ALKOL RUHSATI

Alkol ruhsatı TABDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen açık alkol satış izni belgesidir.

ALKOL RUHSATI NASIL ALINIR

Açık İçki Satışı İzni yani Alkol Ruhsatı Almak İçin TAPDK Tarafından İstenilen Evraklar:

 

A) Gerçek Kişi:

1 – Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Fotokopisi

2 – Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına T.C. Noya ödendiğine dair dekont aslı.

3 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi

4 – Belge başvurusunda bulunan kişi başvurusunu şahsen yada noter onaylı vekaletnameyi haiz vekili tarafından yapıyor olmalı.(Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)

5 – Aslı ibraz edilmesi şartıyla Nüfus cüzdanı fotokopisi.

6 – Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı. ( 6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926, 1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydının olmadığı tespit edilmeli.)

Tütün mamülü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları;

Bakkal,

Market,

Hipermarket,

Süpermarket,

Büfe,

Kuruyemişçi,

Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri,

Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı  olmalıdır.

B) Tüzel Kişi:

1 – Şirket Yetkilileri İle Vekalet Sahibinin Adli Sicil Kayıt Belgelerinin Asılları. (6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926, 1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydı olmamalı.)NOT : Limited Şirketlerde imza sirkülerinde adı geçen yetkililer ile vekalet sahibinin adli sicil kayıtlarının asılları. Anonim Şirketlerde ise tüm yönetim kurulunun ve vekalet sahibinin adli sicil belgelerinin asıl suretleri.

2 – İmza Sirküleri Fotokopisi – Başvuruda bulunan kişinin adı imza sirkülerinde yer almıyor ise Şirket yönetimi tarafından yetki verilen noter onaylı vekaletname. (Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)

3 – Tüzel kişilik yetkilileri ile vekalet sahibi kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri

4 – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İle Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi.

5 – Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına Vergi ödendiğine dair dekont aslı.

6 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi. (Tütün mamülü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları;

Bakkal,

Market,

Hipermarket,

Süpermarket,

Büfe,

Kuruyemişçi,

Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri,

Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı  olmalıdır.

C) Kamu Kurumları Veya Askeri Birlikler:
1 – Kamu kurumu yada askeri birlikleri temsil eden kişinin, temsil yetkisini haiz olunduğuna dair Resmi Yazı
2 – Temsil yetkisine haiz kişinin Kimlik fotokopisi
3 – Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına ödendiğine dair dekont aslı.

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI İÇİN:

Gerçek veya Tüzel Kişiler için istenen belgelerle, Belediye veya Mülki Amirden alınan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatında

İçkili Lokanta,

Bar,

Gece Kulübü,

Disco,

Gazino ,

Clup,

Pavyon

yazmalıdır veya Turizm İşletme Belgesi aslı ve fotokopisi gereklidir.