Etiket Arşivi: Devlet tarafından verilen teşvikler

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI

Yatırım Teşvik Belgesi ile bu destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 2A-Ek-3-Ek-4 ve Ek-5 sayılı listelerde ki kıstas dışında kalan yatırımlar aşağıda belirtilen destek unsurlarından genel teşvik sisteminden yararlandırılmaktadır.
Gümrük vergisi muafiyeti,
Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.(İthal ve Yerli Makine Teçhizat),
Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölge),
Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşası).

BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULAMALARI VE TEŞVİK PRİMLERİ

Bu destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 2/A listede yer alması gerekmektedir.
Gümrük vergisi muafiyeti,
KDV istisnası,
Vergi indirimi,
Sigorta primi işveren hissesi desteği,
Yatırım yeri tahsisi,
Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6. bölgeler),
Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölge),
Sigorta primi desteği (6 ncı bölge).
Büyük ölçekli yatırımlar ve teşvik primleri:

Bu destek unsurlarından yararlanabilmek için, asgari yatırım tutarı ve sektör itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 3 listede yer alması gerekmektedir.
Gümrük vergisi muafiyeti,
KDV istisnası,
Vergi indirimi,
Sigorta primi işveren hissesi desteği,
Yatırım yeri tahsisi,
Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölge),
Sigorta primi desteği (6. bölge).

Stratejik yatırımlar ve teşvik primleri:

Bu destek unsurlarından yararlanabilmek için,3305 sayılı kararname nin 8.maddesindeki kıstaslarını sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılır.
Gümrük vergisi muafiyeti,
KDV istisnası,
Vergi indirimi,
Sigorta primi işveren hissesi desteği,
Yatırım yeri tahsisi,
Faiz desteği,
KDV iadesi,
Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölge),
Sigorta primi desteği (6. bölge).

 

Yeni Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik Belgesi Ne İşe Yarar

yatirim_tesvik_simge1

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NE İŞE YARAR

Yatırım teşvik belgesi ile, yatırımı teşvik edilen yatırımlarda vergi indirimi, sigorta indirimi, K.D.V. istisnası, gümrük muafiyeti, arazi tahsisi, kredi faizi desteği gibi desteklerden yararlanmak için kullanılır. Bu desteklerden yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi almak şarttır. Ekonomi Bakanlığı’nın istemiş olduğu belgelerle müracaat ettikten sonra Devamını Oku »

Bölgesel Yatırım Teşvikler

BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLER

Bölgesel Teşvikler

– Bu destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 2/A listede yer alması gerekmektedir.
– Gümrük vergisi muafiyeti, Devamını Oku »

Yatırım Teşvikleri Nelerdir

YATIRIM TEŞVİKLERİ NELERDİR

Yatırım teşvikleri nelerdir sorusuna cevaben

 

1-      Genel Teşvik Uygulamaları

2-      Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3-      Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

4-      Stratejik Yatırımların Teşviki

 Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  Devamını Oku »