İçeriğe geç
Anasayfa » OTEL İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

OTEL İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

OTEL İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

Yoğun rekabetin olduğu otelcilik sektörüne girmeden önce bilinmesi gereken hususlar vardır. Halk tabiri ile otel açmak yani otel yatırımı yapmak için ciddi planlama yapmak gerekir. Otel yatırımı yapacak yatırımcıların turizm işletme belgesi alma aşamasına gelene kadar yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmalılar.

Öncelikle yatırım teşvik belgesi ile yatırım yapacakların turizm yatırım belgesi almaları gerekiyor. Yatırım teşvikten yararlandıktan sonra faaliyete geçmek için zorunlu süreç olan Turizm İşletme Belgesi alarak işletmelerini açabilirler.

Peki turizm işletme belgesi alana kadar nelerin yapılması gerekiyor?
Otel mimarisin de tecrübeli bir mimarla çalışmak her zaman önerdiğimiz bir şeydir. Yatırımı yaptıktan sonra değişiklik çok zor olduğundan işlevselliği baştan planlayıp öyle projelendirmek gerekiyor. Mimari projeyi taslak halindeyken ilgili belediye birimine inceletip görüş almak işinizi kolaylaştırabilir. Belediye için de uygunsa nihai otel projesini çizdirebilirsiniz.

Türkiye’de bir çok turizm çeşitliliği vardır. Yapacağınız yatırımı da ona göre planlamak gerekiyor. Deniz kenarında, dağ başında veya şehir içinde yapacağınız otelin kendine has nitelikleri olmalıdır. Bunun dışında müşteriye vereceğiniz hizmetin kalitesini de planlamak gerekir. Oda kahvaltı, her şey dahil, yarım pansiyon, tam pansiyon diye adlandırmak için yatırım yerinin ihtiyacını bilmek gerekir.

Komple yeni yatırım, renovasyon (yenileme, onarım) yapacakların her yatırım şekli ile ilgili ruhsat/izinler için ilgili kurumlara müracaat etmeleri ve inşaat ruhsatı almaları gerekir. İnşaat ruhsatı aldıktan sonra bir de iç mimara ihtiyacınız olacaktır.

Yatırımı tamamladıktan sonra faaliyete geçmek için işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve akabinde Turizm İşletme Belgesi alınması zorunludur.

 

Turizm işletme belgesi almak için öncelikle işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak gerekiyor. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm belgesi başvurusu kabul edilmediğinden aşağıda ki hususları göz önüne alarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapabilirsiniz.

OTEL RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler

1. Başvuru / beyan formu (eksizsiz doldurulacak)
2. Maliye Vergi Levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi)
3. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınacak olan İtfaiye Raporu.
4. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı

5. İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa:
a. Devir ve ortaklık işlemlerinde noter tarafından düzenlenmiş işletme hakkı devir senedi (ölüm halinde veraset belgesinin aslının ibrazı)
b. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı
c. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 24.11.2004 tarihinden önce alınmış ise, Emniyet Ruhsatının aslı

6. Şirketlerden:
a. Kuruluş gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Sicil Kayıt sureti
b. İmza Sirküleri

7. Şahıslardan:
a. Esnaf ve Sanatkârlar için Sicil Tasdiknamesi ve ilgili Esnaf Odası Kayıt belgesi
b. Ticaret odasına kayıtlı şahıslar için Oda Sicil Kayıt Sureti ve İmza Beyanı
c. 2 Adet Fotoğraf

8. MEB’den alınmış olan Ustalık Belgesi (ustalık belgesi başkasının adına ise noter onaylı iş sözleşmesinin aslı veya SGK işe giriş bildirgesi)

9. Kira sözleşmesi veya tapu senedi. (kontratta faaliyet konusu yazacak)
a. Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise imzalayan kişinin vekalet örneği, mülkiyeti işletmeci adına ise tapu fotokopisi
b. Vefat halinde veraset name ve varislerin imzası

10. Tapu senedi fotokopisi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
11. İşyeri açılacak yer Pasaj/İşhanı veya Alış Veriş Merkezi ise yönetim muvafakati
12. Özel yapı şeklini gerektiren İşyerlerinden kullanım amacına uygun Yapı Kullanma İzin Belgesi (Otel, sauna, sinema, tiyatro vb. işyerleri için)
13. İşyeri açılacak yer Dükkan /İşyeri ise yönetim planında aksine hüküm yoksa kat maliklerinin oyçokluğu ile mesken ise tüm kat maliklerinin oybirliği ile işyeri açılışına muvafakat ettiklerine dair karar defterinin noter onaylı örneği.
14. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu” (Bakanlık web sitesinin Çevre Referans Laboratuvarları bölümünde raporlar konusunda yetkilendirilmiş firmalardan.)
15. Vekâleten işlem yapan kişilerden vekâletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi
16. İşyeri planı ve m²’sini gösteren kroki.(iş yerinin, iç yerleşimini ve bulunduğu cadde/sokağı gösterecek şekilde olacak)
17. Yemek hazırlama sırasında atık yağ üreten yeme içme yerlerinden atık yağ sözleşmesi ve Taahhütnamesi
18. Yemek hazırlama sırasında atık yağ üreten yeme içme yerlerinden atık yağ sözleşmesi ve Taahhütnamesi

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN ÇALIŞACAK PERSONELLERDEN ALINACAK BELGELER

1. Bulaşıcı Hastalığı olmadığına dair Resmi Sağlık Kurumundan alınacak Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair.)
2. Nüfus Cüzdanı Örneği
3. Adli Sicil Belgesi
4. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yer ile nargilelik tütün sunum yapacak işyerleri örgün eğitim kurumlarından, ibadethaneler, öğrenci yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.