Yeni Teşvik Sisteminde Öncelikli Yatırım Konuları

Yeni Teşvik Sisteminde Öncelikli Yatırım Konuları

YENİ TEŞVİK YASASI

Yeni Teşvik Sistemi Öncelikli Yatırım Konuları

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan  bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer  almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

  • a) Denizyolu ile yük  ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
  • b) Özel sektör tarafından  yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu  yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu  yatırımları.
  • c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar  (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
  • ç) Kültür ve Turizm  Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel  desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
  • d)  Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları  (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
  • e) Sağlık Bakanlığından  alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk  Lirası tutarındaki bio teknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri  üretimine yönelik yatırımlar.
  • f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak  proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası  tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
  • g) Maden  istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213  sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile  İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları  hariç).
  • ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise  eğitim yatırımları.
  • h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik  yatırımlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin

Yeni Yatırım Teşvik

Yorum yapın

fifteen − 7 =

Ankara Danışmanlık