YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yatırım teşvik belgesi müracaatlarında yatırım teşvik belgesi için gerekli belgelerle Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yatırımcıdan aşağıdaki evrakları talep etmektedir. Bu evrakların eksiksiz şekilde hazırlanıp başvuru için hazır hale getirip Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı E-Tuys sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 

Yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler hazırlanılmadan önce ÇED raporunuzu almanız size zaman kazandıracaktır.

– KEP-HESABI
– Yatırım ile ilgili bilgiler
– Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizatlar
– Harç
– Noter onaylı imza sirküleri
– Sicil gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği
– Turizm yatırımlarında Turizm Yatırım Belgesi
– SGK borcu yoktur yazısı
– ÇED raporu
– E-TUYS  Yetkilendirme evrakları
– E-imza

 

Danışmanlık hizmetimizle yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler.  Ankara Danışmanlık.