İçeriğe geç
Anasayfa » YAZILAR » Turizm İşletme Belgesi Zorunlu

Turizm İşletme Belgesi Zorunlu

TURİZM İŞLETME BELGESİ ZORUNLULUĞU

Turizm işletme belgesi zorunluluğu hakkında.

Turizm İşletme Belgesi Zorunlu Oldu

Bilindiği üzere konaklama hizmeti veren belediye ruhsatlı işletmeler yeni mevzuat gereği Turizm İşletme Belgesi almak zorundalar.
Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirildi.

Belediye Belgeli İşletmelerin Turizm İşletme Belgesi ne Geçişleri

Belediye ruhsatı ile işletilen turizm tesislerinin belediye ruhsatına geçmeleri.

Buna göre artık belediye belgeli tesis olmayacak, belgelendirmede tek yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak.
Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunlu olacak ancak bu süre Bakanlıkça uzatılabilecek.
Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

İptal edilebilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirildi.

Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ve ordu evleri için Bakanlıktan turizm belgesi alınması zorunlu olmayacak.

Belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Turizm işletme belgesi almak için

BAŞLAT
1
Nasıl yardımcı olabiliriz.
Merhaba.
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu yazın lütfen.
(Danışma hattı değildir. Sadece hizmet sağladığımız konular ile ilgiliyiz.)
ANKARA DANIŞMANLIK
WhatsApp: 0 532 528 11 28