Alkol Ruhsatı

ALKOL RUHSATI

Alkol ruhsatı TABDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen açık alkol satış izni belgesidir.

alkol-ruhsati

 

 

 

ALKOL RUHSATI NASIL ALINIR

Açık İçki Satışı İzni yani Alkol Ruhsatı Almak İçin TAPDK Tarafından İstenilen Evraklar:

 

 

 

A) Gerçek Kişi:

1 – Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Fotokopisi

2 – Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına T.C. Noya ödendiğine dair dekont aslı.

3 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi

4 – Belge başvurusunda bulunan kişi başvurusunu şahsen yada noter onaylı vekaletnameyi haiz vekili tarafından yapıyor olmalı.(Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)

5 – Aslı ibraz edilmesi şartıyla Nüfus cüzdanı fotokopisi.

6 – Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı. ( 6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926, 1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydının olmadığı tespit edilmeli.)

Tütün mamülü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları;

Bakkal,

Market,

Hipermarket,

Süpermarket,

Büfe,

Kuruyemişçi,

Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri,

Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı  olmalıdır.

 

B) Tüzel Kişi:

1 – Şirket Yetkilileri İle Vekalet Sahibinin Adli Sicil Kayıt Belgelerinin Asılları. (6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926, 1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydı olmamalı.)NOT : Limited Şirketlerde imza sirkülerinde adı geçen yetkililer ile vekalet sahibinin adli sicil kayıtlarının asılları. Anonim Şirketlerde ise tüm yönetim kurulunun ve vekalet sahibinin adli sicil belgelerinin asıl suretleri.

2 – İmza Sirküleri Fotokopisi – Başvuruda bulunan kişinin adı imza sirkülerinde yer almıyor ise Şirket yönetimi tarafından yetki verilen noter onaylı vekaletname. (Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)

3 – Tüzel kişilik yetkilileri ile vekalet sahibi kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri

4 – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İle Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi.

5 – Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına Vergi ödendiğine dair dekont aslı.

6 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi. (Tütün mamülü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları;

Bakkal,

Market,

Hipermarket,

Süpermarket,

Büfe,

Kuruyemişçi,

Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri,

Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı  olmalıdır.

 

 

C) Kamu Kurumları Veya Askeri Birlikler:
1 – Kamu kurumu yada askeri birlikleri temsil eden kişinin, temsil yetkisini haiz olunduğuna dair Resmi Yazı
2 – Temsil yetkisine haiz kişinin Kimlik fotokopisi
3 – Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına ödendiğine dair dekont aslı.

alkol-ruhsati-almak-icin-gerekli

 

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI İÇİN:

Gerçek veya Tüzel Kişiler için istenen belgelerle, Belediye veya Mülki Amirden alınan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatında

İçkili Lokanta,

Bar,

Gece Kulübü,

Disco,

Gazino ,

Clup,

Pavyon

yazmalıdır veya Turizm İşletme Belgesi aslı ve fotokopisi gereklidir.

Turizm belgesi

 

 

 

Ankara Danışmanlık