Yatırım teşvikte stratejik yatırımlar ve destek unsurları

Yatırım teşvik belgesi stratejik yatırımlar ve destek unsurları

Bu destek unsurlarından yararlanılabilmek için,3305 sayılı kararname nin 8.maddesindeki kıstaslarını sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılır.

Gümrük vergisi muafiyeti,

KDV indirimi,

Vergi indirimi,

Sigorta primi işveren hissesi desteği,

Yatırım yeri tahsisi,

Faiz desteği,

KDV iadesi,

Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölge),

Sigorta primi desteği (6 ncı bölge).

Yeni teşvik mevzuatında bölgeler Yeni Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller sosyo ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır.

 

Yatırım Teşvik Destekleri

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...