Biyolojik Çeşitlilik

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Doğanın Mirası Biyolojik çeşitlilik, doğanın bize sunduğu en büyük hazineyi temsil eder. Bu, ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlev görmesini sağlayan ve insanlığın varlığı için temel olan yaşam destek süreçlerinin bir göstergesidir. Ancak, günümüzde biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditler giderek Devamı…

Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI GELECEK NESİLLER İÇİN BİR TAAHHÜT Biyolojik çeşitlilik, gezegenimizin en değerli olgularından biridir. Ancak, bu değerli kaynağın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve korunması, günümüzde ve gelecek nesiller için kritik bir sorumluluktur. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 2. maddesi, bu Devamı…

TAPDK YENİ BAŞVURU

TAPDK YENİ BAŞVURU İlk defa TAPDK satış belgesi almak isteyenler; aşağıdaki belirlenen evrakları tamamladıktan sonra başvuru formuna ulaşarak bilgilerini giriş yaparak kaydedecek ve çıktısını alarak evrağın kullanılacağı adresin bulunduğu ilçenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvurarak, başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Devamı…

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği 2024

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği 2024 Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler: Turizm yatırım belgesi olan tesislerinin tapu kaydı, turizm tesislerinde devre mülk verilmesi kuralları ve rekreasyon alanlarında kalan turizm tesislerine Devamı…

Çeşme Alaçatı İçin Turizm Yatırımı Belgesi Alınmadan inşaat Ruhsatı Verilemez

Çeşme Alaçatı İçin Turizm Yatırımı Belgesi Alınmadan İnşaat Ruhsatı Verilemez Çeşme Alaçatı Turizm planlarına eklenen plan notu değişikliği ile birlikte artık turizm yatırım belgesi olmayan oteller için yerel yönetimler inşaat ruhsatı veremeyecekken bu durum tapuya da şerh olarak düşülecek.   Devamı…

KONAKLAMA TESİSLERİNE MÜZİK LİSANSI ŞARTI TEBLİĞİ

KONAKLAMA TESİSLERİNE MÜZİK LİSANSI ŞARTI TEBLİĞİ Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Devamı…

TURİZM AMAÇLI KİRALANAN KONUTLARA GEÇİCİ İZİN

TURİZM AMAÇLI KİRALANAN KONUTLARA GEÇİCİ İZİN Konutların turizm amaçlı kiralanması yönetmeliğinde değişiklik 26.01.2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması” yönetmeliğine eklenen geçici madde ile, bağlı bulunduğu belediyeden iskan ruhsatı almamış konutların 2024 yılının sonuna kadar turizm amaçlı kiralama Devamı…

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK TURİZM YÖNETMELİĞİ YENİ DEĞİŞİKLİK MADDE 1- 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumburbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fikrasına (5) bendinden sonra gelmek üzere aşağidaki bent eklenmiştir. Devamı…