Tag Archives: turistik tesis belgesi

Turistik Tesis Belgesi

Turistik Tesis Belgesi (Turizm İşletme Belgesi)

Turistik tesis belgesi yani orijinal adıyla Turizm İşletme Belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmektedir. Turizm Bakanlığı’nın istemiş olduğu kriterleri sağlamış olmak belge hakkı kazanmış olmak demektir. Her turizm tesisi için bakanlığın istemiş olduğu bir takım kriterler vardır. Daha geniş bilgi edinebileceğiniz Turizm İşletme Belgesi sayfamıza göz gezdirip bilgi edinebilirsiniz.

Turistik tesis belgesi almak için öncelikle tesisin niteliği, kapalı alan m2 si, sağladığı hizmetler ve kapasitesini iyi bilmeniz gerekmektedir. Mevzuata uygun başvuruların olumlu değerlendirildiği Turizm Bakanlığı’nda konuyla Kontrolörler Kurul Başkanlığı ve çalışanları ilgilenmektedir. Konusunda uzman personelin görev aldığı kurul, her müracaatı inceler niteliğine göre talepleri değerlendirir. Mevzuata uygun bulunan başvurular kontrolör veya kontrolörler tarafından incelenir ve raporla kurul başkanlığın bilgilendirilir. Kurulda uygun görürse, belge hakkı kazandığınıza dair talep eden tesis işletmesine harç yazısı yazar. Harçlar yatırıldıktan sonra belge tanzim edilip adrese postalanır veya kuruluş yetilisine teslim edilir.

Konuyla ilgili geniş bilgi vermeye çalıştığımız sitemiz de ihtiyacınız olan her türlü bilgi mevcuttur.

Turistik Tesis Belgesi

TURİSTİK TESİS BELGESİ

Turistik Tesislerde Bedensel Engelli Düzenlemeleri

Turistik Tesislerde Bedensel Engelli Düzenlemeleri

Turizm İşletme Belgesi Olan Tesislerde Bedensel Engelli Düzenlemelerine İlişkin Esaslar

Bedensel engelliler için düzenlemeler 

— Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca bedensel engelliler için yapılacak düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

a) Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır. Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmeli ve temiz geçiş genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

b) Tesis giriş kapısı genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

c) Genel tuvaletler:

1 – Kapı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır.

2 – Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel özürlünün kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir.

3 – Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru on-onbeş derece eğik olmalıdır.

4 – Tekerlekli sandalyenin dönüşüne uygun büyüklükte düzenlenmeli ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.

d) Yatak odaları:

1 – Odalar, bedensel özürlünün rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar bulundurulmaz.

2 – Oda giriş kapısı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır.

3 – Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.

4 – Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla yüzkırk santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.

5 – Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla yüz, en az kırk santimetre yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir.

6 – Yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır.

7 – Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak bedensel özürlü kullanımına uygun şekilde küvet veya duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılır.

8-(ek alt bend R.G. 06/04/2006-26131)Oda düzenlemeleri için öngörülen %1 oranı değerlendirilmesinde küsuratlar dikkate alınmaz

e) Bedensel özürlü kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanımdaki asansör veya merdiven asansörüyle sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler sağlanır.

1 – Kapı fotoselli olmalıdır.

2 – Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden yüksekliği yaklaşık yüz santimetre olmalıdır.

3 – Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık doksan santimetre yüksekliğinde tutunma bantları sağlanır.

4 – Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır.

 Turizm İşletme Belgesi Almak İçin

Turizm Tesisleri

TURİZM TESİSLERİ

Turizm Tesisleri 

Belgelendirilen Tesis Türleri

Konaklama Tesisleri: Otel Tek yıldızlı otel. İki yıldızlı otel. Üç yıldızlı otel. Dört yıldızlı otel. Beş yıldızlı otel Motel Tatil Köyleri Dört yıldızlı tatil köyü. Beş yıldızlı tatil köyü Pansiyonlar Kampingler Müstakil Apart Oteller (Turizm yatırım belgesi verilmez)

Hoteller Yeme-içme ve Eğlence Tesisleri:

Lokantalar Üçüncü sınıf lokantalar (Müstakilen belgelendirilemez)

İkinci sınıf lokantalar (Müstakilen belgelendirilemez)

Birinci sınıf lokantalar, Kafeteryalar (Müstakilen belgelendirilemez)

Eğlence yerleri (Müstakilen belgelendirilemezler)

Dört yıldızlı otel,

Beş yıldızlı oteller,

Tatil Merkezleri,

Eğlence Merkezleri,

Temalı Parklar,

Günübirlik Tesisleri,

Kırsal Turizm Tesisleri,

Yüzer Tesisler,

Kendiliğinden yüzer tesisler,

Gemi niteliğinde olmayan yüzer tesisler,

Özel Tesisler,

Tatil köyleri,

Tatil merkezleri,

Sağlık ve Spor Tesisleri:

Termal Turizm Tesisleri,

Sağlık, Rehabilitasyon ve Bakım Tesisleri. (Konaklama tesisi bünyesinde yer alabilir.)

Havuzlar (Müstakilen belgelendirilemez)

Golf Tesisleri,

Dağ Evi, Spor ve Avcılık Tesisleri

Kongre ve Sergi Tesisleri,

Merkezleri Rekreasyon Tesisleri: (Özel Konaklama, Özel yeme-içme vb.)

Turizm Kompleksleri,

Mola Noktaları,

Zincir Tesisler,

Personel Eğitim Tesisleri

Turizm İşletme Belgesi İçin Ankara Danışmanlık’la İrtibata Geçebilirsiniz

turizm_tesisi_belgesi

Turistik Belge

Turistik Belge

turistik belge

Nasıl Alınır ?

ANKARA DANIŞMANLIK 23 yılık tecrübesiyle  Türkiye’nin birçok ilinde,  Turizm Bakanlığı belgelendirme işlemleriyle,  turistik belge, restoran turizm belgesi, turizm yatırım belgesi, deneme işletme belgesi, kısmı turizm  işletme belgesi ve buna benzer konularda dosya hazırlama işlemlerin takibi  hizmeti vermektedir. Turistik tesislerin belgelendirmesi ile ilgili  her tür danışmanlık hizmeti için iletişim bölümümüze bakınız.

Almak İçin

turistik_tesis_belgesi

Turizm Ruhsatı Nasıl Alınır?

TURİZM RUHSATI NASIL ALINIR

Turizm  Ruhsatı

Halk dilinde turizm ruhsatı diye anılan turizm ruhsatı aslında “turizm işletme  belgesi” dir. Turizm ruhsatı almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na  müraacat edilir. Turizm bakanlığının istemiş olduğu belgelerle  eksiksiz müraacat edildiğinde bakanlığının görevlendirdiği konusunun  uzmanı kontrolörler tesisi gezip müraacattaki bilgilerle tesisin  mevcutlarını karşılaştırır. Eksik tespit edilmediği taktirde olumlu raporlarını  yazarlar. Raporu inceleyen kontrolörler kurulu başkanlığı harç yazısı yazıp  tesisin adresine gönderir. Harç yatırıldıktan sonra turizm ruhsatı alınır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevlendirdiği kontrolörler  eksik tepsit ettiğinde bunu raporlarında tek tek yazarlar. Konrülörler kurulu  başkanlığına sunarlar. Sunulan rapordaki eksikleri inceleyen kurul başkanlığı  eksiklerin giderilmesi hususunda bilgilendirme yazısı yazar ve tesisin adresine  gönderir. Eksikleri gideren tesis tekrar müraacat edebilir.

Turistik tesislerin belgelendirmesi ile ilgili danışmanlık  hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Turizm ruhsatı almak için

turizm_ruhsati_almak_icin