İçeriğe geç
Anasayfa » YAZILAR » TURİZM BELGELERİ » Spor Tesisleri Turizm İşletme Belgesi

Spor Tesisleri Turizm İşletme Belgesi

SPOR TESİSİ TURİZM İŞLETME BELGESİ

Spor tesisleri turizm işletme belgesi.

 

Spor Tesisleri

Spor tesislerinin turizm işletme belgesi alabilmeleri için sağlaması gereken nitelikler.
Spor tesisleri; bu Yönetmelikte turizm tesisleri için belirlenmiş olan asgari nitelikleri sağlayan, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, olimpik spor türlerinden en az bir tanesinin ana faaliyet olarak kurgulandığı, bunun yanında çeşitli spor dallarının uluslararası normlara uygun alanlarda gerçekleştirildiği, ayrıca bu aktivitelerin tamamlayıcı diğer bölümlerle desteklendiği tesislerdir.
(2) Bu tesislerde;
a) Resepsiyon, giriş ve emanet bölümünden oluşan giriş tesisleri,
b) Yönetim odaları,
c) Satış üniteleri,
ç) Tesisin çevreden tecridini sağlayan çit, duvar, yeşillik gibi malzeme,
d) Uluslararası standartlarda ana saha,
e) Isınma ve antrenman sahaları,
f) Kadın ve erkek sporcular için ayrı düzenlenmiş soyunma yeri ve dolapları, duş ve tuvalet düzenlemeleri,
g) Saha bakım üniteleri ve depolar,
ğ) Personel için soyunma yeri ve dolapları, duş ve tuvalet düzenlemeleri,
h) Dinlenme ve rekreasyon alanları, ı) Otopark,
i) En az yüz kişilik kapalı kapasiteyi sağlayacak şekilde, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f), (ğ), (ı) ve (i) bentlerinde düzenlenen yeme-içme tesislerinden en az bir adedi,
bulunur.

BAŞLAT
1
Nasıl yardımcı olabiliriz.
Merhaba.
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu yazın lütfen.
(Danışma hattı değildir. Sadece hizmet sağladığımız konular ile ilgiliyiz.)
ANKARA DANIŞMANLIK
WhatsApp: 0 532 528 11 28