Yeşil Yıldızlı Turizm İşletme Belgeli Tesisler Artıyor

Yeşil Yıldızlı Turizm İşletme Belgeli Tesisler Artıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Adnan Aslan

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın teşvik edilmesi amacıyla konaklama tesislerine verilen Turizm İşletmesi Belgesi olan konaklama tesislerine etrafa Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesinin 3 kat artarak yüzüçe ulaştığını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, etraf bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin etrafa olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla konaklama tesislerine verilen Turizm İşletmesi Belgesi sahibi konaklama tesislerine çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi / Yeşil Yıldız Belgesi büyük talep görüyor. Çevrenin korunmasına yönelik önlemlerin dünya genelinde gitgide henüz fazla ehemmiyet kazanması, turistlerin ve tur operatörlerin doğa dostu, çevreye duyarlı tesislere ilgilerinin artması ve sektördeki enerji maliyetlerinin yükselmesi tüm sektörü çevreye duyarlı tesisler ile alâkalı malumat sahibi olmaya ve bu yönde uygulamalar yapmaya yöneltti. Kültür ve Turizm Bakanlığı sektörün uygulamaya ilgisini artırmak amacıyla öncelikle 1993 yılında çıkardığı, 2008 senesinde güncelleyerek günün şartlarına ahenkli hale getirdiği tebliğ ile sektörü Çevreye Duyarlı Tesis Uygulamasına yöneltmek amacıyla muhtelif teşvik tedbirleri üzerinde çalışmalar yapıyor. En nihai olarak 2013 yılı Eylül ayında yapılan düzenleme ile Bakanlık Belgeli Tesislere verilen enerji indirimi uygulamasından Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi alan işletmelerin yararlanabileceği hükme bağlanarak bu yönde büyük bir adım atılmış oldu. Yapılan bu düzenlemenin derhal peşinden 29 olan Çevreye Duyarlı Belge Sahibi Tesis sayısı yaklaşık 3 katlık artışla Temmuz ayında 103’e ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Adnan Aslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlıktan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, bu arada tanıtım ve pazarlamalarında bir imtiyaz oluşturabileceklerini, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabileceklerini belirtti. Aslan, belge sahibi tesislerin çevrenin korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde misal tesisler olabileceklerini, çevre dostu otel konseptinin tanıtımları ile Türkiye’nin küresel turizm pazarında hak ettiği yeri alıp rekabet gücünü arttıracağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Adnan Aslan, yaptığı izah ile sektöre bu konuda bir müjdeli haber vermek istediğini belirterek, uygulama aşamasına geçilen ‘Turizm Sektöründe Uyum Projesi (TUYUP)’ ile Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi dair farkındalığı arttırmak amacıyla İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Nevşehir, Aydın, Bursa, Trabzon, Gaziantep ve Çanakkale başta olmak üzere ülkemiz turizminde adı öne çıkan illerimizde seminerler organize edileceğini, Bakanlıktan Belgeli 15 otelin ‘En İyi Uygulama Oteli’ olarak belirleneceğini ve bu otellere maliyetsiz teknik danışmanlık verilerek ayrıntılı eğitim programları oluşturulacağını ifade etti.

Yorum yapın

eight + 8 =

Ankara Danışmanlık