Anasayfa / YAZILAR / YATIRIM TEŞVİK BELGESİ / Yeni Teşvik Sisteminde Öncelikli Yatırım Konuları

Yeni Teşvik Sisteminde Öncelikli Yatırım Konuları

Yeni Teşvik Sisteminde Öncelikli Yatırım Konuları

YENİ TEŞVİK YASASI

Yeni Teşvik Sistemi Öncelikli Yatırım Konuları

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan  bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer  almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

  • a) Denizyolu ile yük  ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
  • b) Özel sektör tarafından  yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu  yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu  yatırımları.
  • c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar  (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
  • ç) Kültür ve Turizm  Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel  desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
  • d)  Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları  (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
  • e) Sağlık Bakanlığından  alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk  Lirası tutarındaki bio teknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri  üretimine yönelik yatırımlar.
  • f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak  proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası  tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
  • g) Maden  istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213  sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile  İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları  hariç).
  • ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise  eğitim yatırımları.
  • h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik  yatırımlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin

Yeni Yatırım Teşvik

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

2018 Yatırım Teşvik Belgesi Kararname Değişikliği

2018 Yatırım Teşvik Belgesi Kararname Değişikliği     2018 yılı yatırım teşvik ...

CCN Laboratuvar Hizmetlerine 1 Milyar 600 Milyonluk Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

  CCN Laboratuvar Hizmetlerine 1 Milyar 600 Milyonluk Yatırım Teşvik Belgesi Verildi ...

Kopyalama Yasaktır..Ankara Danışmanlık.