Biyolojik Çeşitlilik

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Doğanın Mirası Biyolojik çeşitlilik, doğanın bize sunduğu en büyük hazineyi temsil eder. Bu, ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlev görmesini sağlayan ve insanlığın varlığı için temel olan yaşam destek süreçlerinin bir göstergesidir. Ancak, günümüzde biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditler giderek artmakta ve bu önemli kaynağın sürdürülebilirliği ciddi bir şekilde tehlikeye Devamı…

Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI GELECEK NESİLLER İÇİN BİR TAAHHÜT Biyolojik çeşitlilik, gezegenimizin en değerli olgularından biridir. Ancak, bu değerli kaynağın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve korunması, günümüzde ve gelecek nesiller için kritik bir sorumluluktur. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 2. maddesi, bu sorumluluğu açıkça tanımlar ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımını belirler. Sözleşmenin Devamı…