Belediyeden belge alıp otel veya turistik tesis işleten tesisler arık Turizm Bakanlığı’ndan belge almak zorunda.
Belediye belgeli tesis kalktı

 


TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle, turizm sektörüne belirli bir standardın getirilmesi amacıyla konaklama tesislerine Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi.
Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 30 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştu. TBMM’de kabul edilen yasa resmi gazetede yayınlandı.

COVID-19’un turizm sektörüne etkilerinin devam etmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihi arasında tahsil edilemeyen kira, kesin için, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni , yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat Paylarının ödenmelerinin ertelemesi 31 Mart 2021’e kadar olan dönemdeki ödemeleri de kapsayacak şekilde uzatıldı.

Turizm İşletme Belgesi almak için.

 

 

Ankara Danışmanlık