KONAKLAMA TESİSLERİNE MÜZİK LİSANSI ŞARTI TEBLİĞİ

KONAKLAMA TESİSLERİNE MÜZİK LİSANSI ŞARTI TEBLİĞİ Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’in 4 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra Devamı…