YENİ TURİZM BELGESİ

YENİ TURİZM BELGESİ

YENİ TURİZM BELGESİ VE TURİZM BELGESİ YÖNETMELİĞİ 2019

Yeni turizm belgesi, gastronomi ve yeni turizm yönetmeliği.

Yeni turizm belgesi kapsamına gastronomi tesisleri’ de girmiş oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesislerinin nitelikleri yeni düzenleme ile yemek kültürü de eklendi.
Yemek kültürünün turizm argümanına dönüştürüldüğü yeni Turizm Tesislerinin Nitelikleri yönetmeliği yayınlandı.

Cumhur Başkanının imzasıyla resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin özeti:


Yeni Turizm Tesisleri Yönetmeliği ile;
– Yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması,
– Mevcut turizm tesislerinin geliştirilmesi,
– Turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi,
– Bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması,
– Kalitenin korunması,
– Sürekliliğin sağlanması ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yeni yönetmelikle;
– Turizm tesislerinin belgelendirilmesi,
– Turizm yatırım belgesinin alınma süreci,
– Turizm yatırımı belgesinden kısmi turizm işletmesi belgesine,
– Doğrudan turizm işletmesi belgesine geçiş gibi
tüm iş ve işlemlerle belgelendirme denetimi ve sınıflandırma işlemleri yeniden belirlendi.

Turizm tesisi lokantalarında en az 50 kişilik yemek salonu olacak
Turizm tesisleri, yönetmelikte öngörülen ve kullanım amacına uygun ölçülerde;
– Kaliteli ve nitelikli tefriş ve donanım elemanlarıyla fonksiyonuna uygun dekore edilmiş,
– Kullanım amacına uygun büyüklüğe sahip mahallerde ve yapılarda,
– Dış cephe, iç duvar, zemin, tavan, çatı kaplama malzemeleri bakımlı ve nitelikli olacak.

Yeni yönetmelikte, “tabldot, açık büfe veya alakart yemek servisinin kaliteli ve nitelikli tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemesi ile sunulduğu üniteler” şeklinde tanımlanan lokantalarda ise en az elli kişilik yemek salonu, salon ile doğrudan bağlantılı mutfak olacak.

Turizm Tesisi Lokantalarda Mutfak;
– 200 metrekareye kadar yemek salonu bulunan lokantalarda salonun yüzde 25’i,
– Daha büyük yemek salonu olanlarda ise en az 50 metrekare olarak düzenlenmiş olacak.
Ayrıca lokantalarda, çevreyi ve müşteriyi rahatsız etmeksizin canlı yemek müziği yapılabilecek.

Yeni Yönetmelik Eğlence Yerleri;
– Tatil köyleri,
– Dört ve beş yıldızlı oteller,
– Tatil merkezleri ile turizm kentleri,
Bünyesinde yer alabilen; gürültüyü önlemek için gerekli önlemlerin alındığı, havalandırma ve klima sistemi bulunan salon, bar düzenlemesi, dans pisti, yiyecek ve içecek hazırlık ve bulaşık yıkama yerleri bulunan üniteler olarak nitelendirildi. Söz konusu üniteler diskjokey mahalli olması halinde diskotek, sahne, kadın ve erkek sanatçılar için hazırlık odaları, sanatçılar için ayrı bir giriş düzenlenmesi halinde ise gece kulübü olarak adlandırılacak.

Turizm konusunda tecrübeli, eğitimli personel istihdam edilecek
– Yeni yönetmelik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirilen veya belge talebinde bulunulan tesislerde turizm alanında tecrübeli, eğitimli veya sertifikalı personel istihdam edilecek. Tesislerde sağlık, güzellik ve bakım, çocuk oyun merkezi veya ünitesi, masaj, su sporları ve eğlenceleri, okçuluk, atıcılık, binicilik gibi üniteler bulunması durumunda, bu ünitelerde alanında sertifikalı veya eğitimli personel çalıştırılacak.

– Tesisten ayrı parselde bulunan ve tahsisli kamu taşınmazın da gerçekleştirilen personel lojmanlarında personelin konaklamasının yanı sıra yeme-içme, eğlence, dinlenme, spor ve rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kafeterya, lokanta, yüzme havuzu, açık spor alanları gibi düzenlemelere yer verilebilecek.

– Bu lojmanlarda konaklama üniteleri ranzalı koğuş veya yatakhane sisteminde olmayacak. Yatak odaları kişi başı en az altı metrekare olmak üzere en fazla iki kişilik olarak düzenlenecek.

Belgeli işletmelerin fiyat tarifelerini Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylayacak
– Yeni yönetmeliğe göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen plaket, tesis girişinde müşterin kolayca görebileceği bir yerde bulundurulacak. Tesis tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılacak. Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilecek; yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulmayacak.

Ayrıca tesis tanıtımında, belgelendirildiği sınıfın dışında algı yaratacak şekilde yıldız simgesini çağrıştıracak semboller kullanılmayacak. Belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanacak.

Gastronomi Tesisleri
Yeni yönetmelikte bir, iki, üç. dört ve beş yıldızlı oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar ve apart otellerde olması gereken özellikler de düzenlendi.

Yeni yönetmelikte ayrıca Gastronomi tesisleri yer aldı. Gastronomi tesisleri; yemek kültürünün bir turizm ürünü haline getirilerek müşteriye sunulduğu, yöresel, geleneksel, ulusal veya uluslararası özellik taşıyan mutfak ile yiyecek içecek servisinin yapıldığı, ülke turizmine katkı sağladığı değerlendirilen ve bu yönleriyle Bakanlık tarafından desteklenmeleri uygun görülen yeme-içme tesisleri şeklinde tanımlandı.

Buna göre gastronomi tesisleri, seri üretim ve hazır yemek haricinde, yeme-içme alanında yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası yazılı ve görsel basında marka bilinirliği veya ün sahibi olma, bu tip bir işletmenin kullanım hakkını içeren franchise, işletmecilik anlaşması veya benzeri sözleşmeye dayanan bir hakka sahip olma gibi niteliklerden en az birini taşıyacak.

Mutfak şefinin gastronomi alanında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya uluslararası kabul gören sertifikasının veya ödülünün
bulunması ya da yerel, ulusal veya uluslararası tanınırlığının olması, başka bir ulusa ait mutfağa yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda, bu alanda eğitimli mutfak şefinin istihdam edilmesi sağlanacak. Çalışan personelin en az yüzde 20’si konusunda eğitimli olacak.

Ayrıca yeni yönetmelikte bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan sağlık merkezi ile dört veya beş yıldızlı otel bulunan konaklama tesisleri olarak sağlıklı yaşam tesisleri de tanımlandı.

Yeni yönetmelikten önce belgelendirilen işletmelere bir yıllık süre
Söz konusu yönetmelikle 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belgelendirilen turizm işletmelerinin;
– Müşteri asansörü,
– Servis asansörü,
– Servis merdiveni,
– Oda sayısı ve metrik limitleri,

erişilebilirlik düzenlemeleri ile 19’uncu maddesinin altıncı fıkrasının (h) bendi dışındaki nitelikleri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek.

Bu tesislere ilişkin tür ve/veya sınıf değişikliği talepleri, yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belgelendirilen turizm yatırımları için bir yıllık süre, bu yatırımların kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine bağlandıkları tarihte başlayacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Öte yandan 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen turizm işletmesi belgeleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçecek. Bu şekilde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile belgelendirilmeyen tesislerde; ilave yapılaşma, belge sahibi değişikliği, ana faaliyet konusundaki işletmeci değişikliği durumunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı istenecek. Verilen sürede istenilen uygun evrakın Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmemesi halinde tesisin belgesi iptal edilecek.

4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 2’nci maddesi kapsamına giren tesislere geçiş dönemi turizm yatırımı veya geçiş dönemi turizm işletmesi belgesi düzenlenecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süre ile e-Devlet sistemi dışında yapılacak başvurular da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilecek.

Call Now ButtonAnkara Danışmanlık