ANKARA DANIŞMANLIK

 

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI  

- Yabancı Şirket Kuruluşu, Şube, Temsilcilik Açma İzinleri

- Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yatırım Teşvik Belgesi Alma

- Yatırım Fizibilitesi

- Yatırım Yeri Temini

- Mevzuat Desteği

- Ortak Yatırımcı Temini

- Destek Unsurlarını Uygulama Desteği

- İthalat ve İhracata Aracılık

- Pazar Araştırması

 

AKADEMİK HİZMET VE EĞİTİMLER

- Stratejik Planlama ve Performans Programı

- Çalışma Yaşamına İlişkin Sosyal Sigorta

- İş Hukuku Konuları

- İnsan Kaynakları Yönetimi

- Performans Değerleme

- AB İstihdam Politikaları

- AB – TÜRKİYE İlişkileri

- AB Mevzuatı

- AB Sanayi Politikaları

- Kalite Politikaları

- AB Vergi ve Uyuşmazlık Politikaları

- Şirketler Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Finansal Tablo Analizi

- Mali Hesap Denetimi

- Liderlik

- Yönetim Sosyolojisi

- Örgütsel Davranış

- Propaganda Teknikleri

- İş Değerlendirme ve İş Analizleri

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

 

- Yatırım Teşvik Belgesi Alma

- Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri

- Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

- Yatırım Fizibilite Etüdü

- Yatırım Yeri Tahsisi

- Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi

- Dış Ticaret Teşvikleri

- Yatırım Teşvik Belgesi Araçları

- Yeni Yatırım Teşvik

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

 

- Yabancı Çalışana Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı İşlemleri

- Süresiz Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Bağımsız Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- İstisnai Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Ev Hizmetlisi Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Sağlık Sektörü Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Turizm Sektörü Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Havacılık Sektörü Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Eğlence Sektörü Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

- Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Yabancı Çalışma İzni Alma

- Öğretim Görevlisi Yabancı Çalışma İzni Alma İşlemleri

 

TURİZM İŞLETME BELGESİ

 

- Turizm Yatırım Belgesi Alma

- Turizm İşletme Belgesi Alma

- Doğrudan Turizm İşletme Belgesi Alma

- Kısmi Turizm İşletme Belgesi Alma

- Restoran Sınıflandırma İşlemleri

- Motel Sınıflandırma Çalışması

- Tatil Köyü Sınıflandırma Çalışması

- Otel Sınıflandırma Çalışması

- İsim Değişikliği ve Belge Devri İşlemleri

- Turizm Teşvik Belgesi Alma

- Yeşil Yıldız Alma

- Deneme Turizm İşletme Belgesi

- Turizm Teşvik Belgesi

- Deniz Turizmi İşletme Belgesi

- Yeşil Yıldız (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi)

- Turizm İşletme Belgesi İsim Değişikliği ve Belge Devri

- Doğrudan Turizm İşletme Belgesi

- Kısmi Turizm İşletme Belgesi

- Seyahat Acentesi Belgesi

- Deniz Turizmi Turizm Yatırım Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TURİZM BELGELERİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ