TURİZM İŞLETME BELGESİ ALARAK İÇKİ SATIŞ İZNİ

 

Umuma açık istirahat eğlence yerine işyeri açma çalışma ruhsatı ve Turizm İşletme Belgesi alarak içkili yer bölgesi ilan edilmesine lüzum kalmadan kadehle açık içki satışı

 

Turizm belgeli tesislerin içkili yer ilan edilmesine gerek olmadığı konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, aşağıda açıklanan mevzuatın değerlendirilmesi sonucunda açıkta satılan içki için, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi alınması, hangi belediye sınırları içerisinde kalıyorsa o belediyeden alacağı işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan turizm belgesi verilmemekte ve turizm belgeli tesisler denetim açısından sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bu hususlardan hareketle, turizm belgeli tesislerin içkili yer bölgesi ilan edilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir.

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 19. maddesinde, (Oteller, asli fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir.)
Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinde, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkileri toptan, perakende ve açık olarak satmak isteyenlere Kurum tarafından Satış Belgesi almak durumunda oldukları hükme bağlanmış ve Yönetmeliğin 15. maddesinde, perakende satıcıların, yetkili olmadığı halde açık olarak içki satışı veya sunumu yapmaları satış belgelerinin iptal nedeni olduğu
belirtilmiştir.