SEYAHAT ACENTASI AÇMAK NE KADARA MAL OLUR

2023 yılı için belirlenen üye giriş aidatı 226.856,51 TL (Üye kayıt ücreti üyelik işlemleri esnasında bir defaya mahsus tahsis edilir.

 

 

 

Seyahat acentası açmak son zamanlarda çok tercih edilir oldu. Seyahat acentası açmak isteyenlerin merak ettiklerinden en önemlisi seyahat acentası açmak ne kadara mal olur. Sık sık karşılaştığımız bu soruya cevap olarak yukarıda sıralamış olduğumuz rakamlar 2023 yılana aittir.

Seyahat acentası açmak ne kadara mal olur diye merak edenlerin yukarıda ki listeyi gözden geçirmesi yeterli. Ayrıntıları da aşağıda belirtilmiştir.

(Üye kayıt ücreti üyelik işlemleri esnasında bir defaya mahsus tahsis edilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletme belgesinin düzenlenerek Birliğe üyeliğin kesinleşmesi durumunda geri iadesi mümkün değildir.)
(Bakanlık tarafından işletme belgesinin onaylandığı yıl dahil olmak üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında her sene tahsil edilir.)

– Seyahat acentası merkezi için aranan şartlar ve kuruluş esasları kurulacak olan her bir şube için de geçerlidir.
– Başvuru için onaylı sureti istenilen belgenin aslı getirilmesi halinde, belge suretinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra TÜRSAB personeli tarafından isim, unvan ve tarih belirtilerek tasdik edilir.
– Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

2024 yılında artış olursa ekleyeceğiz.