Etiket Arşivi: tekne imal izni

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİ

TERSANELER İÇİN ASGARİ KRİTERLER:

 

1) Tesis sınır güvenliği yapısı (tel örgü, duvar ve benzeri.).

2) Tesis giriş kapısı ve güvenlik binası.

3) Otopark.

4) Tesis içi yollar.

5) Yangın söndürme planı ve donanımı.

6) İdari, teknik birimler binası.

7) Sosyal tesis (yemekhane, lavabo, wc, duş, dinlenme alanları ve benzeri.).

8) Enerji tesisi.

9) Jeneratör.

10) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu.

11) Su deposu.

12) Revir.

13) Çeşitli ambar/depolar.

14) Sac, profil, blok istif sahaları.

15) İnşa ve donatım atölyeleri.

16) Boyahane.

17) İndirme sistemleri (Kızak, balon, kuru havuz, yüzer havuz, syncrolift ve benzeri).

 

TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ

1) Plan; Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri , Yapılacak Yatırımın Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden oluşmaktadır. (Baş Pafta kısmı;  290 mm eninde ve ihtiyaç duyulan boyda olacaktır.)
2) Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Bölümü: Yatırımın yapıldığı yerin İli, İlçesi, Köy/Mah., Pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. İmar veya kadastro mülkiyet sınırları ile komşu parsel numara ve sınırları plan üzerine işlenip, plandaki her türlü yapı numaralandırılarak işlevleri lejant kısmına yazılır. Kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında mevcut ve yapılmak istenilen yapılar ile hazine üzerindeki yatırımlar ve özel mülkiyete esas tesisler farklı bir gösterimde olmak üzere 1/1000 ölçeğinde ülke koordinat sisteminde hazırlanır.

Devamını Oku »