Biyolojik Çeşitlilik

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Doğanın Mirası Biyolojik çeşitlilik, doğanın bize sunduğu en büyük hazineyi temsil eder. Bu, ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlev görmesini sağlayan ve insanlığın varlığı için temel olan yaşam destek süreçlerinin bir göstergesidir. Ancak, günümüzde biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditler giderek artmakta ve bu önemli kaynağın sürdürülebilirliği ciddi bir şekilde tehlikeye Devamı…