TERMAL TESİS TURİZM İŞLETME BELGESİ

 

TERMAL OTEL

Termal otel turizm işletme belgesi almak için gerekli hususlar:

Termal tesisler
Termal tesisler; doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı kaplıca, içmece ve talasso terapi gibi üniteleri içeren, konaklamalı veya konaklamasız olarak düzenlenen tesislerdir. Termal tesisler, konaklamalı termal tesisler veya konaklamasız termal tesisler adı altında belgelendirilir.
a) Konaklamalı termal tesisler; bu Yönetmelikte tanımlanan konaklama tesisleri ile birlikte işletilip belgelendirilen ve bünyesinde yer aldıkları konaklama tesislerinin tür ve sınıfı belirtilerek isimlendirilen termal tesislerdir.
b) Konaklamasız termal tesisler; bünyesinde satış ünitesi ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen yeme-içme ünitelerinden en az birini bulunduran, konaklama yapılmayan termal tesislerdir.