Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Belgeler

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Yatırım teşvik belgesi müracaatlarında yatırım teşvik belgesi için gerekli belgelerle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yatırımcıdan aşağıdaki evrakları talep etmektedir. Bu evrakların eksiksiz şekilde hazırlanıp başvuru dosyası oluşturularak bakanlığa teslim edilmelidir.

teşvik belgesi icin gerekli belgeler

Yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler hazırlanılmadan önce ÇED raporunuzu almanız size zaman kazandıracaktır.

– Dilekçe
– Yatırım Bilgi Formu (fizibilite)
– Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat global listeleri
– Yatırım teşvik fonuna katkı payı (Merkez Bankası) vezne makbuzu
– Noter onaylı imza sirküleri
– Sicil gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği
– Turizm yatırımlarında turizm yatırım belgesi
– SGK borcu yoktur yazısı
– ÇED raporu
– Vekalet (Yatırım teşvik belgesini biz alacaksak)
– Beyan ve Taahhüt

ve

Vekalet

Danışmanlık hizmetimizle yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler.  Ankara Danışmanlık.

 

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...