YENİ SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN SIRASIYLA TAMAMLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

YENİ SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER SIRASIYLA TAMAMLAMASI GEREKEN EVRAKLAR Başvuru Dilekçesi Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aslı Başvuru sahibi tüzel kişinin adres ve temsile yetkililerini içeren güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Ek-2) Adli Sicil Beyanı Aslı Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili Devamı…