YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIP KAPATMAMA İŞLEMİNİ YAPMAMA

Yatırım Teşvik Belgesi Almış Fakat Kapatmamış Olanları Bekleyen Cezalar

Yatırım teşvik belgesi desteklerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar belgeyi aldıktan sonra bilmediklerinden veya zamanını kaçırdıklarından yatırım tamamlandıktan sonra kapatma işlemini yapmamaktadırlar.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi yaptırmayanların;

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi gerekir. Yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için, teşvik belgesini düzenleyen merciye veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekir. Bu süre içinde müracaat edilmemesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü  resen tamamlama vizesi işlemlerini başlatabilir.

Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü Maddede belirtilen asgari yatırım tutarlarına uyulmaması halinde, teşvik belgeleri iptal edilerek veya kısmi olarak müeyyide uygulanarak, sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcılardan geri alınır.

Bu nedenle yararlandığınız KDV ve diğer indirimleri yasal faiziyle birlikte vergi dairesine geri ödemek istemiyorsanız yatırım teşvik belgenizin kapatma vize işlemi ni zamanında yapmanız gerekir.

Önemli Duyurulur

Ankara Danışmanlık