Kategori Arşivi: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2017 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLERİ

OCAK – 2017

 • 2017 Yılı Ocak Ayı Gelişmeleri
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Genel Karakteristikleri
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Bölgelere Göre Dağılımı
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Mahiyetlerine Göre Dağılımı
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Sektörlere Göre Dağılımı
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Türlerine Göre Dağılımı
 • 2012/3305 Sayılı Karar Dönemindeki Birikimli Gelişmeler (20.06.2012 – 31.01.2017)
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Karşılaştırması
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Bazda Karşılaştırması
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Türlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

OCAK 2017 VERİLERİ
2017 Yılı Ocak Ayı Gelişmeleri
Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri: 2017 yılı Ocak ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 8 milyar TL olan 528 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 17.827 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak ayında düzenlenen 528 adet Yatırım Teşvik Belgesi nin 510 adedi yerli firmalar, 18 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 6,1 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,9 milyar TL’dir.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı 2017 yılı Ocak ayında verilen teşvik belgelerinin;
– 158 adedi I. bölgede,
– 107 adedi II. bölgede,
– 61 adedi III. bölgede,
– 106 adedi IV. bölgede,
– 45 adedi V. bölgede,
– 50 adedi VI. bölge,
– 1 adedi ise muhtelif bölgelerdedir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 4,3 milyar TL’si I. Bölgede, 1,3 milyar TL’si II. Bölgede, 769 milyon TL’si III. Bölgede, 818 milyon TL’si IV. Bölgede, 318 milyon TL’si V. Bölgede, 379 milyon TL’si VI. Bölgede ve 191 milyon TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı:
2017 yılı Ocak ayında düzenlenen 528 adet belgenin 410 adedi komple yeni yatırım, 88 adedi tevsi, 30 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 6,7 milyar TL’si komple yeni yatırım, 967 milyon TL’si tevsi ve 376 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı:
Ocak ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 3,9 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 2,5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 1,5 milyar TL’si Enerji sektöründe, 92 milyon TL’si ise Madencilik sektöründedir.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Belge Türlerine Göre Dağılımı:
Ocak ayında düzenlenen 528 adet yatırım teşvik belgesi nin 302 adedi Genel, 225 adedi Bölgesel ve 1 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,4 milyar TL’si Genel, 5,6 milyar TL’si Bölgesel ve 92 milyon TL’si ise Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

2012/3305 Sayılı Karar Dönemindeki Birikimli Gelişmeler (20.06.2012 – Ocak 2017)
Yatırım Teşvik Belgelerinin Karşılaştırması:
20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2017 sonuna kadar 21.177 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 20.074 adedi yerli firmalar, 1.103 adedi de
yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 309,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 100 milyar TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Bazda Karşılaştırması:
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %34, II. Bölge %18, III. Bölge %15, IV. Bölge %12, V. Bölge %10, VI. Bölge %11 ve Muhtelif Bölgeler %0,4 pay almıştır.
Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %39, II. Bölgenin payının %16, III. Bölgenin payının %13, IV. Bölgenin payının %10, V. Bölgenin payının %6, VI. Bölgenin payının %5 ve Muhtelif Bölgelerin payının %11 olduğu görülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması:
20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2017 sonuna kadar düzenlenen 21.177 adet teşvik belgesinin 14.046 adedi Komple Yeni Yatırım, 5.255 adedi Tevsi ve 1.876 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 409,5 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 275,5 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 100 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım`dır.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Türlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması
20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2017 sonuna kadar düzenlenen 21.177 adet yatırım teşvik belgesi nin 10.937 adedi Bölgesel, 76 adedi Büyük Ölçekli, 10.137 adedi Genel ve 27 adedi ise
Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 409,5 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 173,6 milyar TL’si Bölgesel, 57,2 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 140,4 milyar TL’si Genel iken 38,3 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı
20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2017 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 409,5 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 141,1 milyar TL’si İmalat, 137,5 milyar
TL’si Hizmetler, 112,3 milyar TL’si Enerji ve 18,6 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.

 

ŞUBAT –  2017

Yatırım Teşvik Belgesi Verileri Şubat – 2017

MART – 2017

Yatırım Teşvik Belgesi Verileri Mart – 2017

NİSAN – 2017

Yatırım Teşvik Belgesi Verileri Nisan – 2017

MAYIS – 2017

Yatırım Teşvik Belgesi Verileri Mayıs – 2017

HAZİRAN – 2017

Yatırım Teşvik Belgesi Verileri Haziran – 2017

TEMMUZ – 2017

Yatırım Teşvik Belgesi Verileri Temmuz – 2017

AĞUSTOS – 2017

Yatırım Teşvik Belgesi Verileri Ağustos – 2017

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

 

Yatırım teşvik belgesi 2017 verileri hazırlandıkça kalan aylar eklenecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi Alan Firmalar 2017

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

 

2017 yılında Ekonomi Bakanlığı’ndan yatırım teşvik belgesi almış firmaların listesi.

01.01.2017 – 31.01.2017 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.02.2017 – 28.02.2017 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.03.2017 – 31.03.2017 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.04.2017 – 30.04.2017 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.05.2017 – 31.05.2017 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.06.2017 – 30.06.2017 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.07.2017 – 30.07.2017 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.08.2017 – 31.08.2017 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

 

Yukarı da sıralanmış listede 2017 yılı Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgesi listesi mevcuttur. Yatırım teşvik belgesi almış firmalar 2017 listesi arayanlar için hazırlanmıştır.

 

2017 Yılının İlk Altı Ayında 100 Otel Yatırımı İçin Yatırım Teşvik Belgesi Alındı

2017 Yılının İlk Altı Ayında 100 Otel Yatırımı İçin Yatırım Teşvik Belgesi Alındı

Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Belgesi istatistiki verilerine göre 2017 yılının ilk 6 ayında 38 ilde toplam 101 otel, 16 bin yatak kapasitesi ile 1 milyar 681 milyon TL’lik yatırım tutarı karşılığında teşvik belgesi aldı. İlk 6 ayda Trabzon’da toplam yatırım tutarı 100 milyon TL’yi bulan 7 otel projesi için yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunuldu.

Haziran 2017’de 7 ilde toplam 2 bin 379 yataklı 13 otel projesi için verilen yatırım teşvik belgesi verilerindeki teşvik miktarı 268 milyon TL’ye yükseldi. Yapılması planlanan tesislerin kapasitelerine bağlı olarak yatırım miktarının da yüzde 190 artması dikkati çekti.

Açıklamada verilen bilgilere göre, yılın ilk yarısında yapılan yatırımlarda yine Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla öne çıkan iller oldu. Bu illerde 9’ar otel projesi yatırım teşvik belgesi aldı. Yatak kapasitesi bakımından 2 bin 390 yatak sayısı ile Antalya ilk yarıda en büyük payı aldı. Orta Doğu’dan gelen turist sayısındaki artışla birlikte başta Trabzon olmak üzere Karadeniz’deki yatırımlarda sıçrama dikkat çekiyor.

Otel Yatırımları İçin 148 Milyon Liralık Yatırım Teşvik Belgesi Alındı

Otel Yatırımları İçin 148 Milyon Liralık Yatırım Teşvik Belgesi Alındı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALAN YATIRIMCILAR

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre Anadolu illerindeki otel yatırımları için 148 milyon liralık teşvik belgesi alındı.

Otel Yatırımları İçin 148 Milyon Liralık Yatırım Teşvik Belgesi Alındı

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, Mayıs 2017’de 11 ilde toplam 2 bin yataklı 12 yeni otel projesi için 148 milyon liralık yatırım teşvik belgesi alındı. 9.6 milyon TL yatırım tutarı olan 2 otel ise renovasyon belgesi aldı. Yeni yatırımlar sonrasında sektöre 637 yeni ek istihdam sağlanacak. Mayıs 2016’da 10 ilde toplam 3 bin 158 yataklı 20 proje için 280 milyon TL tutarında teşvik belgesi alınmıştı. Buna göre, hem yatırım tutarında hem de proje sayısında düşüş kaydedildi.

Mayıs 2017’de Ağrı, Ardahan, Düzce, Hatay olmak üzere Anadolu’dan 4 yeni şehir yeni teşviklerden yararlanmak için yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Yatırım teşvik belgesi alınan projelere bakıldığında yatak sayısı açısından 770 yatak ile Hatay ilk sırada yer aldı. Hatay’ı 248 yatak ile İstanbul takip etti. Mayıs ayında Ağrı, Ardahan, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Hatay, İzmir, Karabük, Muğla, Samsun’da birer proje yatırım teşvik belgesi aldı.

 

 

 

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

teşvik belgesi icin gerekli belgeler

Yatırım teşvik belgesi almak için istenilen ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gereken evraklar:

Yatırım Teşvik Belgesi 2017 Destek Artışı Değerlendirmesi

Yatırım Teşvik Belgesi 2017 Destek Artışı Değerlendirmesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den, imalat sanayine güzel haberler. Söz konusu yatırımlar için yatırım teşvik belgesi kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanan yatırıma katkı oranlarını, 2017 yılı harcamaları için 15’er puan artırdıklarını belirten Zeybekci, “Vergi indirim oranlarını ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının oranını yüzde 100’e çıkartarak ilave finansman kaynağı yaratıyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Tarafından Değerlendirmeler
– 2017 yılında yatırım harcamaları için vergi indirimi daha etkin uygulanacak.
– İmalat sanayine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamaları için KDV iadesi sağlanacak.
– Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illere taşınan yatırımlara istihdam desteği,
– Cazibe Merkezleri Programı içinde yer alan Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi çerçevesinde taşınacak yatırımları teşvik sistemi kapsamında, gidilen bölgeye göre değişen istihdamı desteği,

– İlave yatırım olması durumunda ise diğer vergisel destekler,
– Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 4’üncü ve 5’inci bölge illerindeki OSB’ler ile Kilis’teki OSB’lerde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara 6’ncı bölge destekleri ,
– Belirli nitelikteki entegre tekstil yatırımlarıyla kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatını bazı bölgelerimizde bölgesel olarak desteklenecek,

Bu sayede işverenin üzerindeki prim ve vergi yükünü azalttıklarını vurgulayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yatırım teşvik belgesi kapsamında yazılımlarla gayri maddi hak satış ve kiralamalarına da KDV istisnası sağlayacaklarını söyledi.