ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ VE GASTRONOMİ TESİSİ TURİZM İŞLETME BELGESİ DENETİM PROGRAMINA ALINMA

 

Gastronomi turizm belgesi  ve Özel konaklama tesisi turizm işletme belgesi taleplerinde, belgeleri uygun görülenlere talep inceleme raporu düzenlenerek tesisler denetim programına alınır.

Başvuru belgeleri uygun görülmeyen için başvuru sahibine yazılı bilgi verilir.

Denetim programına alınan tesislerde turizm işletme belgesi için belgelendirme denetimi yapılır. Yönetmelik kapsamında tesislerin sahip olduğu fiziksel ve işletmecilik nitelikleri tespit edilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından düzenlenen tespitlerin yer aldığı denetim raporu Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülerek tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca  desteklenmesinin uygun görülüp görülmediğine ilişkin karar verilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmesi uygun görülen tesislere turizm işletmesi belgesi düzenlenir.

Uygun görülmeyen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yazılı bilgi verilir.