Anasayfa / Etiket Arşivi: yatırım teşvik belgesi almak için

Etiket Arşivi: yatırım teşvik belgesi almak için

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

teşvik belgesi icin gerekli belgeler

Yatırım teşvik belgesi almak için istenilen ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gereken evraklar:

– İmza Sirküleri,
– Ticaret Sicili Gazetesi,
– Yatırım Bilgi Formu,
– Harç Makbuzu, (400 TL)
– SGK Borcu Yoktur Yazısı, (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca (5510 sayılı) Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına dair yazı)
– ÇED Raporu yada ÇED Muafiyet Yazısı, (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin eki listelerde yer alan yatırım konuları için ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı,)

Yatırım teşvik belgesine ilişkin müracaat Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacak ise bütçeye irat kaydedilmek üzere muhasebe birimi hesabına 400 TL.  yatırılır. Yatırılan harç tutarı iade edilmez. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü gerek görüldüğünde ilave bilgi ve yatırımın konusuna bağlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış görüş, izin, ruhsat ve benzeri belgeler isteyebilir.

– Turizm yatırımı için yatırım teşvik belgesi talep edilecekse, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış Turizm Yatırım Belgesi ilave edilir.

 

Teşvik belgesi almak için başvuru mercii neresidir ?

 

Yatırım  teşvik belgesi almak için başvuru mercii neresidir  ?

Yatırım Teşvik Belgesi Nerden Alınır

Kredi tahsisi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar dışındaki  imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım, diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı’na   başvurulması gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesi, daha önceden; yerli ve yabancı yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı, yabancı yatırımlar içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilmekteydi. Artık Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilen yatırım teşvik belgesi başvuruları, uygun görüldüğü taktirde onaylanır ve yine Ekonomi Bakanlığı’nca yatırım teşvik belgesi tanzim edilir.

Yatırım teşvik belgesi vize işlemleri içinde yine aynı bakanlığa başvurulur. Başvuru değerlendirildikten sonra vize yani teşvik belgesi kapatama işlemlerini Ekonomi Bakanlığı yapar.

hazine müsteşarlığı yatırım teşvik belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle,  katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası  dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü  sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir  belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi  verileceği anlamına gelmez. Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi  verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda  avantajlar sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır: Araştırma-geliştirme  yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya  yönelik yatırımlar, ham maddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden  tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel  ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki  yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve  küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak  yatırımlar hariç, (Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.) Teşvik Belgesi firmaya Devamını Oku »