bu alanda faaliyet gösteren yatırımcı ve işletmecilerin uyması gereken asgari kuralların Devamı »

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırımın Cinsi

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırımın Cinsi Yatırımın Cinsi Yatırım teşvik belgesi alınarak yapılacak yatırım cinsleri: 1 ) Ürün çeşitlendirme entegrasyon Hali hazırda üretim yapan üreticilerin imal ettiği ürünlerin çeşidini artırmak için yapacağı yatırımlardır. 2 ) Komple yeni yatırım Komple yeni yatırım, sıfırdan kurulacak tesisler için kullanılan tabirdir. 3 ) Tevsi Genişleme amaçlı yapılacak yatırımlardır. 4 ) Devamı »

Beş Türk Çalıştıran İşyerine, Bir Yabancı Çalışma İzni

Beş Türk Çalıştıran İş yerine, Bir Yabancı Çalışma İzni Her yabancı çalışma izni için 5 türk istihdamı Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne tabi tutan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kriterlerinden beş Türk çalışana, bir yabancı kuralının açıklaması:  İşveren yabancı çalışma izni ile yabancı çalıştırmak istiyorsa beş Türk vatandaşı istihdam etme zorunda. Yabancı çalışma izni isteyen yabancı Devamı »

2. Sınıf Lokanta Turizm İşletme Belgesi Olurmu

2. Sınıf Lokanta Turizm İşletme Belgesi Olur mu Turizm işletme belgesi almak isteyenlerin dikkatine! 2. sınıf lokanta turizm işletme belgesi otel bünyesinde değerlendirildiğinden, bağımsız bir yerde işletilen lokantaya 2. sınıf lokanta turizm işletme belgesi verilmez. Halk dilinde içki ruhsatı, turizm ruhsatı, turizm bakanlığı belgesi diye adlandırılan belge 1. sınıf lokanta belgesidir. Turizm bakanlığının istemiş olduğu Devamı »

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI Yatırım Teşvik Belgesi ile bu destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 2A-Ek-3-Ek-4 ve Ek-5 sayılı listelerde ki kıstas dışında kalan yatırımlar aşağıda belirtilen destek unsurlarından genel teşvik sisteminden yararlandırılmaktadır. Gümrük vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.(İthal ve Devamı »

Genel Yatırım Teşvik Belgesi Uygulaması

GENEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULAMASI Yeni Teşvik Belgesi Programı kapsamında herhangi bir yatırım konusu Bölgesel, Büyük Ölçekli veya Stratejik uygulamalara göre desteklenmiyorsa, belirli koşulları sağlamak kaydıyla Genel Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamasının sağladığı desteklerden faydalanmaktadır. Yatırım projelerinin Genel uygulamadan faydalanabilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir: Asgari yatırım tutarı, birinci ve ikinci bölgeler için 1.000.000 TL, Devamı »

Turizm Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

TURİZM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER Turizm Bakanlığı tarafından verilen ve denetimi de aynı Bakanlık tarafından yapılan Turizm Ruhsatı yani orjinal adıyla (turizm işletme belgesi) almak için aşağıda sıralamış olduğumuz belgelerle müracaat edilir. Turizm Bakanlığı’na müracaat ederken gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamak gerekmektedir. Aksi takdirde denetim programına alınmaz. Turizm Ruhsatı Müracaatı Yapmak İçin Gerekli Belgeler: 1 – Devamı »

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gereklerin belirlenmesine, tasarımına, imalatına, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına, kullanılmasına, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve tıbbi cihaz ve aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü kişilerin sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere Devamı »

Özel Hastane Yönetmeliği

ÖZEL HASTANE YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, (Değişik ibare:RG-21/10/2006-26326) sınıflandırılmasına, sınıflarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Devamı »

İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 Devamı »

Güzellik Ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği

GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; insanların güzellik ve/veya estetik amaçlı olarak başvurdukları sağlık kuruluşlarının açılmalarına, faaliyetlerine ve denetlenmelerine dair usûl ve esasları, genel sağlığın korunması bakımından düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu Yönetmelik; bağımsız işyerleri şeklinde veya tıp merkezi, özel dal merkezi, özel hastane, otel, tatil Devamı »

Gözlükçülük Ruhsatı Yönetmeliği

GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESİ VERİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK KURS VE SINAV YÖNETMELİĞİ Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre en az lise seviyesinde öğrenim gören ve 21/11/1993 ilâ 26/6/2004 tarihleri arasında gözlükçülük ruhsatnâmesi olmaksızın optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalışanlara, gözlükçülük ruhsatnâmesi verilmek üzere açılacak kurs Devamı »

 

ANKARA DANIŞMANLIK

yatirim-tesvik-belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

İÇİNDEKİLER:

– Yatırımın Tamamlama Vizesini Yaptıktan Sonra Yatırımı Başka Yere Taşıma
– Yatırım Yeri Tahsisi
– Yatırım Teşvikli Yatırımlarda Kullanılan Enerjiye Destek
– Yatırım Teşviklerden Kimler Yararlanabilir
– Yatırım Teşviklerde Vergi, Faiz ve Prim Desteği
– Yatırım Teşviklerde Stratejik Yatırım Desteği
– Yatırım Teşvikler
– Yatırım Teşvik Tebliği Ekleri
– Yatırım Teşvik Programı
– Yatırım Teşvik Bölgeleri
– Yatırım Teşvik Belgesinin Tanımı
– Yatırım Teşvik Belgesinin Süresini Uzatma
– Yatırım Teşvik Belgesinin Faydaları
– Yatırım Teşvik Belgesinin Avantajları
– Yatırım Teşvik Belgesinden Nasıl Yararlanılır
– Yatırım Teşvik Belgesinde Yatırım Tutarları ve Asgari Kapasiteler
– Yatırım Teşvik Belgesinde Gümrük vergisi muafiyeti
– Yatırım Teşvik Belgesi Zayi
– Yatırım Teşvik Belgesi Verilen Yatırımlar
– Yatırım Teşvik Belgesi Vergi İndirimi
– Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı İçin İstenilen Belgeler
– Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
– Yatırım Teşvik Belgesi Örneği
– Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır
– Yatırım Teşvik Belgesi Nedir
– Yatırım Teşvik Belgesi Müracaat
– Yatırım Teşvik Belgesi Kümelenmeye Yönelik Yatırımlar
– Yatırım Teşvik Belgesi Katma Değer Vergisi İstisnası
– Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırım Yeri Tahsisi
– Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılmış Makine İthalatı
– Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gemi İnşa Yatırımları
– Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Teşvik Primi Nasıl Alınır
– Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında
– Yatırım Teşvik Belgesi İptal Başvurusu
– Yatırım Teşvik Belgesi İle Finansal Kiralama
– Yatırım Teşvik Belgesi İçin Sonuçlandırılmamış Müracaatlar
– Yatırım Teşvik Belgesi İçin Odalarca Yapılacak İşlemler
– Yatırım Teşvik Belgesi İçin Bütçeden Yapılacak Ödemeler
– Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük Muafiyeti İstisnası
– Yatırım Teşvik Belgesi Faiz desteği
– Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenebilmesi İçin
– Yatırım Teşvik Belgesi Devir, Satış, İhraç ve Kiralama
– Yatırım Teşvik Belgesi Devir İşlemleri
– Yatırım Teşvik Belgesi Desteklerinden Yararlanamayacak Yatırımlar
– Yatırım Teşvik Belgesi Bölgeler ve destek unsurları
– Yatırım Teşvik Belgesi Bölgeler
– Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği
– Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin İstenilen Evraklar
– Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin
– Yatırım Teşvik Belgesi Aldıktan Sonra Yatırıma Başlamış Sayılabilmek
– Yatırım Teşvik Belgesi Alabilmek İçin Aranan Belgeler
– Yatırım Teşvik Belgesi Alabilecekler
– Yatırım Teşvik Belgesi Alabilecek Kurum ve Kuruluşlar
– Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlarda Devlet Yardımları
– Yatırım Teşvik Alamayacak Kısıtlı Yatırımlar
– Yatırım Bilgi Formu Örneği
– Vergi İndirimi
– Teşviklerden Yararlanamayacak Yatırımlar Listesi
– Teşviklerden Yararlanamayacak Yatırımlar
– Teşvik ve Destek Oranları
– Teşvik Tamamlama Vizesi (Teşvik Kapatma) İçin İstenilen Belgeler
– Teşvik Belgesi Yerli Makine Teçhizat Listesi Örneği
– Teşvik Belgesi İthal Makine Teçhizat Listesi Örneği
– Teşvik Belgesi Beyan ve Taahhüt Örneği
– Stratejik Yatırımların Teşviki
– Stratejik Yatırımların En Az Yatırım Miktarı ve Destek Verilen İller
– Stratejik Yatırımlar ve Teşvik Primleri
– Stratejik Yatırımlar İçin Belirlenen Kriterler
– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
– KDV istisnası,
– Hizmetler Sektörü
– Gümrük vergisi muafiyeti
– Genel Teşvik Uygulamaları ve Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları
– Faiz Desteği
– Devlet Teşvikleri
– Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Teşvik Primleri
– Büyük Ölçekli Yatırımlar
– Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamaları ve Yatırım Teşvik Primleri
– Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar
– 2014 Yılı Sonuna Kadar Geçerli Yatırım Teşvik Belgesi Paketi


Yatırım Yeri Tahsisi
Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi
Dış Ticaret Teşvikleri
Yatırım Teşvik Belgesi Araçları
Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma
Yeni Yatırım Teşvik

 

 

turizm-isletme-belgesi

TURİZM İŞLETME BELGESİ

İÇİNDEKİLER:

– Turizm Belgesi Nasıl Alınır
– Turizm Belgesi Harçları
– Turizm Belgesi Almak İçin
– Turizm İşletme Belgesi Tesis Türleri
– Turizm İşletme Belgesi Sınıflandırma Çalışmaları
– Turizm İşletme Belgesi Örneği
– Turizm İşletme Belgesi Otel İçin
– Turizm İşletme Belgesi Nedir
– Turizm İşletme Belgesi Nasıl Alınır
– Turizm İşletme Belgesi Mesafe Şartı
– Turizm İşletme Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
– Turizm İşletme Belgesi İçin Tesis Tanıtım Raporunun Doldurulmuş Örneği
– Turizm İşletme Belgesi İçin Gerekli Belgeler
– Turizm İşletme Belgesi Dilekçe Örneği
– Turizm İşletme Belgesi Bedensel Engelli Düzenlemesi
– Turizm İşletme Belgesi Almak İçin İstenilen Evraklar
– Turizm İşletme Belgesi Almak İçin
– Turizm İşletme Belgesi Alma Şartları
– Turizm İşletme Belgesi Alabilecek Tesisler
– Turizm Yatırım Belgesinin, Turizm İşletme Belgesine Çevrilmesi
– Turizm Tesisleri Yönetmeliği
– Turizm Ruhsatı
– Turizm Kompleksleri
– Turizm Kentleri
– Turizm Belgeli Tesislerin Genel Nitelikleri
– Zincir Tesisler
– Yüzme Havuzu Turizm İşletme Belgesi
– Yüzer Tesisler
– Yeme, İçme, Spor, Özel, Çiftlik, Yüzer Tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Yeme İçme ve Eğlence Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Yayla Evi Turizm Belgesi
– Yat Yatırımı ve İşletmeciliği İşletme Belgesi,
– Yat Turizmi Tesisleri
– Üç Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi
– Tesis Tanıtım Raporu Örneği
– Termal tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Temalı Parklar ve Eğlence Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Temalı Parklar Turizm İşletme Belgesi
– Tatil Siteleri ve Villaları
– Tatil Merkezleri
– Tatil Köyü Turizm İşletme Belgesi
– Spor Tesisleri Turizm Belgesi
– Sınıflandırma Talebi
– Sınıflandırma Formu Örneği
– Sağlıklı Yaşam Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Sağlık ve Spor Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Rekreasyon Tesisleri Turizm Belgesi
– Personel ve Mahalleri
– Personel Eğitimi Tesisleri
– Pansiyon Turizm İşletme Belgesi
– Özel Tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Özel Tesis Turizm İşletme Belgesi
– Otel Turizm İşletme Belgesi
– Motel Turizm İşletme Belgesi
– Mola Noktaları
– Lokanta Turizm İşletme Belgesi
– Kongre ve Sergi Merkezleri Turizm İşletme Belgesi
– Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri
– Konaklama Tesislerinde Yatak Odaları
– Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri Turizm Belgesi
– Kırsal Turizm Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Kamping Turizm İşletme Belgesi
– İki Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi
– Hostel Turizm İşletme Belgesi
– Günübirlik Tesisleri Turizm Belgesi
– Golf Tesisleri Turizm Belgesi
– Eğlence yerleri Turizm İşletme Belgesi
– Eğlence merkezleri Turizm Belgesi
– Dört Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi
– Diğer Turizm İşletme Belgesi Alabilecek Tesisler
– Dağ Evi Turizm Belgesi
– Çiftlik Evi Köy Evi Turizm Belgesi
– Butik Otel Turizm İşletme Belgesi
– Bir Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi
– Bileşik Tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Beş Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi
– Belgelendirilebilecek Tesis Türleri
– Apart Otel Turizm İşletme Belgesi


Deneme Turizm İşletme Belgesi
Lokanta Turizm İşletme Belgesi
Turizm Teşvik Belgesi
Deniz Turizmi İşletme Belgesi
Yeşil Yıldız
Turizm Belgesi Harçları
Turizm İşletme Belgesi İsim Değişikliği ve Belge Devri
Doğrudan Turizm İşletme Belgesi
Kısmi Turizm İşletme Belgesi
Seyahat Acentesi Belgesi
Deniz Turizmi Turizm Yatırım Belgesi
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi

 

turizm-yatirim-belgesi

TURİZM YATIRIM BELGESİ

İÇİNDEKİLER:

– Tatil Siteleri ve Müstakil Apart Otel Başvuru Belgeleri
– Turizm Yatırım Belgesinin Turizm Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi
– Turizm Yatırım Belgesi Örneği
– Turizm Yatırım Belgesinde Olması Gereken Bilgiler
– Turizm Yatırımlarında Bedensel Engelliler İçin Düzenlemeler
– Turizm Yatırım Belgesi Olan Tesislerde Belge Devri
– Turizm Yatırım Belgesiyle İşletmeye Açılan Tesisler
– Özel Tesislerin İsimlendirilmesi
– Turizm Yatırım Belgesi Alıp Yatırım Yaptığınızda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
– Turizm Yatırım Belgesi Nedir
– Turizm Yatırımı Yapmak
– Turizm Sektörü İçin İçin İyi Bir Yatırım Konusu Olabilir mi
– Turizm Yatırım Belgesi Ne İşe Yarar
– Turizm Yatırım Belgesinin Avantajları
– Turizm Yatırım Belgesi Nasıl Alınır
– Turizm Yatırım Belgesi Dilekçesi Örneği
– Bir Yıldızlı Otel Turizm Yatırım Belgesi Rapor Örneği
– İki Yıldızlı Otel Turizm Yatırım Belgesi Rapor Örneği
– Üç Yıldızlı Otel Turizm Yatırım Belgesi Rapor Örneği
– Dört Yıldızlı Otel Turizm Yatırım Belgesi Rapor Örneği
– Beş Yıldızlı Otel Turizm Yatırım Belgesi Rapor Örneği
– Butik Otel Turizm Yatırım Belgesi Rapor Örneği
– Tatil Köyü Turizm Yatırım Belgesi Rapor Örneği
– Özel Tesis Turizm Yatırım Belgesi Rapor Örneği
– Turizm Yatırım Belgesi Almak İçin

yabanci-calisma-izni

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

İÇİNDEKİLER:

– Yabancı Çalışma İzni Nedir
– Yurt İçinden Yapılacak Çalışma İzni Başvuruları Yabancı Çalışma İzni Yurt İçi Başvuru
– Yurt Dışından Yapılacak Çalışma İzni Başvuruları Yabancı Çalışma İzni Yurt Dışı Başvuruları
– Yabancı Çocuk Bakıcısı Çalışma İzni
– Yabancı Hasta Bakıcı Çalışma İzni
– Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları
– Yerleşmiş Sayılan Yabancılar
– Yabancılar İçin Çalışma İzni
– Yabancının Eşinin ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması
– Yabancının Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması
– Yabancıların Sigorta Bildirimleri
– Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Yabancı Çalışma İzni Verilmeyen Meslek ve Görevler
– Yabancılar için Başvuru Formu
– Yabancıdan İstenilen Belgeler
– Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan İstenilen Belgeler
– Yabancı Personel Başvuru Formu
– Yabancı çalıştırmak isteyenlerin yapması gerekenler
– Yabancı Çalıştıran İşverenler,
– Yabancı Çalışma İzninde Yabancıdan İstenilen Belgeler
– Yabancı Çalışma İzninde Üst Sınır
– Yabancı Çalışma İzninde Kanuni Çalışmaya Dahil Edilecek Süreler Yabancı Çalışma İzni Süreler
– Yabancı Çalışma İzninde Başvuruya Eklenecek Belgeler
– Yabancı Çalışma İznin de İstisnai Haller
– Yabancı Çalışma İzni Yönetmeliğin amacı
– Yabancı Çalışma İzni Uzatma
– Yabancı Çalışma İzni Türlerine Göre İstenilen Belgeler:
– Yabancı Çalışma İzni Türleri
– Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatma Başvuruları
– Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı İşlemi
– Yabancı Çalışma İzni Online (elektronik) Başvuru Nasıl Yapılır
– Yabancı Çalışma İzni Olan Yabancıların Sosyal Güvenliği
– Yabancı Çalışma İzni Olan Yabancıların Sigortası
– Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır
– Yabancı Çalışma İzni Mevzuatları
– Yabancı Çalışma İzni Kriterleri
– Yabancı Çalışma İzni Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar
– Yabancı Çalışma İzni İptali
– Yabancı Çalışma İzni İlk Başvuru
– Yabancı Çalışma İzni İçin Türkiye’den veya Türkiye dışından Yapılacak Başvuru
– Yabancı Çalışma İzni İçin İlgili Mercilerin Eksik Evrak Tespiti Yabancı Çalışma İzni Eksik Evrak Tespiti
– Yabancı Çalışma İzni İçin İlgili Mercilerden Görüş Alınması Yabancı Çalışma İzni Görüş Alma
– Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Kimlik Numarası
– Yabancı Çalışma İzni Harç Alımı
– Yabancı Çalışma İzni Genel Bakış
– Yabancı Çalışma İzni Başvurusu ve İznin Verilmesi Yabancı Çalışma İzni Elektronik Ortam
– Yabancı Çalışma İzni Başvurusu İçin İstenilen ve Başvuruya Eklenecek Belgeler
– Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
– Yabancı Çalışma izni başvuru dilekçesi
– Yabancı Çalışma İzni Almak İçin
– Yabancı Çalışma İzni Alma
– Yabancı Çalışma İzinlerinin Verilmesi veya Uzatılmasında Değerlendirme Yabancı Çalışma İzni Uzatma
– Yabancı Çalışma İzinleri İle İlgili Değişiklikler
– Yabancı Çalışma İzin ve İzin Uzatma Başvuruları:
– Yabancı Çalışma İzin İsteminin Reddi
– Yabancı Çalışma İzin Başvurusuna Eklenecek Evraklar
– Türkiye’de Yabancı Çalışma İzni Şartları
– Türkiye’de Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları
– Türk Vatandaşı İle Evli Olanlar
– Türk Vatandaşı ile Evli Olan Yabancılar İçin
– Süresiz Yabancı Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni
– Süresiz Yabancı Çalışma İzni
– Süresiz Çalışma İzni
– Süreli Yabancı Çalışma İzninin Uzatılması Süreli çalışma izninin uzatılmasında
– Süreli Yabancı Çalışma İzninin Coğrafi Alanı
– Süreli Yabancı Çalışma İzni
– Süreli Çalışma İzni Coğrafi Alanı
– Süreli Çalışma İzni
– Süre Uzatma Başvurularında İstenilen Belgeler
– Süre Uzatımına İlişkin Değerlendirme
– Rüşt Yaşını Doldurmadan Türkiye’ye Gelerek Eğitimini Türkiye’de Tamamlayanlar
– Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri:
– Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı
– Kanuni Çalışma Süresinin Hesaplanması ve Bu Durumu Gösterir Belgenin İbrazı
– Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezası
– İşverenin Çalıştırdığı veya İşten Çıkardığı Yabancıya Bildirim Yükümlülüğü
– İstisnai Çalışma İzni
– İlk Defa Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Yapacak Yabancılardan İstenilen Belgeler
– İlk Başvuruda Yabancıdan İstenilen Belgeler
– İlk Başvuruda Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum / Kuruluştan İstenilen Belgeler
– İlgili Mercilerce Evrakların İncelenmesi Yabancı Çalışma İzni Evrakların İncelenmesi
– Denetleme Yetkisi
– Çalışma Vizesi Nasıl Alınır
– Çalışma Süreleri ve İkamet İzninde Kesinti Yabancı Çalışma İzni Kesinti
– Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi
– Çalışma İzni ve İzin Uzatma Başvurularının Değerlendirilmesi
– Çalışma İzni Muafiyetleri Denetleme Yetkisi ve Harç Alımı Yabancı Çalışma İzni Muafiyetleri
– Çalışma İzni Başvurusunun Yapılacağı Merciler Yabancı Çalışma İzni Başvurular
– Çalışma Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti Yabancı Çalışma İzni Eksik Evrak
– Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli Gelen Yabancıların Çalışma İzinleri
– Bildirim Yükümlülüğü, Denetleme Yetkisi ve Harç Alımı
– Bakıcının Çalışma İzni
– Bağımsız Yabancı Çalışma İznine Esas Belgelerin Yanı Sıra, İstenilebilecek Diğer Belgeler,
– Bağımsız Yabancı Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni,
– Bağımsız Yabancı Çalışma İzni Müracaat Belgesi
– Bağımsız Yabancı Çalışma İzni
– Bağımsız Yabancı Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması ile Uzatmanın İkametle İlişkisi
– Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesinin Geçerliliği
– Bağımsız Çalışma İzni
– Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları


Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı
Yabancıların Çalışma İzinleri Süresiz
Bağımsız Yabancı Çalışma İzni
Serbest Bölge Yabancı Çalışma İzni
İstisnai Yabancı Çalışma İzni
Yabancı Çalışma İzni Ev Hizmetlisi
Turizm Belgeli Tesislerde Yabancı Çalışma İzni
Eğlence Sektörü İçin Yabancı Çalışma İzni
Yabancı Personel Çalışma İzni
Yabancı Doktorlar İçin Çalışma İzni
Öğretim Görevlisi Eğitmen Yabancı Çalışma İzni
Yabancı Çalışma İzni Sağlık Personeli
Yabancı Çalışma İzni Havacılık
Diğer Sektörler İçin Yabancı Çalışma İzni
Yabancı Yatırımlar İçin Yabancı Çalışma İzni
Foreign Work Permit In Turkey
Oturma İzni

 

kalite-belgeleri

KALİTE BELGELERİ

ISO 9001 Belgesi
ISO 13485 Belgesi
ISO 14001 Belgesi
ISO 16949 Belgesi
OHSAS 18001 Belgesi
ISO 22000 Belgesi
ISO 27001 Belgesi
CE Belgesi
GOST-R Belgesi
TR-CU Belgesi
SASO Belgesi
Helal Belgesi
Denklik Belgesi
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

 

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİNLERİ
– Üretim izni
– İthalat izni
– Özel hastane
– Sağlık belgesi
– Tıbbi Cihaz Kaydı
– UBB Kaydı
– Bebek ürünleri,
– Kişisel temizlik ve banyo ürünleri,
– Göz bakım ve makyaj ürünleri,
– Makyaj ve makyaj temizleme ürünleri,
– Koku verici ve ter önleyiciler,
– Tıraş ürünleri, cilt bakım ürünleri,
– Depilatuvarlar, tırnak ürünleri,
– Ağız bakım ürünleri, saç bakım ve temizleme ürünleri,
– Ara ürün belgesi
– Kozmetik bildirimi
– Tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu  ara ürün izni.
– Diş fırçaları, arayüz fırçası,
– Emzik, biberon, biberon başlığı,
– Alıştırma bardağı ve kapağı,
– Tampon, hijyenik ped, göğüs pedleri,
– Göğüs koruyucuları silikon,
– Göğüs pompası,
– Çocuk bezi ithalatı için
– Sağlık bakanlığı ithalat izni
– UBB Kayıt

 

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI
– Yabancı Şirket Kuruluşu, Şube, Temsilcilik Açma İzinleri
– Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yatırım Teşvik Belgesi Alma
– Yatırım Fizibilitesi
– Yatırım Yeri Temini
– Mevzuat Desteği
– Ortak Yatırımcı Temini
– Destek Unsurlarını Uygulama Desteği
– İthalat ve İhracata Aracılık
– Pazar Araştırması

 

İTHALAT – İHRACAT
– Dahilde işleme izin belgesi
– Dahilde işleme izin revize işlemleri
– Dahilde işleme izin kapatılması
– Dahilde işleme izin mevzuat takip, danışmanlık
– Destek unsurları uygulama desteği
– Dahilde işleme rejimi
– Hariçte işleme izin belgesi
– İthalat rejimi
– ithalat izni
– Kullanılmış makine ithalatı izni
– İthalat mevzuatı takip, danışmanlık

 

KREDİ
– Kredi talebi başvuru dosyası hazırlama
– İç Kredi Temini Danışmanlık
– Dış Kredi Temini Danışmanlık
(Kredi danışmanlığı hizmetimizden sürekli müşterilerimiz yararlanabilmektedir. Bunun dışında bu konuyla ilgili talepleri kabul etmemekteyiz)

 

akademik-hizmetler

AKADEMİK HİZMETLER

– Stratejik Planlama ve Performans Programı, Danışmanlık
– Çalışma Yaşamına İlişkin Sosyal Sigorta, Danışmanlık
– İş Hukuku Konuları Danışmanlık
– İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlık
– Performans Değerleme Danışmanlık
– AB İstihdam Politikaları Danışmanlık
– AB – TÜRKİYE İlişkileri Danışmanlık
– AB Mevzuatı Danışmanlık
– AB Sanayi Politikaları Danışmanlık
– Kalite Politikaları Danışmanlık
– AB Vergi ve Uyuşmazlık Politikaları Danışmanlık
– Şirketler Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Finansal Tablo Analizi
– Mali Hesap Denetimi
– Liderlik
– Yönetim Sosyolojisi
– Örgütsel Davranış
– Propaganda Teknikleri
– İş Değerlendirme ve İş Analizleri

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu (gerekli)

İletiniz (gerekli)