BİSİKLET DOSTU KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ

BİSİKLET DOSTU KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNE BİSİKLET DOSTU KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sürdürülebilir turizm kapsamında, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve özendirilmesi için bisiklet dostu Devamı…