Yurt Dışından Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

(YURT DIŞI)

YABANCI YURT DIŞINDAYSA

Yabancı çalışma izni başvurusunda bulunacak yabancının Türkiye’den alınmış 6 aydan fazla ikameti tezkeresi yoksa yabancı çalışma izni başvurusunu uyruğunun veya daimi ikametinin bulunduğu dış temsilciliğimize yapacaktır. Barkod numarası almak için başvurusu sırasında iş sözleşmesini, davet mektubunu veya Şirket ortağı olması halinde buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi’nin yanında bulunması gerekmektedir.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereği yabancının yaptığı başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin turkiye.gov.tr adresinden e-devlet’e giriş yaparak online çalışma izin başvurusu yapması gerekmektedir. Online başvuru tamamlanarak çıktısı alınan form işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır. (Yabancının imzası yoksa, imza atamayacağı durumlarda her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterli olacaktır.) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin yabancının başvurusunu takip eden 10  işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması zorunludur. Belirtilen  sürenin aşılması halinde tüm işlemler iptal olacağından, yasal prosedürün tekrarlanması gerekir.

Yabancı çalışma izin başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, uygulama Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenip, ilgili kurumların da görüşleri alınarak değerlendirilir. Başvuru sonucu online ve yazılı olarak bildirilir.

Yabancı çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ön başvuru yaptıkları T.C. dış temsilciliğine müracaat ederek Yabancı Çalışma Vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına (İl Emniyet Müdürlüklerine) ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur. Aksi halde yabancının çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır.

İlk Defa Yabancı Çalışma İzni Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

Yorum yapın

five × three =

Ankara Danışmanlık